FinExpert.e15.cz

Otázky-odpovědi: Personální a mzdové poradenství

V dnešním pokračování naší Poradny jsme se zaměřili na vybraná témata z oblasti pracovně-právních vztahů. Jak zjistit, zda váš zaměstnavatel odvádí vymezené zdravotní a sociální pojištění, jak postupovat v případě autonehody služebního vozu, jaké situace mohou nastat při uzavírání pracovních smluv?
Otázky-odpovědi: Personální a mzdové poradenství

Dnešní díl Poradny magazínu Osobní-finance.cz je zaměřen na oblast mzdového a personáního poradenství. Své dotazy do nám můžete posílat prostřednictví naší internetové poradny, kam se dostanete kliknutím na uvedený odkaz. Dotazy přijímáme také prostřednictvím e-mailu zdenek.mitacek@cpress.cz.


Klepněte pro větší obrázek Jak mohu ověřit, zda za mě zaměstnavatel řádně platil sociální a zdravotní pojištění, které mi samozřejmě strhával i ve výplatě?

 

Klepněte pro větší obrázek

Jestli za vás zaměstnavatel řádně odvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění zjistíte jedině tak, že se obrátíte na správu sociální zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu podle sídla zaměstnavatele. Pokud budete mít podezření, že zaměstnavatel zákonné pojistné neodvádí, můžete také podat podnět ke kontrole na těchto institucích. Víc udělat jako zaměstnanec nemůžete. Ale to, že zaměstnavatel za vás neplatí (i když Vám vše řádně sráží z platu), neznamená, že nejste nemocensky, důchodově a zdravotně pojištěná. Tady se nejedná o váš dluh.


Klepněte pro větší obrázek Na služební cestě se mi stala autonehoda. Zaměstnavatel po mě chce kromě spoluúčasti (5000,-) ješte zaplatit náklady za půjčení náhradního auta. Nikdo mi to předem neoznámil, jenom jsem dostal fakturu, abych ji zaplatil. Myslím, že na tento postup nemá zaměstnavatel právo. Je takový postup v pořádku?

Klepněte pro větší obrázek

Vymáhání škody zaměstnavatelem na zaměstnanci není jednoduchý problém. Předpokládejme v tomto případě, že se jednalo o služební auto zaměstnavatele použité ke služebním účelům, tudíž, že zaměstnanec měl podepsán cestovní příkaz a měl oprávnění s vozidlem jet.
Pak je potřeba zaměstnanci prokázat, že odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Tzn,. že například podepsal písemnou dohodu o hmotné zodpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, že předmět (vozidlo) skutečně převzal, pak by bylo zajímavé viděl vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při vypořádání škody způsobené zaměstnancem a na konec zda zasedala škodní komise, zda uznala a vyčíslila škodu způsobenou zaměstnancem a jestli zaměstnanec podepsal dohodu o srážkách nebo srážce ze mzdy. Pokud zákonný postup není dodržen, nemá zaměstnavatel právo po zaměstnanci náhradu škody vymáhat a vůbec ne tak, že mu dá fakturu (na koho je napsaná?) k zaplacení.


Klepněte pro větší obrázek akou pracovní smlouvu je potřeba dle zákona uzavřít s web designérem? Musí mít ŽL nebo může tuto činnost provozovat na základě autorského zákona?Jaké jsou dopady pro zaměstnavatele a pracovníka?

Klepněte pro větší obrázek

Mohu odpovědět pouze ze strany pracovního práva. Takže s takovým člověkem jistě lze uzavřít řádnou pracovní smlouvu, obsahující s popis práce web-designéra. Pokud by taková činnost nebyla prováděna stabilně, je možné uzavřít jednorázovou dohodu o provedení práce, nebo pokud má tento potenciální zaměstnanec řádný pracovní poměr jinde, lze s ním na zkrácený úvazek uzavřít pracovní poměr na vedlejší činnost nebo do výše polovičního úvazku např. i dohodu o pracovní činnosti atd.
Pokud budeme uvažovat první příklad, tzn. řádný hlavní pracovní poměr, musí zaměstnavatel srážet z hrubé mzdy daň z příjmů ze závislé činnosti, která je odvislá od výše příjmů a od nezdanitelných částek, které by zaměstnanec uplatňoval a také musí srážet sociální a zdravotní pojištění z této hrubé mzdy, kterou si domluvili. Navíc k této hrubé mzdě musí přičíst náklady ve výši 35% na zákonné sociální a zdravotní pojištění jako podíl zaměstnavatele. Např. bude-li hrubá mzda 10.000,- Kč, bude zaměstnavatel muset vynaložit 13.500,- Kč.


Klepněte pro větší obrázek Byl jsem několik let zaměstnán na HPP v délce pracovní doby 40 hodin týdně. Smlouva se mnou byla sepisována vždy na dobu určitou 1 rok, protože jsem starobní důchodce (58 let). Poslední smlouva skončila 31.12.2003. Zaměstnavatel mi předložil novou smlouvu, avšak jen na 3 měsíce, opět na dobu určitou, kterou jsem podepsal. Mám nárok na volno (placené nebo neplacené), na hledání dalšího zaměstnání?

Klepněte pro větší obrázek

Zaměstnavatel se nedopustil chyby, jestliže uzavřel se starobním důchodcem pracovní smlouvu na dobu určitou 3 měsíce. Ale jelikož se nejedná o výpovědní lhůtu dle § 45 odst. 1 ZP ani podle jiného paragrafu ZP (např. § 47 odst. 2, § 48 odst. 2) a ani se nejedná o dohodu o skončení PP dle § 46 odst. 1 písm. a – d), nemá pracovník nárok na neplacené ani placené volno na nezbytně nutnou dobu k vyhledání nového místa.


Klepněte pro větší obrázek Ve výpočtu čisté mzdy zjistím informace o částkách zdravotní a sociální pojištění. Co ale zaměstnavatel platí dále navíc?

 

Klepněte pro větší obrázek

Zaměstnavatel platí za zaměstnance k jeho hrubé mzdě ještě pojistné ve výši 35 % z částky, kterou představuje tato hrubá mzda. Odečíst z daní si může jak tuto hrubou mzdu (kterou v podvojném účetnictví rozúčtuje na náklady dle druhu = daně, sociální, zdravotní pojištění), tak oněch 35 %, které odvede navíc jako zákonem povinné pojistné.
Pokud zaměstnanci přispívá ještě např. na penzijní připojištění nebo na životní pojištění nebo na stravování, lze všechny položky uplatnit do nákladů, ale do výše vymezené zákonem o dani z příjmů (např. penzijní fond jen do 3 % z průměrného vyměřovacícho základu na sociální pojistné apod.). Pokud zaměstnance vyšle na služební cestu, může si samozřejmě dát do nákladů i tyto doložené výdaje. Náklady na prokázané cestovné (stravné, náklady na ubytování, jízdné apod.) se navíc nedaní a neodvádí se z nich pojistné.
Zaměstnavatel také musí každé čtvrtletí platit za zaměstnance zákonné úrazové pojištění (Kooperativa nebo ČP) a to z vyměřovacího základu na sociální pojištění za předchozí čtvrtletí ve výši, kterou stanoví zákon dle oboru činnosti, běžně 4,2 promile. Tuto položky si také uplatní do nákladů.

Pozn.: Dotazy byly stylisticky upraveny, popř. zkráceny

Odpovědi poskytl: -novr-

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Výpočet hodinového průměru na dovolenou. Jak se vyp...
holakovský
29. 5. 2012, 12:53

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená