FinExpert.e15.cz

Otakar Schlossberger, finanční arbitr

Rozhovor s finančním arbitrem Otakarem Schlossbergerem.

Některé vaše spory s bankou může kromě soudu řešit od 1. ledna 2003 finanční arbitr. Jeho kompetence se však vztahují na poměrně úzce vymezenou oblast.

Co vlastně spadá do kompetence finančního arbitra?
Do doby, než bude naše země přijata do Evropské unie, bude moje aktivita relativně omezená. Vztahuje se na řešení sporů mezi bankami a jejich klienty v platebním styku. Konkrétně těch sporů, které vyplývají z nedodržení lhůt při zúčtování.

Pouze platebních lhůt?
Zatím v zásadě ano, protože mé kompetence se skládají ze tří částí. První se týká přeshraničních převodů v rámci Evropské unie, dosud není uplatňována a aktuální bude až po našem vstupu do Unie. Druhá oblast mých kompetencí obsahuje řešení sporů mezi držitelem a vydavatelem platební karty. Tady není zatím ani teoreticky zcela ujasněno, o jaké spory by se mělo jednat a jaká pravidla by se na ně měla vztahovat. Takže oblast platebních lhůt je v současnosti jediná, kterou se mohu v plném rozsahu zabývat.

Takže pokud třeba zjistím, že mi z účtu zmizelo padesát tisíc, banka mi bude tvrdit, že jsem si je vybral a já to budu zuřivě popírat, vy, jako finanční arbitr, my s řešením tohoto sporu nepomůžete.
Je to tak. Tyhle spory, které se týkají takzvaných neoprávněných převodů, nejsou záležitostí, kterou bych mohl jakýmkoli způsobem řešit. Většinou jde o nějaký podvod, a tedy trestněprávní věc, kterou musí řešit soud. Jiná věc by byla, kdybyste o finanční operaci věděl. Například byste zadal příkaz k převedení určité částky, z vašeho účtu by peníze byly odečteny, ale na účtu příjemce by se neobjevily. Taková záležitost by do mé kompetence jednoznačně spadala.

S jakými problémy, respektive stížnostmi, by se na vás tedy lidé měli obracet?
V podstatě se jedná o dvě možné situace. Jednak případ, kdy klient bude dle svého názoru čekat na některou platbu neúměrně dlouho. Ten druhý případ, který pravděpodobně nastane častěji, se týká situace, kdy klient zadá příkaz k úhradě a příjemce peníze neobdrží včas. Oba případy jsou prakticky totožné. V tom prvním ovšem platbu reklamuje příjemce, ve druhém odesílatel.

Jak vlastně může k takovému neúměrnému zdržení dojít?
Příčiny zdržení mohou být jak na straně banky odesílatele, tak banky příjemce, případně to může být problém České národní banky, která je převádějící institucí mezi jednotlivými bankami. U každého z těchto subjektů může dojít k jakémusi výpadku, kdy platba prostě zůstane někde „viset.“ Může ale jít i o chybu samotného plátce. Když například platíte u České spořitelny ve prospěch sporožira, nesmíte zapomenout uvést specifický symbol, jinak platba prostě není provedena. Na chyby ze strany klienta se ale většinou přijde velmi brzy.

Zákon stanovuje, že řešíte spory týkající se částek do 50 000 EUR. Kam se tedy mají lidé obracet, jestliže se sporný převod bude týkat vyššího obnosu?
Je to stejné, jako u těch neoprávněných převodů – lidé musejí předložit věc soudu.

Jakou váhu vlastně má rozhodnutí finančního arbitra?
Proti rozhodnutí, ke kterému jako arbitr dojdu, se mohou odvolat obě strany sporu, klient i finanční ústav. Pokud tak někdo z nich učiní, řeším spor opět já, což může být i například ve světle nově zjištěných skutečností. Jakmile ovšem rozhodnutí nabude právní moci, je vykonatelné stejně jako rozhodnutí soudu. Kromě toho mohu udělit finanční instituci pokutu za nespolupráci až do výše jednoho milionu korun.

Co když má některá ze stran výhrady i k vašemu rozhodnutí po odvolání?
Pak se musí obrátit na soud. Obecně platí, že rozhodnutí soudu má větší váhu než rozhodnutí finančního arbitra. Pokud totiž klient už předložil věc soudu a ten dospěl k nějakému rozhodnutí, nemám já možnost jeho závěr jakkoli měnit. Podle stejné logiky ani nemohu řešit spor, kterým se soud již zabývá.

V čem tedy spočívá přínos funkce finančního arbitra v porovnání s klasickým soudním řízením?
Je předpoklad, že předložené záležitosti bude arbitr řešit rychleji než soud a navíc občané nehradí žádné náklady řízení.

Kolik sporů vám zatím bylo od počátku existence tohoto úřadu, tedy zhruba za tři týdny, předloženo a o jaké věci jde?
Zatím to bylo asi devět sporů, mezi kterými převažují záležitosti mimo moji kompetenci. Například jedna paní vložila na svůj účet peníze v hotovosti a banka tvrdí, že operace nebyla nikdy provedena. Jiný klient si stěžuje, že banka mu špatně připisuje úroky a jedna stížnost se dokonce týkala neudělení úvěru.

Jak zatím nakládáte s těmito záležitostmi, které vlastně nemáte právo řešit?
Podle zákona se musíme zabývat každým sporem. Pokud ale zjistíme, že jej řešit nemůžeme, obdrží žadatel naše oficiální zamítnutí. To ale neznamená, že jediné, co od nás dostane, je obálka s velkým „NE“ uvnitř. Zároveň se totiž snažíme poradit takovému žadateli, na koho by se měl se svou záležitostí nejlépe obrátit. Dokonce jsem měl i pár telefonických konzultací, během kterých je řešení podobných záležitostí otázkou několika minut.

Když jsem o vašem úřadu poprvé slyšel, byl označen jako finanční ombudsman. Ombudsman Otakar Motejl má k dispozici aparát asi tří desítek právníků. Jak velký je váš tým?
Ten termín se zpočátku skutečně používal, ale vzhledem k nesrovnatelnému záběru Kanceláře veřejného ochránce práv a finančního arbitra jsem rád, že se od toho hned zpočátku upustilo. Také bych se chtěl ohradit proti termínu úřad. To vzbuzuje dojem, že se jedná o instituci s několika desítkami zaměstnanců, zatímco ve skutečnosti tady jsou dvě administrativní síly a dva odborníci – právník a metodik platebního styku. Já bych v případě finančního arbitra hovořil prostě o funkci.

Podle zákona máte kromě administrativních pracovníků mít především zástupce …
Zástupce zatím není zvolen. Do 24. ledna by měli být navrženi kandidáti a volba proběhne v parlamentu pravděpodobně někdy v únoru.

Jakým způsobem se na vás lidé mohou obracet?
Písemnou formou, telefonicky, případně osobně. Budu se snažit, aby byly co nejdříve zprovozněny také internetové stránky, na kterých by měl mimo jiné být standardizovaný formulář a především by si tam lidé měli ujasnit právě otázky kompetencí a možností finančního arbitra. Mělo by jim tedy být jasné, co řešit mohu a co ne, jaké podklady pro řešení sporu potřebují a další podstatné náležitosti. Doufám, že vyjde můj záměr – informace by měly být podány tak, aby je pochopila i babička z Jizerských hor.

 

Otakar Schlossberger (45)

V roce 1981 vystudoval VŠE, obor finance a úvěr. V roce 1991 absolvoval na PF UK Praha, obor právo. Od roku 1981 pracoval ve Státní bance československé a po rozdělení Československa přešel do KB. V roce 2000 odešel do České spořitelny a jeho posledním působištěm před zvolením finančním arbitrem byla Raiffeisenbank ČR. Souběžně již sedm let přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a Bankovním Institutu Vysoká škola předměty Bankovní právo a Platební styk. Je ženatý a má jednoho syna (15).

Kontakty na finančního arbitra:
Washingtonova 25, 110 00 Praha
tel.: 221 674 600, fax: 221 674 666

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená