FinExpert.e15.cz

OSVČ: Sedm výhod stanovení výdajů paušálem

Jaké hlavní výhody přináší paušál, může být výhodný i pro vás?
OSVČ: Sedm výhod stanovení výdajů paušálem

Rok od roku přibývá počet OSVČ stanovujících výdaje paušálem. Pokud tedy jako OSVČ neuplatníte skutečné výdaje, můžete použít tento způsob. Výdajový paušál se pro jednotlivé činnosti liší. Paušál v sobě zahrnuje již všechny výdaje spojené s provozovanou výdělečnou činnosti, např. včetně výdajů spojených s provozem pracovního auta či zaplacených záloh během roku na sociálním a zdravotním pojištění. Problematika výdajových paušálů je upravena v § 7 zákona o dani z příjmu.

Kdo nemůže uplatnit výdaje paušálem?

Ze zákona nemůže uplatnit výdaje paušálem pouze OSVČ, která je členem sdružení, kde si účastníci sdružení nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. Jestliže si členové sdružení rozdělují příjmy a výdaje rovným dílem, tak lze výdaje paušálem uplatnit. Dále nelze výdaje paušálem uplatnit, když má živnostník příjmy ze spoluvlastnictví.

Činnostpaušál
zemědělská výroby, lesní a vodní hospodářství80%
řemeslná živnost80%
ostatní živnost60%
jiné podnikání podle zvláštních předpisů60%
užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví40%
nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů40%
znalec, tlumočník, zprostředkovatel kolektivních sporů40%
zprostředkovatel kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona40%
rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů40%
činnost insolvenčního správce40%
příjmy z pronájmu30 %

Podívejme se na sedm hlavních výhod, které stanovení výdajů paušálem přináší. 

1) Uplatnění vyšších nákladů

Výdajové paušály jsou v Česku poměrně vysoké. Mnoho OSVČ uplatněním paušálu dokonce ušetří na dani, protože skutečné náklady jsou nižší, než výdaje určené paušálem. To může platit dokonce i pro řemeslné činnosti, protože výdajový paušál je zde 80 %. Pro OSVČ mající nízké skutečné náklady (herci, sportovci, autoři, tlumočníci…) je paušál tedy jasnou volbou.

Výdajový paušál pro daňové účely tak může využít i OSVČ vedoucí účetnictví, je-li pro ně tato forma stanovení výdajů výhodnější, tj. jsou-li skutečné výdaje nižší než paušál a uplatnění paušálu přinese daňovou úsporu. Protože se však v účetnictví účtuje o výnosech a nákladech a nikoliv o příjmech a výdajích, tak je nutné vyloučit z výnosů zaúčtované a prozatím nezaplacené pohledávky a naopak přičíst přijaté finanční plnění ve formě záloh. Po provedení těchto úprav nic nebrání tomu, aby pro daňové účely byly výdaje uplatněné v paušální výši podle vykonávané činnosti.

2) Úspora času

Uplatnění výdajů paušálem přináší i značnou časovou úsporu. Během roku není zapotřebí zabývat se tolik jednotlivými doklady. Agenda spojená se splněním všech daňových povinností je časově méně náročná.

3) Jednoduchost

Velkou výhodou uplatnění paušálu je jeho jednoduchost. Stanovit výdaje paušálem může každá OSVČ sama. Není zapotřebí platit účetní nebo poradce, případně je sazba za vyhotovení přiznání a přehledů u paušálu výrazně nižší než v ostatních případech. Živnostníci stanovující výdaje paušálem zvládnou často veškeré jejich daňové povinnosti sami.

Administrativa spojená s paušály je minimální. Jednoduchost je důvodem, proč někteří stanovují výdaje paušálem, i když jsou jejich skutečné náklady vyšší. Postup tohoto určení výdajů je opravdu jednoduchý. Sečtete všechny své příjmy za uplynulý rok a výdaje určíte procentem z celkových příjmů podle provozované činnosti (uvedeno v tabulce).

4) Minimalizace chyby

Určení výdajů paušálem minimalizuje riziko chyby. Nemusíte si totiž lámat hlavu, jestli je daný výdaj daňově uznatelný či nikoliv. Nehrozí tak riziko, že do daňových výdajů zahrnete i pouze účetní výdaje, které nemohou snižovat daňový základ. Jakákoliv případná kontrola ze strany pověrených úřadů je tak mnohem jednodušší a kratší. Stačí totiž pouze prokázat příjmy v hotovosti nebo na účtu.

5) Úspora za školení, účetní program

Pro určení výdajů paušálem není zapotřebí žádný speciální software, stačí vám excel, někdy i obyčejný papír. Navíc legislativa v Česku se mění příliš často. Každý rok dochází ke změně mnoha parametrů majících vliv na účetnictví, doklady a evidenci. Uplatněním paušálu se zbavíte problémů s pravidelnou aktualizací softwaru, zálohováním dat a důsledným sledováním potřebným změn.

6) Bezproblémová archivace

Při vedení daňové evidence nebo účetnictví je potřeba správně archivovat a inventarizovat. Nároky na archivaci a inventarizici při uplatnění výdajů paušálem jsou nesrovnatelně nižší. Stačí vést a archivovat evideci o příjmech a pohledávky související se samostatnou výdělečnou činností. Archivují se tedy pouze doklady o příjmech a pohledávkách.

Stačí se řídit zákonem o dani z příjmu

Paušály jsou upraveny zákonem o dani z příjmu. Při uplatnění výdajů paušálem není tedy potřeba podrobně znát zákon o účetnictví a další normy upravující účetnictví a daňovou evidenci. I to je jeden z důvodů, proč zvládne veškerou agendu spojenou s paušály většina živnostníků sama.

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

A jak je to u spolupracujících osob? Např. na manžel...
Lada
14. 6. 2018, 00:33
Spíše jde o to, že pro malého živnostníka je to jedi...
Martin
28. 2. 2012, 17:55
V případě,že sdružení nerozděluje stejným dílem,nemá...
Jiří Masopust
27. 2. 2012, 19:00
Taky paušály využívám. Pokud český stát (jistě v mno...
Jan Salava
27. 2. 2012, 15:01

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená