FinExpert.e15.cz

OSVČ bez poradce podat Přehled o příjmech a výdajích

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2006 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, musí nejpozději do pondělí 30. dubna 2007 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006.
Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2007 u místně příslušné Okresní, v Praze Pražské či v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání Přehledu na 30. červenec 2007.

Pokud byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, podává OSVČ Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty. V případě, že  OSVČ  není  povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled  podat  nejpozději do 31. července 2007.

Podání a sankce

Přehled mohou OSVČ podávat elektronicky (e – Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy, ale je samozřejmě možné využít i klasický papírový tiskopis. Podrobné informace k podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2006 včetně formulářů, programu a pokynů jsou na webu. Jestliže OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může OSSZ/PSSZ/MSSZ za nesplnění této povinnosti uložit pokutu až 20 000 korun nebo – při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 Kč.

Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, v kterém podala nebo měla ze zákona podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši než má, stává se dlužníkem a má povinnost platit penále. Za každý kalendářní den, v kterém dluh na pojistném trvá, se jedná o  0,05 % dlužné částky.

Zálohy a pojistné

Po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ se mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení OSVČ. Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní, bude po podání Přehledu za rok 2006 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1 491 Kč měsíčně.  Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

OSVČ vedlejší platí zálohy na pojistné, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2007 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce 2006 byl alespoň 45 200 Kč. Pro OSVČ vykonávající vedlejší  činnost bude záloha na pojistné na důchodové pojištění činit nejméně 597 Kč.
 
Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává dobrovolná. Po podání Přehledu se ale mění minimální pojistné na nemocenské pojištění. U SVČ hlavní činí alespoň 222 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 89 Kč měsíčně.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená