FinExpert.e15.cz

OSVČ a změny bankovního příkazu pro platbu zdravotního pojištění

Mimo čísla účtu věnujte pozornost i vyplnění variabilního symbolu.
OSVČ a změny bankovního příkazu pro platbu zdravotního pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné platí měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zpravidla mají sjednaný trvalý příkaz k úhradě. Některé OSVČ však budou tento trvalý příkaz v nejbližších měsících několikrát měnit.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti platí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) vždy měsíční zálohu na zdravotním pojištění. Měsíční zálohu musí OSVČ uhradit své zdravotní pojišťovně do 8. dne následujícího měsíce.

Aktuálně působí na trhu sedm zdravotních pojišťoven. Výše měsíční zálohy se vypočítává z dosaženého hrubého zisku v minulém roce. Vždy však musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti placena alespoň minimální měsíční záloha.

Změna bankovních účtů zdravotních pojišťoven

Dle zákona č. 128/2016, který nabyl účinnosti 10. května 2016, musí zdravotní pojišťovny, které mají vedeny účty u bank, zřídit do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona místo nich nové účty u České národní banky a na nové účty převést peněžních prostředky z dosavadních účtů u bank.

Jednotlivé zdravotní pojišťovny proto všechny plátce informují o nutnosti změny bankovního příkazu. Např. VZP informovala všechny samoplátce (tedy osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů) o novém účtu, kam mají měsíční platby od 1. ledna 2017 zasílat.

Pozor na správné variabilní symboly

Každá zdravotní pojišťovna má zřízeny jiné bankovní účty pro platbu pojistného a penále na veřejné zdravotní pojištění. Mimo čísla účtů je nutné věnovat maximálně pozornost i vyplnění variabilního symbolu. Pod jiným variabilním symbolem se platí běžné pojistné a pod jiným variabilním symbolem se platí dlužné pojistné nebo pokuty vyměřené platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků.

Pozor si musí dát zejména OSVČ, kterým bylo dlužné pojistné a dlužné penále vyměřeno již více platebními výměry a výkazy nedoplatků, protože jejich špatné uvedení výrazně ovlivňuje, v jakém stádiu se bude vymáhání daného dluhu nacházet. Vymáhací proces jednotlivých platebních výměrů a výkazů nedoplatků má individuální průběh. Pro placení zdravotního pojištění je tedy nutné dodržovat předpis pro úhradu zaslaný zdravotní pojišťovnou.

Zvýšení minimální zálohy

Minimální měsíční záloha pro OSVČ u zdravotního pojištění se pro rok 2017 zvyšuje z 1 823 Kč na 1 906 Kč. Poprvé bude nutno zaplatit novou minimální měsíční zálohu za leden, tedy do 8. února. Od roku 2017 se rovněž zvyšuje měsíční platba pro osoby bez zdanitelných příjmů z 1 337 Kč na 1 485 Kč, opět musí všechny osoby bez zdanitelných příjmů zaplatit novou měsíční zálohu poprvé za leden, tedy do 8. února.

Všechny OSVČ, které během roku 2016 platily minimální měsíční zálohu, tak musí provést zvýšení své měsíční zálohy. Minimální měsíční zálohu ve výši 1 906 Kč budou rovněž platit OSVČ, které v roce 2017 zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

Změna bankovního příkazu po odevzdání přehledu

Za každý rok musí osoby samostatně výdělečně činné doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích. Řádný termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích je jeden měsíc po termínu pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za daný rok.

Nová měsíční záloha závisí na dosaženém hrubém zisku v daném roce. Poprvé se nová měsíční záloha zaplatí za měsíc, ve kterém je přehled o příjmech a výdajích doručen.

Praktický příklad

Pan Novák platil po celý rok 2016 minimální měsíční zálohy ve výši 1 823 Kč, na zálohách tedy zaplatil 21 876 Kč. Za rok 2016 dosáhne hrubého zisku (příjem - výdaj) ve výši 404 800 Kč. Vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění je tedy 202 400 Kč (polovina hrubého zisku). Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Roční zdravotní pojištění bude tedy 27 324 Kč (202 400 Kč x 13,5 %), nedoplatek zdravotního pojištění bude tedy 5 448 Kč (27 324 Kč - 21 876 Kč).

Přehled o příjmech a výdajích odevzdá na své zdravotní pojišťovně v dubnu 2017. Nová měsíční záloha bude činit 2 277 Kč (27 324 Kč: 12 měsíců). Novou měsíční zálohu ve výši 2 277 Kč zaplatí pan Novák poprvé za duben 2017, tedy do 8. května. Za leden, únor a březen 2017 bude pan Novák platit ještě měsíční zálohu 1 906 Kč.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená