FinExpert.e15.cz

OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2016: Kdy se platí a kolik?

Zdravotní pojištění se platí i při nízkém zisku.
Zdroj: Shutterstock

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti při nízkém zisku se v některých případech neplatí daň z příjmu ani sociální pojištění. Zdravotní pojištění však ano. Podívejme se na praktický příklad.

Daň z příjmu fyzických osob a sociální pojištění za rok 2016 nemusí některé OSVČ platit, zdravotní pojištění je však nutné zaplatit vždy. A to i při příjmech za rok 2016 v řádech tisícikorun. Daň z příjmu fyzických osob může být nulová z důvodu uplatnění daňových slev. Sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nulové, když příjmy za celý kalendářní rok 2016 ponížené o výdaje byly do limitu ve výši 64 813 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Nízké příjmy a nepodání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nemusí podávat zaměstnanci mající příjem z přivýdělku ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2016 nepřesahující 6 000 Kč (podmínkou je, že neměli žádné další zdanitelné příjmy), i v těchto případech bylo možné zaměstnavatelem provést roční zúčtování daně.

Daňové přiznání nemusí dále podávat např. důchodci, studenti nebo ženy na rodičovské dovolené, jestliže mají roční příjmy ze samostatné výdělečné činnosti do 15 000 Kč a nemají žádné další příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob.

Výpočet zdravotního pojištění

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí být zdravotní pojištění vždy vypočteno ze skutečného vyměřovacího základu, tj. poloviny skutečného hrubého zisku. Není zde žádný limit pro neplacení  zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění se platí i při nízkém zisku. Od částky zdravotního pojištění za celý rok 2016 se odvíjí nová měsíční záloha od měsíce, ve kterém je odevzdán přehled o příjmech a výdajích za rok 2016.

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemusí dodržet minimální měsíční zálohu a měsíční záloha tak může činit např. 300 Kč měsíčně. Měsíční zálohu na zdravotním pojištění nemusí platit pouze zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností, kteří doplatí zdravotní pojištění vždy jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Praktický příklad

Paní Kopecká byla po celý rok 2016 na rodičovské dovolené a současně vykonávala od února 2016 samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmů. Roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti byl 94 500 Kč a výdaje 37 800 Kč. Žádné další zdanitelné příjmy v roce 2016 neměla. Paní Kopecká musí za rok 2016 podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob na finanční úřad a přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Kopecká z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč nic. Daňové zvýhodnění na dceru uplatňuje měsíčně manžel při výpočtu měsíční čisté mzdy.
Na sociálním pojištění rovněž nezaplatí nic, neboť rozhodný příjem je do limitu. Zaplatí pouze na zdravotním pojištění částku 3 828 Kč (94 500 Kč - 37 800 Kč) x 50 % x 13,5%).

Protože paní Kopecká odevzdá přehled o příjmech a výdajích v březnu, tak poprvé zaplatí novou měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 348 Kč začátkem dubna. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená