FinExpert.e15.cz

OSVČ a důchodové pojištění v roce 2013

Minimální důchodové pojištění pro OSVČ se příští rok zvýší o 54 Kč.
OSVČ a důchodové pojištění v roce 2013

Většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) odvádí důchodové pojištění v minimální výši. Zvýšení minimální zálohy se tak dotkne desetitisíců drobných podnikatelů a živnostníků. Minimální měsíční platba se totiž v roce 2013 zvyšuje z 1 836 Kč na 1 890 Kč. Zdravotní pojištění z 1 697 Kč na 1 748 Kč. Minimální platby se zvýší celkem o 105 Kč.

Kdy se platí důchodové pojištění?

Měsíční záloha na důchodovém pojištění musí být vždy zaplacena do 20. dne následujícího měsíce. Za leden 2013 tak musí být záloha zaplacena do 20. února. Důchodové pojištění se platí Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Opožděná platba důchodového pojištění znamená vznik penále. Za každý den prodlení běží penále ve výši 0,05 % denně z dlužného pojistného.

Výše zálohy závisí na zisku

Kolik OSVČ za rok zaplatí na důchodovém pojištění, závisí na dosaženém zisku. Vyměřovacím základem u OSVČ je totiž 50 % ze zisku. Sazba důchodového pojištění je 29,2 %. V případě, že je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být důchodové pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. OSVČ však může dobrovolně platit více na důchodovém pojištění a určit si vyšší vyměřovací základ, aby měla vyšší státní důchod. Tento krok je však finančně nevýhodný.

Praktický příklad

Podnikatel pan Novák dosáhne za rok 2012 zisku 460 000 Kč. Na důchodovém pojištění tak za celý rok musí zaplatit 67 160 Kč (460 000 Kč ∙ 50 % ∙ 29,2 %). Během roku zaplatil pan Novák na zálohách na důchodovém pojištění 54 000 Kč. Při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 tak jednorázově doplatí 13 160 Kč (67 160 Kč - 54 000 Kč). V dalším období v roce 2013 (po odevzdání Přehledu) tak bude pan Novák platit zálohy na důchodovém pojištění ve výši 5 597 Kč (67 160 Kč: 12).

Minimální zálohy v roce 2013 činí 1 890 Kč

Výše minimální zálohy na důchodovém pojištění se odvíjí od průměrné mzdy stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vyhláška MPSV stanovuje všeobecný vyměřovací základ pro rok 2011 ve výši 25 093 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 činí 1,0315. Průměrná mzda pro výpočet minimálního důchodového pojištění je tedy 25 884 Kč (25 093 Kč ∙ 1,0315).

Výpočet minimální zálohy

Minimální záloha následně činí 29,2 % z jedné čvrtiny průměrné mzdy.

  • 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy ve výši 25 884 Kč = 29,2 % z 6 471 Kč = 1 890 Kč

Minimální zálohu za uplynulý měsíc musí platit všechny OSVČ, i když jsou ve ztrátě. Všechny OSVČ, které během roku 2013 zahájí svoji výdělečnou činnost, musí do 20. dne následujícího měsíce zaplatit na účet příslušné OSSZ minimální zálohu ve výši 1 890 Kč (např. za duben 2013 do 20. května 2013).

Minimální záloha se od roku 2007 každoročně zvyšovala o desetikoruny. V souhrnu se však jedná o velkou částku. V roce 2007 činila minimální platba důchodového pojištění 1 394 Kč, v roce 2013 je to 1 890 Kč. Během sedmi let se minimální platba zvýšila o 36 %.

OSVČ mají nízké důchody

Všichni podnikatelé a živnostníci, kteří platí na důchodovém pojištění minimální platby, musí počítat s nízkým důchodem. Při výpočtu v letošním roce by při minimálních platbách po celý produktivní život a získání 40 let pojištění vyšel měsíční státní důchod přibližně 6 000 Kč.

Maximální vyměřovací základ = 1 242 432 Kč

V Česku je legislativou upraven i maximální vyměřovací základ. Od roku 2012 činí 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2013 tedy dochází k jeho zvýšení na 1 242 432 Kč (48 ∙ 25 884 Kč). Maximálně tak může OSVČ za celý rok 2013 zaplatit na důchodovém pojištění 362 791 Kč (1 242 432 Kč x 29,2 %). Maximální vyměřovací základ je důležitý i pro zaměstnance.

Pokud v průběhu roku zaměstnanec dosáhne stanovené hranice, tak se přestane již od tohoto měsíce odvádět ze mzdy zaměstnance důchodové pojištění. Naposledy se pojistné zaplatí za měsíc, ve kterém bylo této hranice dosaženo. 
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená