FinExpert.e15.cz

Osobní finance: Co by měl mít student a co důchodce

S každým věkem přichází jiné situace a s nimi jiné finanční potřeby.
Osobní finance: Co by měl mít student a co důchodce

Finance je potřeba plánovat také s ohledem na životní etapy. První logickou etapou je dětství a studentský věk, kdy nemá člověk zpravidla žádný stálý příjem, pochopitelně mimo kapesného od rodičů. Má minimální znalosti o financích a je v těchto otázkách plně závislý na rodičích. Česká republika drží jeden neslavný primát, patříme v Evropě mezi státy s největším množstvím úrazů dětí, zejména v silniční dopravě. Základním finančním produktem pro každé dítě by proto mělo být úrazové pojištění s krytím rizika trvalých následků úrazu.

Měli bychom se také sami snažit o vytváření finančních rezerv, jak pro neočekávaná vydání, tak pro zamýšlené výdaje v budoucnosti – např. koupi dárků pro svoje nejbližší. Z produktů, které slouží k vytváření finančních rezerv v delším časovém horizontu je pro děti nejvhodnější stavební spoření. V tomto období by z hlediska produktové škály tedy nemělo ve finančním portfoliu chybět úrazové pojištění, studentské spořicí účty, stavební spoření případně investice do otevřených podílových fondů.

Cestujete? Pojistěte se

Neměli bychom také zapomínat na cestovní pojištění, zejména cestujete-li do zahraničí na lyže nebo za některým z adrenalinových sportů. Tyto činnosti nejsou zpravidla pojištěny ve standardních produktech a vyžadují uzavření speciálního pojištění.

Stále důležitějším pojistným produktem se stává v zahraničí, ale i doma v České republice, pojištění odpovědnosti za škody způsobené dalším osobám – např. při lyžování nebo cyklistice. Soudně vyměřené částky, které je viník v těchto případech povinen uhradit poškozenému, mohou dosáhnout značné výše. Pokud nejste pojištěn, musíte je hradit ze svého.

Další období

Další etapou je manželský nebo partnerský vztah, kdy na prvním místě by v tomto období mělo být zajištění životních rizik. V produktové oblasti se jedná o životní pojištění, s krytím pro případ smrti, pojištěním závažných chorob, invalidity způsobené nemocí nebo úrazem a nám již dobře známé úrazové pojištění.

Na trhu je celá řada variabilních produktů, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám každého zájemce. Cena těchto produktů se odvíjí od vstupního věku klienta a právě proto je výhodné je uzavřít v mládí. Životní pojištění je navíc, při dodržení stanovených parametrů, daňově zvýhodněno.

Důležité je při vytváření rodinného rozpočtu nezapomenout na tvorbu krátkodobých a dlouhodobých finančních rezerv. Krátkodobé rezervy by měly sloužit na krytí neočekávaných výdajů – např. opravy auta, domácích spotřebičů nebo vyrovnání ztráty příjmu v případě nemoci.

Jakou mít rezervu?

Doporučená výše krátkodobých rezerv by se měla pohybovat na úrovni 23 měsíčních příjmů. Podle telefonického průzkumu, který si nechala nedávno udělat jedna finanční společnost, se ukázalo, že tuto rezervu má jen 26 % dotázaných. Krátkodobou rezervu držte nejlépe na spořicím účtu.

Dlouhodobé rezervy by měly být základem pro větší investice – koupě bytu, zařízení, auta nebo vyrovnání propadu příjmu v případě ztráty zaměstnání či vážného onemocnění. Výhodné je pro uvedené účely vytvářet rezervy například formou termínovaných vkladů, investováním prostředků do otevřených podílových fondů nebo využitím dalších finančních produktů, které jsou podporovány státem – jedná se o stavební spoření a penzijní připojištění.

V této životní fázi je pro většinu mladých lidí nejdůležitějším cílem zajištění vlastního bydlení. Toto se zpravidla neobejde bez sjednání hypotéčního úvěru od banky nebo využití úvěru ze stavebního spoření a mobilizace vlastních, dosud vytvořených rezerv.

Zabezpečení rodiny a dětí

Jiná situace nastává s narozením dítěte, kterou lze nazvat další životní etapou, kdy je potřeba myslet na zabezpečení rodiny a dětí. Rodina se musí vyrovnat s dočasným snížením příjmů a současně pokrýt nemalé náklady, které jsou spojené s péčí o dítě. Pokračovat také musí v placení dříve sjednaných finančních produktů, protože jen některé lze v průběhu doby upravit, třeba snížením rezervotvorné složky u životního pojištění, případně pozastavit.

Pro rodiče vedle péče o výchovu dětí nastává úkol jejich zabezpečení, zejména proti úrazu a případným trvalým následkům, jak jsme si již uvedli dříve. Postupem času také rodiče začínají řešit otázku vytváření dlouhodobější finanční rezervy pro děti. Takto naakumulované prostředky bývají nejčastěji určeny na zajištění kvalitního vzdělání dětí nebo jako finanční injekce pro nastartování samostatného života dospívajících dětí.

Myslete na důchod

V předdůchodovém období by se měla pro každého stát hlavním cílem tvorba co největší finanční rezervy, aby se snížila závislost na státním důchodovém systému a i poslední životní etapa. V tomto období klesá potřeba zajištění životních rizik s výjimkou úrazového pojištění.

Na příjmech osob v předdůchodovém věku již zpravidla nezávisí další členové rodiny, převážná část úvěrů by měla být již splacena nebo je jejich zůstatek jen minimální. Vytvořené finanční rezervy prostřednictvím dříve sjednaných produktů se blíží svému maximu.

Pozor si musíte dát u investičních produktů na jejich včasné převedení do klidnějších vod nerizikových investičních strategií. Je proto třeba finanční rezervy postupně přesouvat do produktů s garantovaným výnosem, fondů s možností uzamykání zisků, fondů s konzervativní investiční strategií nebo na spořicí účty a termínované bankovní vklady.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená