FinExpert.e15.cz

Osobní bankrot: Drastické řešení, ale také nový začátek

Počet bankrotů za rok 2012 oproti roku 2011 výrazně vzrostl.
Osobní bankrot: Drastické řešení, ale také nový začátek

V únoru 2013 bylo vyhlášeno 1 354 osobních bankrotů, tedy o 341 méně než v lednu. Návrhů na osobní bankrot však stále přibývá, v únoru jich bylo 2 015.

Tato čísla vypovídají především o tom, že lidí nezvládajících své dluhy přibývá a že soudy nezvládají nápor nových případů vyřizovat, a tak se relace mezi počtem podaných návrhů a počtem vyhlášených osobních bankrotů snižuje: oproti 91 % v lednu to v únoru bylo již jen 67 %.

Počet osobních bankrotů za celý rok 2012 oproti roku 2011 výrazně vzrostl, a to o 5 366 (tedy o 46 %). Zatímco v roce 2011 připadlo na 10 000 obyvatel 11 osobních bankrotů, v roce 2012 jich bylo již 16.

Nejvíce osobních bankrotů na 10 000 obyvatel připadlo v roce 2012 na Karlovarský (téměř 41) a Královéhradecký kraj (25,6). Naopak Praha si se 6 osobními bankroty na 10 000 obyvatel udržela pozici s nejnižším počtem, druhou nejnižší hodnotu pak vykázal kraj Vysočina (8,6).

Osobní bankrot krok za krokem

Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který upravuje řešení úpadku všech právnických i fyzických osob, podnikatelů i nepodnikatelů.

Osobní bankrot neboli oddlužení je způsob zbavení dluhů, které dlužník nezvládá splácet. Umožňuje za určitých podmínek splatit pouze 30 % dluhů, vyhnout se tak exekuci a dalšímu narůstáním úroků. Institut oddlužení je určen pro fyzické osoby, které mají dluhy minimálně u dvou věřitelů a jejich peněžité závazky jsou po dobu déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Tyto osoby nesmí být v posledních 5 letech pravomocně odsouzeny za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Insolvenční zákon upravuje dva způsoby oddlužení: zpeněžením majetkové podstaty, tedy prodejem majetku, který dlužník nabyl do okamžiku, kdy soud povolí oddlužení, nebo formou splátkového kalendáře.

Podmínkou pro vyhlášení osobního bankrotu je proto v prvním případě majetek, který je dlužník ochoten prodat, přičemž výtěžek z prodeje tohoto majetku musí dosáhnout alespoň 30 % všech závazků dlužníka, nebo příjem dlouhodobějšího charakteru – mzda, plat, či důchod jakéhokoliv typu, z něhož musí být dlužník schopen uhradit za dobu maximálně 5tiletého pravidelného splácení minimálně 30 % veškerých svých závazků. Je-li příjem použitelný pro oddlužení příliš nízký, osobní bankrot lze vyhlásit i s pomocí třetí osoby, která bude na splácení oddlužení přispívat. Reálně tak dlužník následujících až pět let žije na hranici životního minima.

Institut oddlužení nelze využít na zajištěné pohledávky, leasingy, hypotéky, dluhy pojištění VZP, daňové nedoplatky a závazky dlužníka vůči státu.

Krok č. 1.: Insolvenční návrh

Návrh na zahájení insolvenčního řízení je třeba zaslat k příslušnému krajskému soudu, do jehož působnosti dlužník dle svého trvalého bydliště spadá, a to v tištěné či elektronické podobě. Podepsaný návrh musí být úředně ověřen, příp. podepsán elektronickým podpisem.

Návrh musí obsahovat:

  • přehled o příjmech a seznam dlužníkova majetku včetně pohledávek s uvedením jeho dlužníků (majetek je třeba doložit znaleckým posudkem)
  • seznam dlužníkových závazků a věřitelů
  • písemný souhlas nezajištěného věřitele (je nutný, jestliže není dlužník schopen nezajištěným věřitelům nabídnout alespoň 30% jejich pohledávek)
  • návrh na oddlužení (jak má být podle dlužníkova názoru řešeno)

Soud přidělí dlužníkovi insolvenčního správce a od této chvíle po dobu 30 dnů běží lhůta pro uplatnění pohledávek.

Krok č. 2.: Rozhodnutí soudu

Jestliže dlužník splní veškeré náležitosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo plnění splátkového kalendáře.

Jestliže insolvenční soud návrhu na povolení oddlužení nevyhoví nebo povolené oddlužení neschválí, pak rozhodne o řešení dlužníkova úpadku formou konkursu. Insolvenční zákon umožňuje se proti rozhodnutí soudu odvolat, odvolací soud je povinen ve věci odvolání rozhodnou urychleně, do dvou měsíců.

Krok č. 3: Plnění splátkového kalendáře

Po dobu plnění splátkového kalendáře je dlužník povinen:

  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, pokud je nezaměstnaný, usilovat o získání příjmu
  • hodnoty nabyté dědictvím a darem zpeněžit a finanční prostředky takto získané, stejně jako jiné mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře
  • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání
  • vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců
  • na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení
  • nezavazovat se k novým závazkům, které by dlužník nemohl v době jejich splatnosti splnit

Krok č. 4: Plním řádně. Co bude teď?

Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí.
Pokud nedokáže svým věřitelům uhradit celých 30 % pohledávek, ani pak není vše ztraceno, musí však prokázat, že se tak nestalo v důsledku úmyslného zavinění, nýbrž za jím neovlivnitelných okolností, a že ani případný konkurz by nezajistil vyšší plnění.

Ani v tuto chvíli ale není oddlužení uzavřenou kapitolou. Žadatelé o insolvenci často nevědí, že i po uplynutí oddlužovací lhůty budou nastálo poznamenáni: každá finanční instituce bude totiž velmi přísněji zvažovat jakoukoli půjčku člověku, který prošel osobním bankrotem.

Oddlužovací agentury? Pozor na ně!

Se zavedením institutu se vyrojily takzvané oddlužovací agentury, které nabízejí „neocenitelnou pomoc v nouzi“. Ve skutečnosti však jen využívají tíživé situace dlužníků. Za to, že sepíší návrh na oddlužení, si naúčtují nehorázně vysoké poplatky. I přesto mnoho lidí z obav z administrativy na jejich sliby přistoupí. O tom, zda oddlužení bude nakonec povoleno, však rozhodují pouze soudy a ty přibližně třetinu žádostí zamítají. A tak nejenže mnozí s návrhem na oddlužení neuspějí, ještě zaplatí nemalé peníze agentuře za pouhé sestavení návrhu.

Další článek


 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Nebo volejte zdarma 800 210 310 a navštivte www.oddl...
poradenství
7. 12. 2014, 20:40
Dobrý den, pokud potřebujete poradit s os. bankrotem...
A
17. 6. 2014, 12:47
No to je bič na ty věřitele, kterým se zželelo toho ...
marselino
9. 4. 2013, 11:01
Re: Toto jsem nikdy nepochopil. Speciálně tu věc, ja...
mobilman
8. 4. 2013, 11:47
Toto jsem nikdy nepochopil. Speciálně tu věc, jak je...
Holota
8. 4. 2013, 11:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená