FinExpert.e15.cz

Osobní bankrot bude od příštího roku

Od července příštího roku začnou platit nové podmínky tzv. insolventního zákona, který by mohl pomoci lidem, kteří padnou do pasti vlastních dluhů.

Od roku 1995 vzrostly dluhy domácností v České republice o neuvěřitelných 800 %. Ve srovnání se západní Evropou je naše zadlužení sice ještě relativně nízké, zato dynamika růstu je obrovská a vyspělé země západní ekonomiky v zadluženosti rychle doháníme. Zadluženost českých domácností rok za rokem roste a objem půjček letos pravděpodobně přesáhne 600 miliard korun.

Bohužel, ne všichni dlužníci jsou poté schopni dostát svým závazkům, problémy se splácením má nyní už každá sedmá česká domácnost.

Možnost zbavit se dluhů bez zásahu exekutora nově umožní dlužníkům, kteří nejsou podnikatelé (fyzickým i právnickým osobám), zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon nahrazuje stávající zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Insolvenční zákon umožní dlužníkům nepodnikatelům řešit svůj úpadek (tzn. neschopnost splácet své dluhy) formou oddlužení (osobního bankrotu). Na jedné straně by změna měla přinést maximální možný efekt věřitelům, dlužníky by zase měla uchránit od celoživotního finančního břemene. Institut osobního bankrotu je určen dlužníkům, kteří jsou ochotni se k situaci postavit čelem. Odměnou jim bude "odpuštění" zbývajících závazků (netýkají-li se peněžitých a jiných majetkových trestů za úmyslné trestné činy a závazků k náhradě škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti).

Zákon dává dlužníkovi dvě možnosti, jak se prostřednictvím soudu s věřitelem dohodnout. Oddlužení je možné buď jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty (rozprodáním majetku dlužníka), nebo plněním splátkového kalendáře. Podmínkou je, aby majetkem bylo splaceno alespoň 30 % dluhu. V případě varianty oddlužení formou splátek se dlužník zaváže do pěti let uhradit maximální možnou část dluhu, o jejíž výši a o plánu splátek rozhodne soud. Je však pravděpodobné, že dlužníkovi z příjmu ponechá pouze životní minimum.

Dlužník tedy buď soudu navrhne prodej svého majetku (až na ten nejpotřebnější a nutný k zajištění příjmů) a zůstane mu veškerý příjem, nebo navrhne oddlužení formou pětiletého splátkového kalendáře, ale zůstane mu majetek. Stejně tak platí, že majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení, zůstává v jeho vlastnictví. O způsobu oddlužení pak rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů počítanou podle výše svých pohledávek a soud určí, zda osobní bankrot dlužníkovi umožní. Po schválení plánu oddlužení soudem jej musí věřitelé respektovat a nemohou svoje pohledávky vymáhat nad rámec plánu oddlužení.

Platí-li dlužník formou splátkového kalendáře, je povinen vykonávat výdělečnou činnost (pracovat). Do jeho příjmů jsou zahrnuty také případné dary a dědictví, které musí dlužník zpeněžit a použít k uhrazení svých závazků nad rámec pravidelné splátky. Soud dohlíží na to, zda dlužník řádně plní své závazky. V případě, že by svoje povinnosti neplnil, může soud svůj souhlas s osobním bankrotem dlužníkovi zrušit.

Návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem může insolvenčnímu soudu podat jen samotný dlužník, a to na stanoveném formuláři. Není tedy možné, aby jej podali věřitelé proti vůli dlužníka.

Zákon dále zavádí instituci insolvenčního rejstříku, v němž budou zapisovány a zveřejňovány všechny důležité úkony v souvislosti s insolvenčními řízeními. Půjde o elektronický informační systém veřejné správy navazující na již existující databázi úpadků na www.justice.cz. Insolvenční rejstřík spravovaný Ministerstvem spravedlnosti bude s výjimkou určitých údajů veřejně přístupný, tzn. každý bude mít právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie a výpisy. Po ukončení insolvenčního řízení soud dlužníka ze seznamu vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Zdroj: Finanční poradce
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená