FinExpert.e15.cz

Ošetřovné při péči o člena rodiny

V případě nemoci dítěte je přítomnost mámy nebo táty velmi důležitá. Rodič má po dobu nemoci nárok na ošetřovné.
Ošetřovné při péči o člena rodiny

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění nahrazujícího mzdu. Ošetřovné finančně zabezpečuje zaměstnance po dobu, kdy z důvodu péče o nemocného člena rodiny nemůže vykonávat svoji práci a mít příjem ze zaměstnání.

Nárok na ošetřovné

V zákoně o nemocenském pojištění jsou taxativně vyjmenovány případy, kdy má zaměstnanec nárok na ošetřovné.

a) ošetřování

 • dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz nebo
 • jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

 • školské zařízení (školka, škola nebo jiné zařízení pro děti), které dítě každodenně navštěvuje, je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídatelné události
 • dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení (školka, škola nebo jiné zařízení)
 • fyzická osoba, která o dítě pečuje, onemocněla nebo utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat

Výplata ošetřovného

Pro přiznání ošetřovného je nutné, aby ošetřovaný člen rodiny a ošetřující zaměstnanec žili spolu v jedné domácnosti. Společná domácnost se nevyžaduje při ošetřování dítěte mladšího 10 let u jeho rodiče (týká se především rozvedených rodičů). Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Nárok na ošetřovné nemají např. zaměstnanci činní na základě dohody o provedení činnosti, domáčtí zaměstnanci, příslušníci nebo zahraniční zaměstnanci.

Jak dlouho lze ošetřovné pobírat?

Podpůrčí doba ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dní. Výjimku tvoří osamělý zaměstnanec (tj. svobodný, ovdovělý, rozvedený nebo z jiných důvodů osamělý), který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou docházku. V případě, že je rodič s nemocným dítětem déle doma, tak se vždy jedná o omluvenou nepřítomnost v zaměstnání. Ze zákona se dovolená vždy z důvodu vzniku ošetřování nemocného přerušuje. Během doby ústavní péče ošetřované osoby ve zdravotnickém zařízení se běh podpůrčí doby po tento čas staví.

Příklad

 • Vdaná matka zůstane doma se sedmiletým synem, který onemocněl chřipkou, aby o něho pečovalo po dobu nemoci. Přestože bylo dítě nemocné 14 dní, dostane jeho matka ošetřovné pouze za 9 kalendářních dní.
 • V případě, že by se jednalo o osamělou svobodnou matku, tak by měla nárok na ošetřovné po celých 14 kalendářních dní.

Střídání rodičů je možné!

Od letošního roku došlo k novince, když byla zavedena možnost jednoho vystřídání mezi oprávněnými během jedné péče o nemocného.

Příklad

 • S nemocným dítětem zůstane nejdříve doma matka, která s ním bude doma 5 kalendářních dní. Matka tedy dostane ošetřovné za těchto 5 kalendářních dní. Další 4 dny bude s dítětem doma otec, který dostane ošetřovné za zbylé 4 dny. Bude dodržena podmínka celkového maximálního počtu dnů ošetřovného 9 dní.

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne (na rozdíl od nemocenské) 60 % denního vyměřovacího základu. Výše ošetřovného tak závisí na dosahovaném příjmu zaměstnance. Denní vyměřovací základ u zaměstnanců se zjistí tak, že se jejich příjem zpravidla za posledních 12 měsíců vydělí počtem kalendářních dní v tomto období. Denní vyměřovací základ se však redukuje, redukční hranice od 1. ledna 2009 jsou:

 • 786 Kč
 • 1 178 Kč
 • 2 356 Kč

Do první redukční hranice se počítá 90 %, z částky od první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a od druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Příklad

V našem případě měl zaměstnanec v uplynulých 12 měsících hrubý příjem vždy 23 000 Kč. Vypočtený roční příjem následně vydělíme 365 dny, nezahrnují se dny pracovní neschopnosti. Pro zjednodušení budeme tedy počítat, že zaměstnanec nebyl v uplynulých 12 měsících vůbec nemocný. O dítě pečoval po celou dobu 9 dní. Denní redukovaný vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, stejně jako denní ošetřovné.

 • příjem za 12 měsíců je 276 000 Kč (23 000 x 12)
 • denní vyměřovací základ je 756 Kč (276 000 : 365)
 • redukovaný denní vyměřovací základ za jeden den je 681 Kč (756 x 0,9)
 • denní ošetřovné činí 409 Kč (681 x 0,6)
 • ošetřovné za 9 dní činí 3 681 Kč

Zaměstnanec tak dostane při péči o své dítě po dobu 9 dní ošetřovné ve výši 3 681 Kč.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobry den. Moje babicka si zlomila bederni obratel L...
Jana glaich
21. 1. 2018, 00:21

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená