FinExpert.e15.cz

OSA: „Na táborníky a koledníky kontroly neposíláme“

S předsedkyní představenstva Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním Mgr. Janou Bärovou jsme si povídali o činnosti a problémech OSA, neoprávněném užívání hudebních děl a skutečné praxi vybírání poplatků.
OSA: „Na táborníky a koledníky kontroly neposíláme“

Klepněte pro větší obrázekTento a mnoho dalších článků najdete v časopise Osobní finance 9/05, který vychází 15. září. Hlavním tématem čísla je Bydlení ve vlastním domě nebo bytě. Součástí je také knihovnička Jak správně nakupovat na internetu, z níž jsme již otiskli ukázku. Časopis stojí na stánku 39 Kč (59 Kč s cédéčkem, které vychází 2x ročně), celoroční akční předplatné pak 299 Kč (2x cédéčko) nebo 224 Kč (bez cédéčka).

Jak a kde vůbec vznikla myšlenka duševního vlastnictví?

Myšlenka ochrany duševního vlastnictví, tj. vlastnictví nehmotných výsledků lidské činnosti, vznikla v Evropě v průběhu 19. století. Důvodem byla skutečnost, že v podstatě všechny výsledky duševní činnosti autorů (tj. např. knihy, hudba atd.) byly v podstatě neomezeně a kýmkoli využívány, přičemž autoři nedostávali za toto užití žádnou odměnu. A to i přesto, že uživatelé, např. vydavatelé knih, sami na užití autorských děl profitovali.

Kdo je Ochranným svazem autorským zastupován - čeští nebo i zahraniční umělci?

OSA zastupuje autory hudebních děl a autory zhudebněných textů, a to jak české, tak zahraniční.

Platí autor za registraci a následnou ochranu svého díla Ochranným svazem autorským?

Autor zaplatí při podpisu smlouvy o zastupování jednorázový poplatek, a to ve výši 500 Kč. Poté je mu veškerý servis poskytován za režijní srážku z jeho odměn.

Kolik peněz dostane autor za jedno užití svého díla, zahrání jedné písně v rádiu?

Toto nelze jednoznačně říci, záleží na tom, na jakém rádiu je píseň vysílána. Odměny se však v současné době pohybují v řádu korun a desítek korun.
 
Po registraci v Ochranném svazu autorském získává autor peníze za veřejnou produkci svého díla. Je kromě toho nějak právně chráněn před jinými autory, kteří by chtěli jeho dílo dalším uměleckým způsobem použít?

Autor nezískává peníze za užití svých skladeb na koncertech nebo ve vysílání pouhou registrací, ale až poté, co je jeho dílo skutečně užito a uživatelem je za toto užití zaplacena odměna. Ochrana autorských práv není v ČR podmíněna registrací děl např. u OSA. Díla jsou chráněna okamžikem, kdy jsou autorem vyjádřena ve vnímatelné podobě. Pokud chce další autor dílo zařadit do svého díla nebo jinak zpracovat, pak musí požádat původního autora o souhlas. OSA, je-li autor jím zastupovaný, může dodat zájemci o užití kontakt na autora nebo jinou osobu, která je oprávněna udělit souhlas k takovému užití.

Pokud jde o plagiáty již vytvořených děl, pak může být OSA často nápomocna při vyřešení tohoto sporu smírnou cestou, eventuálně může poskytnout některé důkazy pro případný soudní spor.

Zveřejňujete informace o počtu užití chráněného díla tak, aby si mohli jejich autoři kontrolovat výši vámi vyplacené částky?

Ano, tato informace je součástí vyúčtovacího listu, který od nás autor dostane spolu s penězi.

Kdo všechno musí za užití registrovaného díla platit? Pokud například neorganizovaná skupina třiceti lidí hraje u táboráku české trampské písně, nebo dětský pěvecký soubor vyrazí o Vánocích na koledu a zpívá na veřejných prostranstvích – musí i v tomto případě zaplatit za veřejné užití díla?  

Platí, že ke každému užití díla je potřeba získat souhlas. Tento je poskytován oproti zaplacení odměny. Toto pravidlo neplatí v případech, které stanoví autorský zákon, to je např. užití v rámci osobní potřeby nebo užití při náboženských obřadech atd. Při výkonu autorských práv námi zastupovaných autorů se současně řídíme efektivností této činnosti.

Z těchto důvodů např. neposíláme naše pracovníky kontrolovat tábořiště a vybírat odměny za užití, které máte na mysli; pokud tedy jde o neorganizovanou skupinu lidí u táboráku. V případě veřejné pouliční produkce, např. vánočních koncertů, je nutné získat souhlas a tím i zaplatit odměnu. Toto by nebylo nutné v případě, že by např. pěvecký sbor zpíval pouze písně lidové v původní neupravené podobě nebo takové, ke kterým by již uplynula doba ochrany podle autorského zákona.

Pokud nová hudební skupina použije při své produkci textu i přibližné melodie například písně Muchomůrky bílé od skupiny Plastic People of the Universe, platí poplatek za užití díla členové skupiny, nebo pořadatel koncertu? Jak je to v případě tzv. revivalových kapel?

Odměnu za užití díla platí pořadatel koncertu bez ohledu na to, zda členové vystupující hudební skupiny hrají skladby vlastní nebo jiných autorů. Pokud skupina interpretuje již vytvořené skladby, musí tak činit způsobem, který nezasahuje do díla a nesnižuje jeho hodnotu. Jestliže by chtěli dílo přetvořit, pak by měli prvotně získat souhlas k tomuto zpracování původní skladby.

Jakým způsobem zjišťujete počet užití hudebního díla v rádiích? Kolik zhruba platí průměrné rádio za měsíční produkci?

Rádia nám posílají seznamy veškeré odehrané hudby. Výše odměny je stanovena jako procento z příjmů rádia, minimální odměna je 10 000 Kč měsíčně.
 
Jak je to v případě pouštění rádia nebo CD v kanceláři, kde hudbu slyší více lidí?

V tomto případě by si organizace měla opatřit na toto užití licenci.

Předpokládám, že poplatek za užití díla by měl zaplatit i obecní úřad při pouštění českých písní (např. Karel Gott) v místním rozhlase, čekací vyzvánění v telefonu je chráněnou melodií, - je to tak?

Ano, je.
 
Vedle společnosti OSA platí provozovatelé veřejných zařízení (restaurace apod.) poplatky i společnosti Intergram. Proč na českém trhu fungují dvě společnosti s tak podobným zaměřením a čím se lišíte?

OSA zastupuje při výkonu práv autory hudebních děl (skladatele) a zhudebněných textů (textaře). Intergram výkonné umělce (interprety) a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Činnost OSA a Intergramu se prolíná pouze v některých oblastech, z nichž jedna je ta, kterou zmiňujete. I v Evropě je běžné, že existuje jedna organizace pro autory a druhá pro výkonné umělce.

Pokud chtějí tvůrci filmu, dokumentu či zpravodajství užít hudebního díla ve zvukovém  podkresu, stačí tvůrcům pořadu obrátit se na OSA, nebo musí získat i souhlas autora?

V případě užití hudby do filmu záleží na tom, zda autor svěřil tento typ práva OSA nebo zda se rozhodl udělovat tento typ souhlasu k užití sám nebo prostřednictvím např. nakladatele. V případě výroby pořadů vysílateli pro jejich vlastní vysílání dostávají souhlas od OSA.
 
Jaké procento vybraných peněz je zhruba použito na provoz samotné instituce Ochranného svazu autorského?

V průměru dvacet procent. Režijní srážky se liší u jednotlivých typů užití.

Jaký hrozí za nezaplacení poplatku postih? Pokud udělujete pokuty, v jaké se nejčastěji pohybují výši?

Pokud někdo užívá díla neoprávněně, tj. nemá souhlas a nezaplatí odměnu, požadujeme zaplacení dvojnásobku obvyklé autorské odměny. V případě rozsáhlejšího neoprávněného užití se uživatel vystavuje nebezpečí trestního stíhání a následného odsouzení.

Jak vnímáte problém nelegálního (pirátského) stahování nahrávek na internetu? Myslíte, že se situace zlepšuje? Máte nějaký odhad, o kolik peněz tímto způsobem autoři přicházejí?

Nelegální stahování je v současné době bohužel realita, která má vzrůstající a nikoli klesající tendenci. Situace se podle mého názoru ani v blízké budoucnosti příliš nezlepší. Nelegálnímu stahování nahrává hned několik faktorů, a to zlepšující se technické vybavení těch, co stahují, dostupnost nahrávek finanční (stahuje se zdarma) i technická. Pro naši republiku ještě bohužel musíme přidat neexistenci legální varianty stahování nahrávek a nízké povědomí veřejnosti o duševním vlastnictví a jeho ochraně. Odhady ztrát nemáme v současné době k dispozici. Autoři přicházejí o peníze nejen díky nelegálnímu stahování z internetu, ale i kopírováním nahrávek z originálních nosičů.


Klepněte pro větší obrázekMgr. Jana Bärová

Absolvovala právnickou fakultu MU Brno, specializace na právo duševního vlastnictví. V Ochranném svazu autorském pro práva k dílům hudebním (OSA) pracovala tři roky jako právnička, od ledna 2004 působila na pozici vedoucí odboru vysílání. Od ledna 2005 zastává funkci předsedkyně představenstva.

Podle svých slov se neustále musí potýkat s tím, že lidé (bohužel nejen laická veřejnost) vlastně ani neví, proč OSA existuje a co dělá, a nebo mají tyto informace zkreslené. Uznává, že na vině je i Ochranný svaz autorský sám. Jedním z jejích cílů je toto společně se svými kolegy změnit.

Je svobodná, mezi její zájmy patří filmy, hudba a cestování.

Další článek


 

celkem 102 komentářů

Nejnovější komentáře

jsou to vyděračské organizace, jejichž činnost je po...
jita
25. 12. 2013, 20:06
Re: Ještě že existuje OSA!!!
Radim92
6. 9. 2009, 18:53
Ještě že existuje OSA!!!
Jaromír
22. 8. 2006, 23:58
Re: odkdy je stahování ....
alfa
12. 6. 2006, 08:29
Re:mafie
dfdsfd
12. 6. 2006, 08:21

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená