FinExpert.e15.cz

Oracle Grid Index dokládá globální prosazování výpočetních sítí

Společnost Oracle představila výsledky nového výzkumu Oracle Grid Index, který sleduje světový pokrok v oblasti výpočetních sítí (gridu). Výzkum navazuje na úspěšný loňský pilotní průzkum v Evropě a zachycuje současnou globální situaci společně s informacemi o postojích evropských organizací ke gridu a praktickém prosazování této technologie. Průzkum pro společnost Oracle zpracovala nezávislá analytická agentura Quocirca.

Celkový výsledek firem v Severní Americe, Evropě a oblasti Asie a Tichomoří je podle Oracle Grid Indexu 4,41 na stupnici od 0 do 10. Analýza dílčích ukazatelů a srovnání s výsledkem 3,1 z loňského září odhaluje rostoucí globální prosazování technologií výpočetních sítí.  Evropa vykázala značný pokrok a oblast Asie a Tichomoří má ideální podmínky pro dosažení rychlého pokroku v přijímání této průlomové technologie. Výsledky však také ukázaly, že žádný region nemá v přijímání gridu jasné prvenství – zjištění svědčí o vyrovnaném závodu.

Gridu rozumí hodně organizací, ale jen málo z nich prakticky jedná

Organizace sice mají čím dál lepší povědomí o možnostech a výhodách výpočetních sítí, ale výzkum naznačuje, že většina z nich zatím tyto informace nepromítla do praxe.

·         Celkové hodnoty Grid Indexu jsou ve všech regionech podobné: index Severní Ameriky je 4,50, Evropy 4,39 a Asie a Tichomoří 4,37.  Tyto výsledky naznačují, že významné množství organizací v těchto regionech nové technologii rozumí a zkoumá její praktické možnosti.

·         Celková znalost výpočetních sítí a povědomí o jejich výhodách je pozitivní (hodnoty indexu 5,61 a 4,89), avšak zatím se to neprojevilo na praktickém jednání a snaze dosáhnout návratnosti investic.  Hodnota indexu praktického jednání je 2,45 a indexu návratnosti investic 1,89.  Tento vzorec je typický pro postupné prosazování nové technologie, jakou je právě grid.

·         Evropské firmy dosáhly pokroku na cestě k výpočetním sítím. Hodnota evropského Oracle Grid Indexu vzrostla z 3,1 na 4,39, což je dost podstatný nárůst za pouhých šest měsíců. Každá evropská země, ve které byl průzkum prováděn, a hodnoty všech dílčích indexů, z nichž je složen celkový evropský index, vykázaly nárůst. 

·         Subindexy jednotlivých regionů ukazují na podobný přístup Evropy a Severní Ameriky k výpočetním sítím. Naproti tomu v organizacích oblasti Asie a Tichomoří se objevují zjevně odlišné vzorce. Ve většině zemí Asie a Tichomoří jsou indexy standardizace a konsolidace mnohem vyšší než jinde na světě a je zde výraznější kontrast mezi vysokými hodnotami indexů znalostí a povědomí o výhodách a nízkými hodnotami indexů praktického jednání a návratnosti investic. To znamená, že oblast Asie a Tichomoří sice zřetelně zaostává v přijímání, ale je zřejmě mnohem lépe připravena nasadit technologie gridu v praxi. 

 

„Vizionáři a firmy, které se jako první odvážily zprovoznit grid, už mají užitek ze zvýšené efektivity svých podnikových systémů jako ERP, CRM a SCM,“ řekl prezident společnosti Oracle Charles Phillips.  „Další fází bude, aby se tato technologie dostala do středního proudu. Z hlediska praktičnosti má řešení Oracle Grid Computing velký náskok před všemi ostatními produkty na trhu a ve spolupráci s klíčovými partnery se snažíme dosáhnout toho, aby bylo ještě atraktivnější. Usilujeme o to, aby se výpočetní sítě staly běžnou technologií.“

 

Evropa dosahuje pokroku – severské země mají v přijímání gridu světové prvenství

Evropa sice prokázala výrazný celkový pokrok na cestě k výpočetním sítím, ale znalost této technologie a jejích výhod se zatím neprojevila odpovídajícím způsobem v praxi. Evropský index znalosti vzrostl z 2,74 na 5,81 a index docenění výhod ze 2,25 na 4,58 – to je více než stoprocentní nárůst. Naproti tomu index rozhodnutí prakticky jednat za stejnou dobu vzrostl z 1,75 na 2,70 a index návratnost investic z 1,17 na 2,10. 

 

Další specifika Evropy:

·         Vynikající pokrok Itálie a Španělska, kde hodnoty celkového grid indexu vzrostly z 2,80 na 4,04 a z 2,40 na 4,19.

·         Německo má v Evropě prvenství v důležitých oblastech standardizace a konsolidace (index standardizace 6,71 a index konsolidace 5,99).

·         Severské země mají světové prvenství v přijímání v praxi. Organizace tohoto regionu vytvořily index rozhodnutí prakticky jednat 3,60 a index návratnosti investic 2,58.

·         Rychle rostoucí zájem o blade servery.  Počet evropských respondentů, kteří považují blade servery za důležitou technologii, se za šest měsíců zečtyřnásobil z 8 procent na 33 procent.

 

Profesionálové mění vnímání souvisejících technologií

Průzkum, který pro Oracle zpracovala nezávislá analytická agentura Quocirca, obsahuje také důležité informace o technologiích, které s gridem úzce souvisí, například o architektuře orientované na služby (SOA) a blade serverech. Oracle grid index pro Evropu loni v září ukázal, že organizace, které výpočetním sítím rozumí, bývají většinou progresivně uvažující firmy, které se snaží grid zavést. Nový výzkum odhaluje komunitu profesionálů – zhruba 10 procent dotázaných – kteří jsou na špičce ve snaze umožnit svým organizacím získat výhody gridu.

·         Velký díl těchto profesionálů (86 procent) považuje implementaci architektur SOA klíčovými dodavateli podnikových aplikací za významnou výhodu z pohledu rozhraní a integrace.

·         Více než 90 procent firem, které jsou odhodlány zavést grid (index odhodlání vyšší než 7,5) buď už při vývoji nových aplikací používá metodiku SOA, nebo se na to v roce 2005 chystá.  Pro dotázané společnosti jako celek je tento údaj nižší než 20 procent.

·         Více než polovina dotázaných organizací z této kategorie značnou měrou používá blade servery, zatímco v celkové populaci je využívá necelá čtvrtina firem. Ve společnostech s vysokým odhodláním (index odhodlání vyšší než 7,5) toto číslo přesahuje 60 procent.

 

„Ve společnosti Quocirca už dlouho sledujeme přímou vazbu mezi architekturou orientovanou na služby (SOA) a výpočetními sítěmi,“ dodal Clive Longbottom, ředitel výzkumu společnosti Quocirca.  „Řešení velkých problémů po malých částech je nejrychlejším a finančně nejrozumnějším způsobem, jak implementovat informační systémy, které se mají flexibilně přizpůsobovat měnícím se podnikatelským potřebám. Přístup SOA to umožňuje realizovat nejefektivněji. Navíc je tato technologie jednoznačně synergická s výpočetními sítěmi, které s drobnými dílky větších problémů pracují přímo na systémové úrovni. Náš výzkum, který je základem posledního Oracle grid indexu, potvrzuje, že znalí profesionálové z tohoto principu vycházejí v praxi. Přecházejí také na architekturu blade serverů, přičemž implementací výpočetních sítí s distribuovaným výpočetním výkonem dosahují ekonomičtějšího provozu. Z našeho výzkumu pochází i další důkaz o těchto výhodách: dvě třetiny organizací, které jsou nejvíce odhodlány zavést výpočetní sítě, jsou schopny jednoduše přelaďovat a upravovat své IT infrastruktury v případě přehlcení některých systémů. Ostatní firmy potřebují své systémy přebudovat, potřebují nakoupit novou kapacitu, nebo se jednoduše snaží nějak uspět.“

 

O společnosti Oracle

Společnost Oracle (NASDAQ: ORCL) je největší světový dodavatel podnikového softwaru. Další informace o společnosti Oracle najdete na webu http://www.oracle.com.

           

###

Ochranné známky

Oracle, JD Edwards a PeopleSoft jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle Corporation nebo jejích dceřiných společností. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

Poznámky pro redaktory

Společnost Quocirca provedla 1356 rozhovorů s vyššími manažery IT a rozhodujícími pracovníky, jenž byl dokončen v březnu 2004. V Severní Americe bylo provedeno 300 rozhovorů, 600 v Evropě a zbytek (456) v oblasti Asie a Tichomoří. Respondenti byli vybráni jako vzorek zástupců velkých nadnárodních firem, středních a velkých národních organizací v široké řadě průmyslových odvětví.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená