FinExpert.e15.cz

Optimalizujte si daně před koncem roku

Nikdo nechce odvádět na dani z příjmu více, než musí.
Optimalizujte si daně před koncem roku

Nejsnáze mohou daňovou povinnost optimalizovat velké firmy. I OSVČ a dokonce i zaměstnanci si však mohou snížit daňovou povinnost. Jak?

Možností optimalizace daňové povinnosti je celá řada. Větší firmy nebo vysokoobratové společnosti mohou přesunoout sídlo společnosti do daňových rájů, čímž mohou ušetřit značné finanční prostředky. Mezi nejoblíbenější daňové ráje pro české firmy patří např. Kypr, Nizozemí, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Monako nebo i exotické Seychelly, Bermudy nebo Bahamy. Této možnosti každoročně využívá více společností.

Větší společnosti mohou rovněž upravit daňovou povinnost prostřednictvím rezerv, časového rozlišení nebo opravných položek. My se však zaměříme na drobné OSVČ a zaměstnance. Výslednou daňovou povinnost si mohou zaměstnanci i OSVČ snížit o všechny slevy na dani z příjmu. Přestože to na první pohled vypadá jako samozřejmost, někteří daňoví poplatníci na některé zákonné možnosti zapomínají.

Slevy na dani

Slevy na dani upravuje zákona o dani z příjmu. I za rok 2011 půjde uplatnit tyto slevy: na poplatníka, na manželku, na invaliditu prvního a druhého stupně, na invaliditu třetího stupně, na průkaz ZTP/P, na studenta. Někdy zbytečně nedochází k uplatnění slevy na manželku.

Aby mohl daňový poplatník uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, tak nesmí mít manželka vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč za rok. Pokud jsou manželčiny příjmy koncem roku těsně pod 68 000 Kč, tak je vhodné zajistit, aby nepřekročily tuto hranici, pokud je to možné.

Např. u podnikající manželky je rozhodujícím kritériem příjem (nikoliv zisk), proto je vhodnější posunout příjem peněz až na leden. Peníze z prodeje manželčina auta se do příjmu také počítají, proto se auto prodá až příští rok. Manželka čerpala začátkem roku mateřskou (do příjmu se započítává) a následně již pouze rodičovský příspěvek (do příjmu se nezapočítává), manželka si chce při rodičovské dovolené přivydělat – vhodnější je však počkat a začít až od ledna.

Nezdanitelné položky

Nezdanitelné položky snižují daňový základ. Nesnižují tedy celou daňovou povinnost. Např. uplatnění nezdanitelné položky u životního pojištění ve výši 12 tisíc Kč znamená daňovou úsporu 1 800 Kč (15 % ∙ 12 000 Kč).

Daňový základ lze tedy při splnění zákonných podmínek snížit o dary – nejméně o 1 000 Kč, max. do 10 % základu daně, o úroky z úvěru – až o 300 tisíc Kč, příspěvky na penzijní připojištění – až 12 000 Kč, příspěvky na životní pojištění – až 12 000 Kč, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci – až 3 000 Kč a o platbu za zkoušky ověřující další vzdělání – až 10 000 Kč.

Na konci roku si můžete snížit základ daně doplacením penzijního připojištění do 18 000 Kč za rok. Někteří platí na penzijním připojištění během roku např. 300 Kč měsíčně. Vzhledem k vysoké daňové povinnosti, která jim předběžně vychází, však mohou jednorázovým doplatkem ve výši 14 400 Kč na penzijní připojištění „dodatečně“ snížit daňovou povinnost o 1 800 Kč (12 000 Kč ∙ 15 %). Při jednorázovém doplatku však není zpětně doplacen státní příspěvek z vyšší úložky.

Dar na konci roku je častým řešením. Musí být však poskytnut buď obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli sbírek, právnickým osobám, pokud je dar použit např. na financování vzdělání, kultury, školství, tělovýchovu, zdravotnická zařízení, humanitární… účely. Darem tedy můžete podpořit oblíbenou školu nebo sportovní oddíl. Dále je nutné, aby hodnota daru přesáhla 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně.

Bezpříspěvkoví dárci krve si sníží za každý odběr základ daně o 2 000 Kč.

OSVČ mají další možnosti

Osoby samostatně výdělečně činné mají mnohem více možností než zaměstnanci. Prvotním kritériem je volba, zda uplatnit výdaje paušálem nebo skutečnými výdaji. Především pro svobobná povolení jsou výdaje paušálem správnou volbou, neboť skutečné výdaje jsou nižší. Tuto volbu však není možné provést na konci roku.

Podívejme se na některé další možnosti:

Postupné uplatnění ztráty

Od základu daně lze odečíst ztrátu v předchozích 5 letech. Ztrátu lze však odčítat postupně. OSVČ proto odečtou ztrátu v příštích letech vždy tak, aby v plné míře využili všechny slevy na dani a nezdanitelné položky, které se nedají do dalších let, na rozdíl od ztráty, přesunout.

Co takhle spolupráce?

Ušetříte, pokud např. manželka ze svého podnikání nebo zaměstání nevyužívá dostatečně slevy na poplatníka. V tomto případě se stane manželka spolupracující osobou, bude mít stejné povinnosti jako ostatní OSVČ. Manžel však na ni může převést část zisku, za každý započatý měsíc spolupráce až 45 000 Kč.

Při vedlejší činnosti – manželka pracuje – dochází při nižším zisku k úspoře i na sociálním pojištění. Při vedlejší činnosti se totiž do ročního limitu (za rok 2011 do zisku 59 373 Kč) neodvádí sociální pojištění. Kdyby nebyla spolupráce, tak by z tohoto příjmu manžel sociální pojištění odvedl.

„Předzásobení“

V případě vyššího zisku se můžete před koncem roku předzásobit, nakoupit tedy do zásoby režijní materiál nebo zásoby.

Inkasujte až v lednu

OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje paušálem, zahrnují do daňového přiznání příjmy, které v daném roce inkasovaly. Vyfaktorované služby, které nebudou v daném roce zaplaceny, výši příjmu pro výpočet daně neovlivňují. U důvěrných obchodních partnerů je tak možností přesunutí některých plateb až na leden. Opačnou, výdajovou, možností je zaplacení záloh dopředu. 

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Dobrý den, máte samozřejmě pravdu,děkuji za upoz...
Petr Gola
13. 12. 2011, 07:53
"Na konci roku si můžete snížit základ daně doplacen...
kkk
13. 12. 2011, 00:08

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená