FinExpert.e15.cz

Okradli mě v práci

Okradli vás v zaměstnání? Pokud odcizené věci včas nahlásíte, škodu musí uhradit zaměstnavatel a to v plné výši.
Okradli mě v práci

Zaměstnavatel je povinen chránit vaše věci na pracovišti, které běžně do práce nosíte. A pokud vám je někdo ukradne nebo poškodí, zaměstnavatel vám musí škodu uhradit v plné výši. Vy ji však musíte včas oznámit a její vznik prokázat.

Vezmeme si jednoduchý příklad. Odešli jste se spolupracovníky na oběd a až v jídelně zjistíte, že s sebou nemáte svůj mobil. Zůstal v šuplíku ve stole, kam jste ho ráno odložili. Ovšem po návratu z oběda tam už není. Zkoušíte se prozvonit, vaše číslo je nedostupné. S největší pravděpodobností vám mobil někdo ukradl. Jaká v tomto případě máte práva a povinnosti vy i váš zaměstnavatel, shrnuje zákoník práce. Zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které obvykle nosíte do práce a které si odložíte na místě, kam se tyto věci obvykle ukládají, nebo na místě, které vám zaměstnavatel určil.

Vznik škody do 15 dnů

Mobil patří mezi věci, které si běžně berete s sebou do práce, a považuje se za věc obvykle nošenou. Většinou si ho odkládáte na stůl či do stolu – tedy na obvyklé místo. V tom případě pak zaměstnavatel odpovídá za škodu v plném rozsahu a je povinen vám odcizený mobil uhradit. Že vám byl mobil ukraden, musíte bez zbytečných průtahů prokázat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste krádež zjistili. Jinak vaše právo na náhradu škody zaniká. „Důkazem může být například svědecká výpověď kolegy z práce. Čestné prohlášení zaměstnance je spíše tvrzení než důkaz,“ upozorňuje brněnská advokátka Jana Cejlová.

V kožichu do práce

Zákon výslovně stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů. „Musí vždy jít o předměty, které zaměstnanec obvykle nosí do práce, nikoliv jednotlivě donesené,“ vysvětluje advokátka. V případě škody na těchto osobních věcech je zaměstnavatel povinen vám ji uhradit v plné výši.

Ovšem záleží i na jiných okolnostech. Pokud se vám ztratí z věšáku, který je běžným místem pro odkládání kabátů, velmi drahý kožich v hodnotě třeba 20 tisíc korun, bude záležet na ročním období, ve kterém ke ztrátě došlo.

V zimě bude kožich považován za věc obvykle nošenou a zaměstnavatel vám bude muset uhradit jeho plnou výši. Zatímco v létě, pokud ho například nesete do čistírny a v práci si ho odložíte, se bude jednat o jednotlivé vnesení věci, a pak vám zaměstnavatel není povinen hradit nic. Nebo například jestliže pracujete v kanceláři a odložíte si na stůl náramkové hodinky, a ty se vám ztratí, nárok na náhradu škody nemáte. Pro pracujícího v kanceláři není obvyklé odkládat hodinky, zatímco u manuálních zaměstnání to obvyklé bývá.

Záleží, kde parkujete

Jiná situace nastává u věcí do práce obvykle nenošených. U nich zaměstnavatel zodpovídá za škodu do částky deset tisíc korun. Přinesete-li si do práce vyšší obnos, který tuto částku přesahuje a bude vám odcizen, i kdybyste ho měli zamčený ve stole, zaměstnavatel vám jej v plné výši neuhradí. Jiná situace by ovšem nastala, pokud by zaměstnavatel od vás peníze převzal do zvláštní úschovy a odtamtud by se ztratily, nebo by vám peníze odcizil například kolega. Pak vám je povinen škodu uhradit v plné výši. „Zaměstnavatel se poté s požadavkem na náhradu škody může obrátit na pachatele škody, tedy vašeho kolegu,“ doplňuje Jana Cejlová.

Obdobná situace je v případě škody na osobních dopravních prostředcích, kterými zaměstnanci přijedou do práce. Na rozdíl od předchozí právní úpravy podle nyní platného zákoníku práce nejsou dopravní prostředky, tedy ani osobní automobil (a ani kolo, motocykl nebo moped), věcí vnesenou a zaměstnavatel za škodu neodpovídá.

„Pokud však zaměstnavatel dobrovolně zřídí například hlídané parkoviště nebo hlídané garáže, pak za škodu na osobním automobilu odpovídá, převzal jej totiž do úschovy,“ doplňuje Cejlová. Stejně jako u věcí obvykle nošených, musíte škodu nahlásit neprodleně do 15 dnů ode dne, kdy jste škodu zjistili. Také musíte prokázat vznik škody v každém jednotlivém případě.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená