FinExpert.e15.cz

Odvětví finančních služeb v Evropě se mění

Odborníci před lety předpovídali, že do roku 2010 se celoevropský trh finančních služeb výrazně změní. Některé změny však očekávané efekty nenaplňují.

Již řadu let odborníci předpovídají velké fúze a akvizice v evropském bankovnictví. Zatím se však většinou restrukturalizace odehrávaly v rámci národních trhů. Až v letech 2005 a 2006 se podíl přeshraničních fúzí a akvizic na celkových transakcích výrazně zvýšil.
Zpráva evropských centrálních bank z letošního března konstatuje, že od roku 2000 do roku 2004 jen 14 % všech fúzí a akvizic uskutečněných v eurozóně v odvětví finančních služeb bylo přeshraničních. V letech 2005 a 2006 tento podíl vzrostl na 36 procent, a to díky několika mimořádně velkým transakcím.

Zpráva rovněž vyjmenovává 33 bank, které ve velké míře operují mezinárodně. Tyto instituce ovládají polovinu z celkových bankovních aktiv v eurozóně a 16 z nich vyvíjí aktivity nejméně v polovině členských států Evropské měnové unie (European Central Bank report – Financial Integration, březen 2007).

Právě v roce 2007 již můžeme pozorovat, jak uskutečněné a plánované fúze a akvizice mezi bankami mění tvar evropského trhu a jak tento proces ovlivňují také investiční společnosti soukromého kapitálu, které nově vstoupily do hry, říká odbornice Mike Jennings z poradenské společnosti. Zkušenosti z jiných odvětví však varují, že skutečně získané výhody ze spojování jsou obvykle zklamáním. Proto bankovní manažeři musejí ještě mnohem pečlivěji volit své cíle tak, aby zamýšlených benefitů bylo dosahováno.

Překážky ustupují, ceny bankovních akcií rostou

Předpověď, že do roku 2010 dojde k řadě velkých přeshraničních fúzí a několik stovek malých bank v Evropě zmizí, stále platí. Restrukturalizace odvětví se bude odehrávat pravděpodobně podobným způsobem, jako o pět let dříve v USA.

Některé okolnosti tento proces podpoří. Především rostoucí ceny bankovních akcií budou k fúzím stimulovat. Banky navíc akumulovaly velký objem nadbytečného kapitálu. Problémy s růzností podmínek na jednotlivých národních trzích slábnou, protože harmonizace pravidel v eurozóně postoupila kupředu. Ani retailoví zákazníci už nejsou tolik nacionalističtí jako dříve, 68 % z nich projevilo ochotu nakupovat služby od celoevropsky působících ústavů – a není divu, když ceny za tyto služby se na různých trzích velmi výrazně liší.

Hlavním trendem, který určuje směr konsolidace odvětví, je globalizace. Stále větší význam přitom má průnik do zámořských regionů, primárně ani ne tak kvůli nižším nákladům, ale kvůli získání nově se otevírajících trhů. Další obecné okolnosti jsou stárnutí populace, kdy se banky musejí naučit poskytovat služby starším lidem, zpřísňování dohledu nad bankovnictvím a boj proti praní špinavých peněz, reprezentované např. Sarbanes-Oxleyho zákonem, Basilejskou dohodou II aj.

Nejdůležitější cíl: zmnožit majetek akcionářů

Fúze a akvizice obecně, nejen v odvětví finančních služeb, jsou mnohem riskantnější operace, než by se zdálo. Očekávané efekty fúze se v 70 % případů nenaplní. V období mezi 4. a 8. měsícem po akvizici velmi často dochází k poklesu produktivity až o 50 procent. Do jednoho roku od splynutí podnik opouští 47 % manažerů, do tří let odcházejí až tři čtvrtiny vedoucích pracovníků.

Aby byly fúze a akvizice úspěšné a přinesly prvořadý zamýšlený efekt, tj. zvýšení hodnoty pro akcionáře, je nutné při jejich plánování a realizaci sledovat řadu vzájemně se ovlivňujících aspektů:

Jednak je to přístup investorů. Ti se dnes chovají mnohem asertivněji. Stále častěji jsou akcionáři velkých bank fondy rizikového kapitálu, pro něž zhodnocení investice (kapitálu) je nejdůležitějším kritériem výhodnosti transakce. Přeshraniční fúze jsou navíc spojeny s kulturními a politickými odlišnostmi, které musejí být vzaty v potaz. Strany musejí posoudit, zda nejsou tyto odlišnosti příliš velké nebo zda je tomu naopak. V některých situacích panují snahy o uvolňování regulačního rámce a o kompatibilnější politické nahlížení stejně jako o uplatňování vstřícnějšího přístupu ze strany samotných zákazníků.
Dále je třeba při přípravě přeshraniční fúze vzít v úvahu kulturní a politické odlišnosti a zhodnotit, zda jsou příliš zásadní, nebo zda naopak tendence směřuje k větší otevřenosti regulace a pravidel, politických postojů, ale také postojů zákazníků samotných.
Dále je nutné přesně určit řídící strukturu fúze, ujasnit úlohy a odpovědnost managementu a definovat úkoly centrálních orgánů řízení spojené instituce. Důležité je sladit finanční výkaznictví, aby bylo srozumitelné a porovnatelné a mohlo plnit své informační funkce. To do značné míry souvisí se sjednocením platforem informačních technologií. Je rovněž zapotřebí prozkoumat a využít veškeré nákladové synergie, které fúze nabízí.

Vše je o lidech

Z velké míry úspěch procesu spojování závisí na lidech. Pouze motivovaní, zkušení a odpovídajícím způsobem odměňovaní manažeři mohou uskutečňovat úspěšné transakce. Na výhodnosti transakce se odrazí daňové aspekty, které je proto zapotřebí také vzít v úvahu. V neposlední řadě je nutné respektovat zákony a regulační omezení, protože nakonec i na dobrém jménu banky záleží úspěch fúze.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená