FinExpert.e15.cz

Odvádí za vás zaměstnavatel zdravotní pojištění?

Ze zákona jsou zaměstnavatelé povinni odvádět za své zaměstnance zdravotní pojištění. Co se stane, jestliže tuto povinnost neplní?
Odvádí za vás zaměstnavatel zdravotní pojištění?

Z hrubé mzdy zaměstnance musí zaměstnavatel odvést příslušné zdravotní pojišťovně každého zaměstnance 13,5 %. Pouze v případě, že již zaměstnanec dosáhl stropu pro odvod pojistného, se již zdravotní pojištění v daném roce neodvádí. V letošním roce je maximální vyměřovací základ 1 130 640 Kč. Jakmile tedy během roku dosáhne zúčtovaný příjem zaměstnance stropu, přestává jeho zaměstnavatel za něj platit zdravotní pojištění. 

Jak se zdravotní pojištění vypočítává?

V ukázkovém příkladě budeme počítat, že hrubý měsíční příjem zaměstnance je 23 tisíc korun. Zaměstnavatel tedy za tohoto svého zaměstnance odvede na účet příslušné zdravotní pojišťovny částku ve výši 3 105 Kč (23 000 x 0,135). Zaměstnanci z jeho hrubé mzdy srazí zdravotní pojištění ve výši 1 035 Kč a ze svých prostředků odvede 2 070 Kč.
 
Pro doplnění si uvedeme celkové mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance pobírajícího hrubou mzdu ve výši 23 tisíc korun. Celkové mzdové náklady jsou 30 820 Kč. Mimo zdravotní pojištění ve výši 2 070 Kč, musí ještě za svého zaměstnance odvést sociální pojištění ve výši 5 750 Kč (25 % z hrubé mzdy).
 

Neodvedení pojistného se vás netýká

V případě, že váš zaměstnavatel za vás příslušné zdravotní pojišťovně neodvede zdravotní pojištění, nenesete za toto pochybení odpovědnost. Sankce (penále nebo pokuty) ze strany zdravotní pojišťovny postihují pouze vašeho zaměstnavatele. Nejedná se přitom o nikterak nízké částky, penále činí 0,05 % denně za každý den prodlení (tj. 18,25 % ročně). Pro vás však neplynou žádné sankce. Máte nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako všichni ostatní pojištěnci.
 
Zaměstnavatelé jsou si vědomi, že zdravotní pojišťovny ihned zjistí, že zdravotní pojištění není hrazeno. Kontroly za strany zdravotní pojišťovny jsou u problémových plátců podstatně častější, mohou se každoročně opakovat (někdy i dvakrát za rok). Naopak u bezproblémových plátců může být kontrola jednou za pět let (promlčecí lhůta je u zdravotního pojištění pětiletá).
 
Jestliže neplacení zdravotního pojištění trvá delší dobu, je ohrožena i budoucnost zaměstnavatele. Pro zaměstnance je to cenná informace, aby počítal s nejhorším a eventuelně byl připravený najít si novou práci. Pro uchazeče o zaměstnání rozhodujícího se mezi dvěmi firmami, to může být hlavní důvod pro přijmutí práce ve společnosti, která nemá dluhy na zdravotním pojištění. Mnohé zdravotní pojišťovny mají na svých internetových stránkách seznam dlužníků. Nikdy není od věci se do tohoto seznamu podívat.
 

Kdy může být podáno trestní stíhání?

Jestliže zaměstnavatel nesplní svoji zákonnou povinnost a neodvede zdravotní pojištění sražené zaměstnanci z jeho hrubé mzdy, vystavuje se riziku trestního stíhání podaného příslušnou zdravotní pojišťovnou.  
 
Neplacení zdravotní pojištění vaším zaměstnavatelem nemá pro vás přímé důsledky, a pokud je vám vyplacena mzda, tak se pro vás osobně nic neděje. Zcela jiná situace může nastat, jestliže váš zaměstnavatel nebude plnit svoji zákonnou oznamovací povinnost.
 
Váš zaměstnavatel totiž musí do 8 dní od vašeho nástupu do zaměstnání sdělit tuto skutečnost vaší zdravotní pojišťovně. Pokud tak neučiní, nejste v registru příslušné zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec vašeho zaměstnavatele a z hlediska placení zdravotního pojištění nemáte vyřešený svůj pojistný vztah. V tomto případě vás ve většině případech zdravotní pojišťovna vyzve, abyste si svůj pojistný vztah vyřešili (tj. doložili zaměstnanecký poměr pracovní smlouvou). Tento dopis však nemusíte převzít nebo vám nemusí být poslán a v registru zdravotní pojišťovny budete vedeni jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Jako OBZP byste měli povinnost hradit každý měsíc pojistné ve výši 1 080 Kč (13,5 % z minimální mzdy ve výši 8 000 Kč). Vy to samozřejmě nebudete dělat a budou vám následně chodit od pojišťovny upomínky, vyúčtování pojistného či s vámi zahájí pojišťovna správní řízení.
 
V drtivé většině případů se následně vše vyřeší, ale vás to bude stát spoustu času a zbytečných nervů.
 
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená