FinExpert.e15.cz

Odkud si firemní respondenti pamatují poskytovatele internetu?

Marketingová studie agentury Digimark hledala mj. odpověď na otázku jak souvisí reklama v médiích s hodnocením image značky poskytovatelů internetu jejich potenciálními zákazníky.
Odkud si firemní respondenti pamatují poskytovatele internetu?

Agentura Digimark přišla v květnu na trh s marketingovou studií "Image značek poskytovatelů internetu a jejich hodnocení respondenty z firem, vliv reklamy v médiích na značku 5/2005". Studie je založena na výzkumu z února 2004, kterého se zúčastnilo 2102 respondentů z řad českých firem. Ve výzkumu hodnotili respondenti image značek poskytovatelů internetu, které znají - poskytovatele hodnotili tedy jejich zákazníci i respondenti z firem, kteří s nimi nemají zkušenost.

Televize a internet vedou

Respondenti ve zmíněném výzkumu nejprve uvedli, které poskytovatele znají a image značek těchto ISP následně hodnotili z hlediska následujících kritérií:

  • poskytovatel je sympatický
  • důvěryhodný
  • progresivní a inovativní
  • profesionální
  • má dobré ceny
  • je vstřícný vůči klientům.

Zároveň respondenti udávali, zda si pamatují reklamu na jednotlivé ISP, které znají, a kde na tyto ISP zaznamenali reklamu.

Klepněte pro větší obrázek

Graf vlevo ukazuje podíl respondentů, kteří uvedli, že si pamatují reklamu na ISP, kterého znají (jedná se tedy pouze o podíl z těch, kteří jsou "nějakým způsobem" se značkou příslušného ISP seznámeni). Asi tři čtvrtiny respondentů tedy uvedlo, že si pamatují reklamu těch ISP, které znají, z některých z výše uvedených médií.

Graf vpravo pak ukazuje rozdělení jednotlivých médií, odkud respondenti znají příslušné značky příslušných ISP. Zajímavé je, že internet zde výrazně předčí všechna ostatní média – 59 % respondentů zná ISP právě z internetu, na druhém místě uvedlo 47 % jako zdroj televizi a 37 % tisk. Billboardy a rádio zde hrají spíše vedlejší či doplňkovou roli. Tento graf podává samozřejmě pouze "celkový obraz", výsledky jednotlivých ISP se velmi liší podle toho, kde inzerují. Přesto je to výsledek zajímavý z toho hlediska, jak vysoko dokázal internet "zabodovat".

Další graf ukazuje rozdělení "zapamatované reklamy" na ISP podle pozice respondenta. Je vidět, že IT manažeři si pamatují reklamu častěji z internetu, ředitelé firem pak častěji z tisku a billboardu.

Klepněte pro větší obrázek

Kterou reklamu ISP si respondenti pamatují?

Následující grafy ukazují reklamu kterých ISP si respondenti častěji pamatují. Je třeba říci, že se zde jedná o podíly z těch, které značku těchto ISP již znají. Nejedná se tedy o absolutní podíly ze všech respondentů – interpretace je taková, že např. 95 % z těch respondentů, kteří uvedli, že znají Eurotel jako poskytovatele internetu, si odněkud pamatuje jeho reklamu, podobně pak například 51 % z těch, kteří znají SKYNET jako ISP, si odněkud pamatuje jeho reklamu.

Klepněte pro větší obrázek

Nejčastěji si tedy respondenti pamatují reklamu na Eurotel a T-Mobile, dá se však předpokládat, že ne ve všech případech se jednalo o reklamu na internetové připojení přes tyto mobilní operátory, kteří ve studii zároveň vystupují jako poskytovatel internetového připojení. Na těchto výsledcích je tedy také vidět, jak ovlivňuje reklama mobilního operátora jeho známost coby poskytovatele internetu – když už respondent uvedl, že zná Eurotel a T-Mobile v roli ISP, tak velmi často zná také nějakou reklamu na mobilní operátory. U Oskara je vidět menší známost jeho reklamy coby ISP – což je patrně způsobeno především jeho nižší angažovaností v datových službách a především připojení přes GPRS. Z ostatních ISP si respondenti nejvíce pamatují reklamu na TELE2 a také UPC – chello. Nižší podíl zapamatované reklamy je vidět u SKYNETu, Broadnetu, GTS a Aliatelu (dnes společně GTS Novera).

Jak je hodnocen Český Telecom?

Zajímavé pak je sledovat, jak ovlivňuje skutečnost "zaznamenání" určité reklamy na příslušného ISP názor respondenta na tohoto ISP. Zde uvádíme jako příklad výsledky Českého Telecomu:

Klepněte pro větší obrázek

87 % respondentů hodnotících Český Telecom jako sympatického ISP (známkou 1) zaznamenalo odněkud na něho reklamu, naopak 62 % respondentů hodnotících známkou 4 si žádnou reklamu nepamatuje. (Pozn. autora: Tyto grafy patrně vzbudí nevoli některých čtenářů v tom smyslu, že se jedná o „podlézání médií“ a hledání inzerentů, rád bych proto upozornil, že naše agentura je na médiích nezávislá a z případných inzercí nemáme bohužel zhola nic :) .. takto to prostě vychází, pokud si pamatujeme reklamu na značku, hodnotíme značku lépe).

Poslední graf pak ukazuje rozdělení hodnocení Českého Telecomu jako sympatického podle toho, odkud si respondent reklamu zapamatoval:

Klepněte pro větší obrázek

Zajímavé je, jak negativní trend zde vykazuje u Českého Telecomu televize – interpretace výsledku je taková, že pokud respondent zaznamenal reklamu na ČTc v televizi, pak zde byla výrazně vyšší pravděpodobnost negativního hodnocení sympatií – 64 % respondentů hodnotících nejhorší známkou 4 sympatičnost Českého Telecomu zaznamenalo jeho reklamu v televizi, zatímco při hodnocení nejlepší známkou 1 zaznamenalo reklamu z televize jen 41 %. Zdá se, že masivní televizní reklama nemusí být zárukou úspěchu.


David Šmahel je spolumajitelem agentury Digimark, která realizovala zmíněný výzkum. Zároveň se zabývá problematikou psychologie a internetu na Fakultě sociálních studií MU.


Rychlá zpráva dnešního dne
Rekordní pokuta pro Český Telecom - OŽIVENO o komentář analytika

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Co je ISP ?
Frn
27. 5. 2005, 08:52
není to naopak?
Rek
27. 5. 2005, 08:30
CO je ISP ?
Petr Varga
27. 5. 2005, 08:22
Re: Co je ISP ?
jipe@c-box.cz
26. 5. 2005, 21:19
Re: Co je ISP ?
Petr
26. 5. 2005, 19:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená