FinExpert.e15.cz

Ochrana cestujících: jaká máte práva v letecké dopravě

Cestujete letadlem a váš let je zrušen nebo má velké zpoždění. Jistě velice nepříjemná situace stejně jako případ, kdy se po příletu do cílové destinace nesetkáte se svým zavazadlem. Víte, jaká máte v podobných případech práva a co vám letecké společnosti nabídnou?
Ochrana cestujících: jaká máte práva v letecké dopravě

Tuto problematiku upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Vstoupilo v platnost 17. února 2005.

Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi pravidelnou a nepravidelnou leteckou dopravou se zmenšuje, ochrana cestujících je vztažena jak na pravidelné, tak nepravidelné (charterové) lety. Pokud cestujete mimo území Evropské unie, pak je pro vás jistě důležitá informace, že svá práva můžete uplatňovat nejen pokud odlétáte z letiště v EU, tak i v případě, že odlétáte z letiště ležícího mimo území EU, pouze však pokud let provozuje dopravce z EU.

Hledají se dobrovolníci

Pokud na volná sedadla v letadle připadá příliš mnoho cestujících, musí letecká společnost nejprve požádat případné dobrovolníky, aby se svého místa vzdali za sjednanou náhradu. Tato náhrada pro dobrovolníky musí zahrnovat možnost volby mezi proplacením ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu) a náhradní přepravou do konečného místa určení.

Odepření nástupu na palubu

Jestliže se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníků k tomu, aby zbývající cestující s rezervacemi mohli nastoupit let, může provozující letecký dopravce odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli. Tyto cestující je letecká společnost povinna odškodnit takto:

 • 250 eur při letu na vzdálenost 1 500 km a kratších,
 • 400 eur u všech letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů,
 • 600 eur při letu mimo EU delším než 3 500 km.

Náhradu lze snížit o polovinu v případě přesměrování, pokud zpoždění přesměrovaného letu nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu o dvě hodiny (při letu na vzdálenost 1 500 km a kratších), resp. tři a čtyři hodiny.

Jako pasažér, kterému byl odepřen nástup na palubu, zároveň máte možnost volby mezi proplacením ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu) a náhradní přepravou do konečného místa určení. Dále stravu a občerstvení a v případě přesměrování, jestliže očekávaný čas nového odletu je nejméně následující den po plánovaném odletu zrušeného letu, ubytování v hotelu (včetně přepravy). Vždy navíc můžete zdarma uskutečnit dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.

Zrušení letu

Pokud se dostavíte k odbavení včas a váš let je zrušen, postupuje se podobně jako u odepření nástupu na palubu. Letecká společnost vám musí poskytnout možnost volby mezi proplacením ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu) a náhradní přepravou do konečného místa určení. Dále stravu a občerstvení, příp. ubytování včetně přepravy a možnost komunikace (dva telefonní hovory atd.).

Dopravce muže mít rovněž povinnost vyplatit vám náhrady ve stejné výši jako v případě odepření nástupu na palubu, pokud vám zrušení letu neoznámí s dostatečným předstihem. Nařízení považuje za dostatečný předstih dobu dvou týdnů před plánovaným časem odletu. V době kratší než dva týdny před plánovaným časem odletu se může dopravce zprostit povinnosti vyplacení náhrad takto:

 • pokud oznámí zrušení letu ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a  cestujícímu je nabídnuto přesměrování, které umožní odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, 
 • pokud oznámí zrušení letu ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a  cestujícímu je nabídnuto přesměrování, které umožní odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu,

Pro zajímavost: stejná práva jako cestující s letenkou za plnou cenu má i ten, komu letecká společnost vydala letenku na základě programu pro často cestující zákazníky (FFP – Frequent Flyer Program)  nebo na základě jiných obchodních programů.

Dlouhá zpoždění

Jestliže letecká společnost provozující let očekává, že let bude oproti plánovanému času odletu zpožděn minimálně o:

 • dvě hodiny a více při letu na vzdálenost 1 500 km a kratších,
 • tři hodiny a více u všech letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů,
 • čtyři hodiny a více při letu mimo EU delším než 3 500 km,

máte právo na již několikrát zmíněnou stravu a občerstvení, příp. ubytování včetně přepravy a možnost komunikace (dva telefonní hovory atd.). Pokud zpoždění přesáhne 5 hodin, musí vám letecká společnost rovněž  nabídnout proplacení ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu).

Kdy se kompenzací nedočkáte

Velmi důležité je vědět, že v některých případech je odpovědnost leteckých společností omezena nebo vyloučena. Jedná se o situace, kdy je událost způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Tyto mimořádné okolnosti se mohou vyskytnout zejména v případech politické nestability, povětrnostních podmínek neslučitelných s uskutečněním dotčeného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků letové bezpečnosti a stávek, které postihují provoz letecké společnosti.

Péče o cestující, kteří čekají na náhradní nebo zpožděný let, může být omezena nebo odmítnuta, jestliže by samotné poskytnutí této péče způsobilo další zpoždění.

Informování cestujících

V případě odepření nástupu na palubu a zrušení nebo významného zpoždění letů musí  být cestující plně informováni o svých právech tak, aby mohli svá práva účinně uplatnit. U přepážky registrace (check-in counter) na letišti tedy nyní povinně najdete tuto informaci: „Je-li vám odepřeno nastoupit na palubu nebo je-li váš let zpožděn nejméně o dvě hodiny, požádejte u přepážky registrace k přepravě nebo u brány pro nástup na palubu o listinu popisující vaše práva, zejména ohledně náhrady škod a pomoci.“

Ochrana cestujícího není zadarmo

Pro možnost uplatnění práv vyplývajících z nařízení Evropské unie nemusíte mít sjednáno žádné pojištění, tato je automatická. Přesto v konečném důsledku není tato ochrana zdarma. Nařízení a zejména výše nastavená výše kompenzací nákladově zatíží letecké společnosti a konečném důsledku je tedy možné, že povede ke zvýšení cen letenek. 

Letecké společnosti jsou sice plně připraveny plnit nařízení Evropské unie, avšak nevítají je s nadšením. Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA u Evropského soudního dvora dokonce podala návrh na přezkoumání celého nařízení. Situaci vysvětluje Jitka Novotná, tisková mluvčí ČSA: „České aerolinie jsou připraveny plnit toto nařízení a v souvislosti s ním také připravily řadu preventivních opatření, které mají zmírnit negativní dopad na společnost. Jedním z nich je garance vysoké pravidelnosti provozu, kde ČSA patří mezi evropské špičky. Za loňský rok jsou ČSA v pravidelnosti 6. z 26 leteckých společností Asociace evropských leteckých dopravců (AEA). Dalším opatřením je zálohování letů ČSA. České aerolinie spolu s ostatními evropskými leteckými přepravci však považují přijatou normu EK za diskriminační, která znevýhodňuje letecké podnikání ve srovnání s jinými druhy dopravy a zvláště pak letecké dopravce zemí EU.“

Podobně se vyjádřil také Bernd Hahn, ředitel společnosti Lufthansa pro Českou Republiku a Slovensko: „Společnost Lufthansa vždy kladla velký důraz na ochranu spotřebitelů a množství bodů z nového zákona již aplikovala do způsobu jednání se svými klienty. Vzhledem k  nepřetržitému rozvoji legislativy ochrany spotřebitelů vítá Lufthansa i požadavek Evropské unie, aby se širší zajištění pasažérů rozšířilo nejen na síťové aerolinie, ale také na nízkonákladové dopravce. Na druhou stranu ovšem Lufthansa nesouhlasí s povinností činit komplexní kompenzační platby, obzvlášť v případě, kdy je zpoždění nebo zrušení letu způsobeno vyšší mocí. Lufthansa podporuje názor německé federální vlády, která na rozhodujícím zasedání Rady ministrů Evropské unie odmítla schválit tuto směrnici a zdržela se hlasování. U Evropského soudního dvora právě čeká na projednání žaloba předložená Mezinárodní leteckou transportní asociací (IATA) proti této nezvyklé formě ručení za nezaviněné. Jeho výklad Lufthansa uvítá.“

Na druhou stranu letecké společnosti nabízely v případě zpoždění apod. pomoc cestujícím ještě před platností nařízení Evropské unie. Mluvčí Travel Service Vlaďka Dufková k tomu říká: „Poukázky na občerstvení jsme podávali našim cestujícím na charterových letech ještě před platností směrnice EU. Travel Service nyní při zpoždění letu více než dvě hodiny poskytuje cestujícím poukázku v hodnotě 110 Kč (ze zahraničí 4 eur) a při zpoždění nad 4 hodiny poukázku v hodnotě 205 Kč (ze zahraničí 9 eur).“

Také České aerolinie mají pro případ zpoždění stanovena přesná pravidla:

 • V případě, že letadlo má předpokládané zpoždění 2–4 hodiny, letecká společnost zajišťuje cestujícímu nápoje. Jedná-li se o cestujícího třídy business, resp. cestujícího s kartou ELITE, bude mu, pokud je to možné, nabídnuta pozvánka do VIP salonku. ¨
 • Pokud je zpoždění v rozmezí 4–6 hodin, je cestujícím nabízeno občerstvení v podobě svačiny/snacku; cestujícím třídy business, resp. cestujícímu s kartou ELITE, je poskytnuto občerstvení vyššího standardu.
 • Pokud je zpoždění 6–8 hodin,  letecká společnost zajišťuje cestujícím hlavní jídlo podle denní doby v zařízení restauračního typu.
 • Při předpokládaném zpoždění delším než 8 hodin je dle místních podmínek zajištěno ubytování s kompletním hlavním jídlem dle denní doby.

Zavazadla

Za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním vašich zavazadel při letu dopravce z EU kdekoli na světě můžete žádat náhradu do výše 1 000 SDR (1 SDR je cca 35 Kč). Pokud dopravce váš nárok zamítne, můžete věc předložit soudu. V případě škody na odbavených zavazadlech musíte uplatnit svůj nárok písemně do 7 dnů od jejich návratu a u zpožděných zavazadel do 21 dnů od jejich návratu. Nárok můžete uplatnit u letecké společnosti, se kterou jste uzavřeli smlouvu nebo v případě, že jde o různé společnosti i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje.

Poškození nebo zničení zavazadla je vhodné uplatnit ihned po příletu do cílové destinace a sepsat protokol. Vyhnete se tak případným problémům při prokazování, kdy a jak ke škodě došlo.

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Mažou tu příspěvky!
kylx
22. 9. 2005, 13:22
Re: Mažou tu příspěvky!
Petr Broža
22. 9. 2005, 12:15
Mažou tu příspěvky!
kylx
22. 9. 2005, 12:00
Super článek
Michal
22. 9. 2005, 07:50
Re: Naučte se česky
Petr Broža
22. 9. 2005, 05:00

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená