FinExpert.e15.cz

Obchodování s akciemi v USA

Česká republika má v rámci EU nebývale vysoké procento úspor občanů uložených na vkladech v bankách oproti jiným investičním nástrojům. Jelikož výnos z bankovních vkladů v poslední době nepokrývá ani inflaci, lidé přirozeně hledají jiné možnosti umístění svých úspor.
Obchodování s akciemi v USA

V posledních měsících se zvyšuje také zájem o investování a aktivní obchodování na amerických burzách. Spolu s tím se rozšiřuje nabídka obchodníků s cennými papíry.

Především podle intenzity práce se svými penězi volí klienti mezi jednorázovým nebo občasným investováním osobní návštěvou v kanceláři obchodníka s cennými papíry, častějším upravováním svého portfolia podle telefonických konzultací s makléři nebo aktivním samostatným obchodováním pomocí internetu. K internetovým aplikacím pro obchodování na burzách patří např. e-Broker od burzovní společnosti Fio. Na českých trzích (Burze cenných papírů Praha a RM-systému) se jím dá obchodovat již od roku 1997, americké burzy nabízí od roku 1999 a největší evropskou burzu ve Frankfurtu nabízí od 2001.

Dlouhodobější investoři investují v USA především do indexových akcií (akcie kopírující vývoj burzovního indexu a rozkládající tak riziko mezi několik desítek titulů podobně jako podílové fondy) a akcií nejznámějších velkých společností a příliš je nezajímá, jak a kde konkrétně probíhá nákup a prodej jimi zvolených akcií. Oproti tomu aktivní obchodníci vyhledávají mezi tisícovkami nabízených akcií a využívají předností různých pravidel obchodování a specifických typů obchodních pokynů na různých trzích v USA. Pojďme si tedy o nich říci něco více.

Základní dělení trhů v USA podle poskytovatelů likvidity

Prvním modelem zajišťování likvidity na amerických trzích je model Market Specialist. Při něm má každý obchodovaný titul jednoho obchodníka s cennými papíry, který se stará o jeho likviditu. Nejenže vždy nabízí vlastní kurz na nákup a svůj kurz na prodej daného titulu v daném množství, ale stará se i o vhodné uspokojení velkých pokynů tak, aby příliš nevychýlily kurz a případně i sám intervenuje transakcemi na vlastní účet tak, aby vývoj kurzu zůstal stabilní. Model Market Specialist funguje na tradičních amerických burzách NYSE a AMEX.

NASDAQ uplatňuje model Market Makers, v principu stejný, jako mají tvůrci trhu na segmentu SPAD Burzy cenných papírů Praha. Jeden akciový titul má při něm v každém okamžiku několik obchodníků s cennými papíry, kteří nabízejí vlastní kurz na nákup a svůj kurz na prodej ve zvoleném množství a určeném maximálním rozmezí svého nákupního a prodejního kurzu.

Třetí model přístupu k zajištění likvidity uplatňují ECN (Electronic Communication Network). Na těchto moderních trzích je likvidita dána vysokým počtem zprostředkovaných obchodů (obvykle objemově podprůměrných proti tradičním trhům) a neexistují žádní Market Specialist nebo Market Makers, kteří by měli povinnost souběžně nabízet kurz za nákup a prodej stejného titulu.

Hlavní akciové trhy v USA

Nejznámější a nejstarší je tradiční burza NYSE (New York Stock Exchance). Je to největší akciová burza světa s kapitalizací 17 300 mld. USD (5800 z toho jsou neameriské společnosti). V roce 2003 v průměru denně zobchodovala 1,4 mld. kusů akcií v objemu 38,5 mld. USD. Obchoduje se na ní s akciemi téměř 3000 společností.

Druhou americkou tradiční burzou je menší Amex (American Stock Exchange). Vedle obchodování s akciemi asi 800 společností je to největší světový trh fondů. Na konci roku 2003 se zde obchodovalo se 123 fondy o celkové kapitalizaci 155 mld. USD. Inovativně zavádí nové typy cenných papírů, z nichž nejpopulárnější jsou indexové akcie. V roce 2003 zavedl například nově jako první trh Income Deposit Securities, tedy cenné papíry s každoměsíční dividendou.

Tradiční burzy NYSE a Amex mají své prudce rostoucí segmenty elektronického obchodování, základem však zatím zůstává aukční model obchodování na parketu pomocí Market Specialist. Činnost Market Specialist má následující základní pravidla: páruje pokyny na nákup a prodej, využívá svůj vlastní kapitál pro zvýšení likvidity trhu a stabilizaci kurzu titulu, vždy dává přednost pokynu klienta před svým pokynem, může posílat pokyny na všechny ostatní trhy, kde je titul obchodován, v každém okamžiku zveřejňuje nejlepší kurz pro nákup a prodej, aktivně informuje velké klienty o vhodné investiční příležitosti na jím spravovaném titulu. Na NYSE je jen dest společností s makléři, kteří vykonávají funkci Market Specialist. Každý titul má jen jednoho Market Specialist, jeden Market Specialist spravuje často více titulů.

Trhem s nejvyšším počet kusů zobchodovaných akcií na světě je NASDAQ (The NASDAQ Stock Market). Po NYSE je to druhý největší trh světa co do objemu obchodů a jednoznačně největší elektronický trh na světě. Obchoduje na něm 11 000 přímo napojených makléřů ze 790 společností a má 1 200 000 klientů z 83 zemí s on-line přístupem ke kurzům. Je to také největší americký trh co do počtu obchodovaných titulů (přes 4000).

NASDAQ je provozován výhradně elektronicky. Významnou roli při obchodování mají Market Makers (tvůrci trhu), kteří:

  • v každém okamžiku uveřejňují svou nabídku a poptávku pro garantovaný počet akcií,
  • využívají svůj vlastní kapitál pro zvýšení likvidity trhu a stabilizaci kurzu titulu,
  • aktivně informují velké klienty o vhodné investiční příležitosti na jimi spravovaném titulu.

Jeden titul může mít více Market Makers, kteří se ve vzájemné konkurenci snaží získat co nejvíce transakcí klientů. 

Méně známé trhy: ECN

ECN vznikly poté, co v roce 1996 SEC (Securities Exchange Commision) změnil regulační pravidla trhu tak, že dovolil otevření alternativních míst pro obchodování s cílem zvýšit rychlost transakcí a snížit náklady na obchodování. Dají se charakterizovat tím, že se jedná o plně elektronické systémy párovaní obchodů bez zásahů nějakých zprostředkovatelů (nejsou žádní Market Makers a Market Specialists), dovolují anonymitu obchodování, jsou nejlevnější a velice rychlí. Jednotlivá ECN se různě specializují a na vybraných segmentech titulů tak docilují vysokou likviditu

INET je největší ECN vzniklé ve 2004 sloučením do té doby dvou největších  ECN: INCA a ISLD. Provádí jak obchody ve velkých objemech tak pro drobné klienty. Páruje jen pokyny podané na INET, nevyhledává tedy protistrany na jiných trzích. Obchoduje se na něm v lotech a pokyn menší než 100 ks (odd lot) může být zobchodován jen proti dalšímu pokynu pod 100 ks. Jako jediný ECN umožňuje skryté inteligentní pokyny a je oblíbený zvláště pro pokyny typu NASDAQ limit.

ARCAEX je druhé největší ECN. Na rozdíl od INET pokud nenajde vhodný protipokyn na ARCAEX, vyhledává protistrany na jiných trzích. Je velice expansivní a za několik let své existence již stihla pohltit další známá ECN:GNET a REDI. Zachovává segmentaci svých služeb, takže různé části ARCAEX se specializují na různé tituly a různé druhy pokynů.

Elektronická odnož NYSE se specializuje pouze na obchodovaní s cennými papíry uvedenými na NYSE. Je to  nejrychlejší ECN pro pokyny do tisíce kusů a zvláště oblíbené pro pokyny typu Market. Pokud nedojde ke spárování obchodu do pěti minut, účtuje si vyšší drahé poplatky. Podobně elektronická odnož AMEX se specializuje pouze na obchodovaní s tituly uvedenými na Amex, je pro ně rychlá, oblíbenými pokyny jsou pokyny typu Market a je drahá pokud nedojde ke spárování obchodu do pěti minut.

ISI/DOT je elektronický systém pro cenné papíry jak z NYSE, tak z Amex. I zde je vysoké zpoplatnění pokud nedojde ke spárování obchodu do pěti minut.

HCG je ECN jednoho z významných Market Makers. Používá se pro všechny typy akcií včetně OTC BB (konkurence ARCAEX v OTC BB) a oblíbené je pro obchodování s přesností kurzu na 4 desetinná místa.

Je existence mnoha amerických trhů výhodou nebo zátěží?

Jak už bylo řečeno výše, dlouhodobější investoři si s různorodostí nabídky amerických trhů nemusí lámat hlavu. Přestože Fio, burzovní společnost a někteří další čeští obchodníci s cennými papíry nabízí přístup na jednotlivé americké trhy, při dlouhodobé investici do významnějšího titulu jsou nuance v poplatku trhu, rychlosti transakce a kurzu titulu zcela zanedbatelné. Navíc klienti mají možnost nezvolit trh a nechat rozhodnutí na optimalizačním algoritmu zabudovaném v obchodní aplikaci.

Znalost jednotlivých amerických trhů se ale může hodit aktivním obchodníkům, kteří se zaměřují především na méně likvidní tituly. Každý z trhů má totiž odlišnou nabídku tzv. inteligentních pokynů. Jedná se o pokyny, které se automaticky zachovají v nějakých situacích, kterých se obchodník obává nebo je naopak chce využít. Pro příklad nejznámějším inteligentním pokynem je Stoploss, tedy pokyn, který se snaží prodat akcie poté, co došlo k obchodníkem předem definovanému poklesu kurzu, a tak nedovolit nárůst ztráty nad určitou zadefinovanou úroveň. Právě díky znalosti konkrétního trhu a jeho inteligentních pokynů mohou aktivní obchodníci sami vhodně zvolit způsob obchodování v USA, který nejlépe vyhovuje jejich vlastní investiční strategii.


Autor článku, ing. Radek Laštovička, je obchodním ředitelem Fio, burzovní společnosti.


Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Zjednodušená forma obchodování, naučte se vydělávat ...
sonic
3. 9. 2012, 20:02
Re: Drobný doplnění,
PavelSk
6. 6. 2005, 15:22
Re: eticke fondy
Radek Laštovička
23. 12. 2004, 09:27
Drobný doplnění,
Honza1111
12. 12. 2004, 12:50
Re: eticke fondy
K. Tesař
12. 12. 2004, 10:33

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená