FinExpert.e15.cz

Obchodníci si nekale vylepšují rozpočet

Když nevíte, čím někoho obdarovat, je vhodnou alternativou zakoupení dárkového poukazu. Nechtějte ho ale vrátit, nepochodíte.
Obchodníci si nekale vylepšují rozpočet

Vydávání dárkových poukazů je pro obchodníka vždy výnosné, protože stále existuje nemalé procento zákazníků, kteří zakoupený poukaz nikdy nepředloží. Buď ho ztratí, nebo na jeho koupi zapomenou. Je možné omezit dobu platnosti zakoupeného dárkového poukazu? Ano, pokud je lhůta pro využití poukazu obdarovaným přiměřená. Je ale možné sdělit zákazníkovi, že uplynutím platnosti dárkového poukazu je zbaven možnosti jakéhokoliv protiplnění ze strany obchodníka? Odpověď zní: ne. Alespoň takto tuto otázku posoudil soud v případě propadnutí nevyužitého zůstatku předplacených telefonních karet po uplynutí jejich platnosti v Německu. Podobný názor nyní chce u Nejvyššího soudu ČR obhájit spotřebitelské sdružení SOS.

Za poukázky prodejci peníze nevracejí

K Nejvyššímu soudu ČR doputoval spor v rámci dovolacího řízení v soudním sporu s provozovatelem jednoho z nejvýznamnějších českých internetových obchodů www.kasa.cz – společností Eurocomm Group, který prodává časově omezené dárkové poukazy bez možnosti refundace. Spotřebitelská organizace vede soudní spor s provozovatelem internetového obchodu od prosince 2005. Kasa.cz na stránkách internetového obchodu nabízela a stále nabízí zákazníkům možnost zakoupení dárkových certifikátů ve výši  200, 500, 1000 a 2 000 Kč. V obchodních podmínkách pro prodej dárkového poukazu však je mimo jiné uvedeno, že "slevový kupón starší 1 roku pozbývá platnosti bez náhrady škody“. Nevyužitý slevový kupón nelze zpětně vyměnit za hotovost. Tento přístup navíc není mezi českými firmami nijak ojedinělý. Obdobný spor řeší spotřebitelská organizace s Českými aeroliniemi. Ty v rámci akce "Darujte certifikát na zážitky“ nabízely kupóny v hodnotě 5 000 a 10 000 Kč bez možnosti vrácení peněz., pokud tyto poukazy obdarovaný nemohl uplatnit.

Precedens z Německa by v Česku mohl pomoci

Výhodou je, že v Německu soud obdobný problém posoudil ve prospěch držitele poukázky. Argumentace německého soudu totiž vychází z porušení ustanovení právního řádu, která byla převzata z evropské směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (č. 93/13/EHS). Podle této směrnice jsou za neplatné považovány jakékoliv dohody mezi obchodníkem a spotřebitelem, které znamenají značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Směrnice byla implementována do § 55 a 56 českého občanského zákoníku k 1. lednu 2001 (č. 40/1964 Sb.). Zakázány jsou podle toho např. dohody, které přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly.

Členské státy EU by měly vykládat a aplikovat normy evropského práva jednotně. Pokud se takového postupu nelze dovolat u národních soudů, pak soudní zárukou zajišťující  jednotné dodržování evropského práva je rozhodování Evropského soudního dvora, a to například v řízení o předběžné otázce. Takové řízení ke sjednocení výkladu práva Společenství by mohlo být zahájeno v případě, kdy český soud posoudí otázku přiměřenosti ujednání smlouvy o nemožnosti refundace dárkového poukazu odlišně od soudu německého.

Za vrácenou poukázku je nutné refundovat její hodnotu

Podle právnčky Soni Adamové je omezení platnosti dárkového poukazu legitimní, ale s tou podmínkou, že s uplynutím doby, na kterou byl omezen, jsou smluvní strany povinny si vrátit již realizovaná plnění, tedy v tomto případě refundovat cenu certifikátu. S tím souvisí i to, aby zákazník, pokud se jedná o spotřebitele, byl o této eventualitě řádně informován. Vyloučení možnosti následné refundace ceny certifikátu je protiprávní. Od zakoupených dárkových poukazů je však nutné striktně oddělit různé slevové poukázky bezplatně nabízené obchodníky, permanentky na poskytnutí služeb (fitness centra, skipasy aj.) nebo předplatné na kulturní akce. V těchto případech totiž ve skutečnosti k poskytnutí plnění ze strany obchodníka dochází (lyžařský vlek jezdí, představení je odehráno). Je prostě na vaší vůli, zda nabídnutou službu využijete či nikoliv.

V případě zakoupených dárkových poukazů však k vyčerpání jejich hodnoty nemusí dojít, zboží zůstává obchodníkovi na skladě nebo ho prodá jinému zákazníkovi. Je proto značně neadekvátní a doslova nemravné, aby zákazník zaplatil, za něco, co neobdržel. I podle SOS pak dochází na straně obchodníka k bezdůvodnému obohacení, a tak je potřeba se proti těmto praktikám bránit. Bránit se můžeme nejen soudně, ale i nezájmem o nákup takovýchto poukázek, pokud u nich není možnost refundace. Obchodníci tak sami v rámci konkurenčního boje budou nuceni změnit u dárkových poukázek svůj postoj.

Další kapitola
 

celkem 34 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:Sociálno
yoor
27. 4. 2007, 08:46
Re:Sociálno
yoor
27. 4. 2007, 08:36
Re:Sociálno
davadu
27. 4. 2007, 06:59
Re:Sociálno
Patrik Chrz
3. 4. 2007, 12:52
Re:Sociálno
Michal Kára
3. 4. 2007, 12:45

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená