FinExpert.e15.cz

Obchodních řetězce v řadě případů porušují zákon

Inspektoři ČOI se během prvního čtvrtletí v obchodních řetězcích zaměřili na plnění povinností prodávajících stanovených zejména následujícími zákony:

 • O ochraně spotřebitele
 • O obecné bezpečnosti výrobků (zák. č. 102/2001 Sb.) 
 • O technických požadavcích na výrobky (zák.č. 22/1997 Sb.)
 • Zákonem o obalech a dalšími.

V průběhu 577 kontrol v provozovnách 37 obchodních řetězců zjistili inspektoři v 228 případech porušení uvedených zákonů, což představuje téměř 40 % (39,5 %). Správní řízení je v současnosti vedeno nebo bude zahájeno v celkem  217 případech s 22 obchodními společnostmi. Na výrobky, které nesplnily podmínky uvedení na trh, byl vydán zákaz prodeje do doby zjednání nápravy (celkem 8 049 ks výrobků v hodnotě  1 496 324 Kč). Podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků byl vydán zákaz uvádění na trh, nabízení nebo vystavování dětské postýlky Kateřina pro důvodné podezření, že není bezpečná. Hodnota zákazu činila 799 Kč.

Zákon o  ochraně spotřebitele porušili prodávající nejčastěji - ve 213 případech, 12 zjištění se vztahovalo k porušení povinností stanoveným zákonem o technických požadavcích na výrobky, ve 4 případech byl porušen zákon o obecné bezpečnosti výrobků a v 11 případech šlo o porušení jiného zákona, většinou byla používána měřidla s neplatným úředním ověřením. 

Přehled porušení zákona o ochraně spotřebitele:

 • Porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele  (93 %) bylo nejčastějším zjištěním inspektorů.
 • 109 zjištění  (48 %) – porušení povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, jejich použití a riziku nesprávného užití a vybavit výrobky návody v českém jazyce.
 • 76 zjištění (33 %) –   nedodržení povinnosti informovat o ceně výrobku v souladu s cenovými předpisy nebo cenu jiným vhodným způsobem zpřístupnit.
 • 61 zjištění (27 %) – porušení zásad poctivosti prodeje (nesprávné účtování nebo účtování jiné ceny, než se kterou byl spotřebitel seznámen).
 • 24 zjištění  (11 %) – nepředvedení výrobku na žádost spotřebitele a nevydání řádně vyplněného záručního listu na vyžádání.
 • 22 zjištění  (10 %) – porušení zákazu klamání spotřebitele.
 • Ojedinělá zjištění: porušení povinnosti vydat na vyžádání doklad o koupi (3x), neuvedení informace o výši zálohy za vratné obaly (2x) a nepřijetí reklamace (1x).

Porušení jiných zákonů zjistili inspektoři ČOI v 11 případech (tj. cca 5 %), jmenovitě zák. o České obchodní inspekci, zákona o obalech (prodej nápojů pouze v nevratných obalech) a také porušení vyhlášky Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

Zákon o ochraně spotřebitele umožňuje orgánu dozoru uložit pokutu do výše 1 milionu korun, za opakované porušení v průběhu jednoho roku až do 2 milionů Kč. Zákony o bezpečnosti výrobků stanoví hranici možné sankce až do výše 20 milionů korun. Při stanovení výše pokuty se přihlíží k povaze protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí nebudou zveřejněny výše uložených sankcí ani kontrolované osoby, jimž byly uloženy.

Výsledky kontrol provozoven obchodních řetězců za období od 19. 1. do 30. 3. 2005 (podle jednotlivých inspektorátů)

Inspektorát Počet kontrol Počet zjištění Porušení zák. č. 634/1992 Sb. Porušení zák. č. 102/2001 Sb. Porušení zák. č. 22/1997 Sb. Ostatní porušení
Středočeský a Hl. město Praha 173 45 36 0 1 9
Ústecký a Liberecký 70 26 26 0 0 0
Moravskoslezský a Olomoucký 89 43 41 1 7 1
Královéhradecký a Pardubický 57 9 6 0 3 0
Plzeňský a Karlovarský 68 39 39 2 1 0
Jihomoravský a Zlínský 58 30 30 1 0 0
Jihočeský a Vysočina 62 36 35 0 0 1
CELKEM 577 228 213 4 12 11

Zdroj: ČOI

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená