FinExpert.e15.cz

Obchodní kriminalita ve východní Evropě

Jedním z problémů naší doby je hospodářská kriminalita. Je zpravidla posuzována jako oblastí trestné činnosti, která se určitým způsobem vymyká z policejních statistik, protože může mít vliv také na podobu fungování ekonomiky v dané zemi.
Obchodní kriminalita ve východní Evropě

K hospodářské kriminalitě patří podvody s kapitálovými investicemi, subvenční podvody a krácení daní, padělání a zneužívání bezhotovostních platebních prostředků apod. Přitom právě bezpečnost investic je pro investory nesmírně důležitá. Kde nejlépe pracují obchodní soudy? Kde je obchodní a finanční kriminalita nejnižší?

Rychlost obchodních soudů

Pro potenciální zahraniční investory je jedním z nejdůležitějších hledisek bezpečnost jejich investic. Zajímá je, jak rychle se domůžou svých oprávněných nároků u soudu, kolik je to bude stát a zda samotné soudní rozhodnutí není jenom kouskem papíru, na základě kterého stejně své peníze nikdy neuvidí. O východoevropských zemích nelze rozhodně říci, že právo a spravedlnost jdou ruku v ruce. Východoevropské země musely v posledních letech pracně dohánět to, co se v minulých letech opomíjelo. Právní řád je složitý a vymahatelnost práva nízká. Rozhodnutí soudu je zdlouhavé. Mnohdy je soud zahlcen, má málo prostoru a pracovních sil. Dokazování je obšírné, zdlouhavé. Dle údajů Světové banky za rok 2004 jsou mezi východoevropskými zeměmi značné rozdíly v délce rozhodnutí soudu v obchodních sporech. V porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi si Česko nestojí špatně. Průměrná délka obchodního sporu (300 dní) je kratší než v Maďarsku (365 dní), Slovensku (565 dní) či Polsku (1000 dní). Ovšem v Pobaltských zemích rozhodují obchodní soudy v průměru pod 200 dní. Můžeme říci, že nejméně práce mají soudy ve Skandinávských zemích, kde je podnikatelská etika na velmi vysoké úrovni. Neplnění dohodnutých podmínek ve smlouvě či neplacení za dohodnuté zboží a služby se vyskytuje mnohem méně než v ostatních členských zemích Evropské unie.

Nejlépe je hodnoceno Maďarsko

Hodnocení míry obchodní kriminality v zemi Světovou bankou je založeno na praktických zkušenostech významných světových firem (ve většině případů západoevropských). Nejméně jsou obchodní kriminalitou ohrožovány zahraniční společnosti v Maďarsku. Na dalších místech z východoevropských zemích se umístilo Estonsko a Slovinsko. Na samém konci pomyslné tabulky je Ukrajina a Albánie, kde se solidní obchodní partneři hledají velmi obtížně. Dostane-li se dlužník zahraničního investora ve východní Evropě do konkursu, jsou jeho finanční prostředky ztraceny. Délka konkurzního řízení je oproti západoevropským zemím velmi dlouhá a návratnost velmi nízká (v Česku v průměru dostaneme z přihlášené a správcem konkurzní podstaty odsouhlasené pohledávky v hodnotě 100 Kč necelých 17 Kč). V Albánii, Rumunsku či Chorvatsku jsou tyto údaje ještě mnohem nižší.

Míra obchodní kriminality, jak ji vidí západoevropské firmy (konec roku 2003)

Klepněte pro větší obrázek

Pramen: The World Bank, Investment Climate Home

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená