FinExpert.e15.cz

Občanský zákoník a změny nejen v nájemním bydlení a dědictví

Návrh novely Občanského zákoníku přináší celou řadu novinek a revolučních změn. Dotýká se života nás všech, a proto je důležité vědět, co nás čeká a kdy.
Občanský zákoník a změny nejen v nájemním bydlení a dědictví

Návrh novely Občanského zákoníku již prošel připomínkováním od veřejnosti a teď je opět na vládě, aby s ním pokročila dále. Vláda, respektive ministr Pospíšil, připravili rozsáhlou novelu Občanského zákoníku. Jde o jednu z nejvýraznějších změn v legislativě za poslední roky. V dnešní době se totiž používá současný kodex z 60. let minulého století, který byl samozřejmě podporován a novelizován celou řadou dalších zákonů. Proto je nyní potřeba vytvořit Občanský zákoník nový a doufejme, že lepší.

Do 25. ledna se k návrhu novely Občanského zákoníku mohla vyjádřit jak laická, tak i odborná veřejnost a připomínkovat ho. Našla se celá řada lidí, kteří se právě této připomínkové akce zúčastnili, jelikož nesouhlasí s celou řadou paragrafů, kterých je mimochodem v celém zákoníku přes 3 000.

Výpověď z nájmu

Hlavním problémem pro celou řadu občanů je úprava výpovědi z nájmu bytů. V novele je totiž uvedeno, že je možné nájemníka z bytu „vyhnat“ bez udání důvodu. Podle ministerstva se k zákonu vyjádřilo téměř 200 osob.

Další důležitá ustanovení novely Občanského zákoníku:

Omezení „zděděného“ nájmu – Stávající zákonná úprava stanoví, že po smrti nájemce, pokud není společných nájemců, dochází k přechodu nájmu na osoby uvedené v zákoně. Není tedy uzavírána žádná nová smlouva a „zděděný“ nájem trvá za stávajících podmínek.

Novela navrhuje omezení trvání takto převedeného nájmu na dobu dvou let. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem nebo změnou bydlení. Sociální klauzule však vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 75ti let a osoby nezletilé.

Výměny bytů budou možné jen se souhlasem všech zúčastněných stran.

Tzv. „služební byty“ se ruší a v návrhu jsou na nahrazeny institutem nájmu bytu na dobu výkonu práce pro pronajímatele.

Rozšíření ohlašovací povinnosti nájemce – Nájemci dosud oznamovali pouze změnu v počtu osob. Nově se požaduje oznamování změn i dalších údajů nutných pro zjištění přechodu nájmu, vzniku společného nájmu atp. Za tím účelem je nutné aby pronajímatel zjistil počáteční stav těchto údajů. Nesdělení těchto údajů může být považováno za hrubé porušení povinností nájemce a může tak založit výpovědní důvod.

Další zajímavý bod

Sporným bodem byl i fakt, že zvíře již nebude bráno jako věc. Ministr Pospíšil říká, že na jedné straně stojí ochránci zvířat podporující moderní trend zákoníku, na druhé straně stojí celá řada pracovníků, kteří ve své profesi se zvířaty pracují. Ty totiž ke své práci naprosto nutně vyžadují, aby bylo zvíře „věcí“ jako doposud. Dále pak k nejčastějším námětům patřila možnost zachování církevních sňatků či dědictví bratranců a sestřenic v určité dědické skupině.

Podle ministra jde o největší legislativní dílo za posledních dvacet let. Novým způsobem se zde upravuje civilní právo a výrazně se rozšiřují možnosti nakládání občanů s majetkem, při dědictví a celkový pohled na vlastnická práva. V porovnání se současným Občanským zákoníkem z 60. let má dnešní návrh třikrát více paragrafů a spojuje celou řadu dnes samostatných zákonů.

Co návrh fakticky přináší?

Současný návrh zákoníku je rozdělen do několika sekcí. První obecná část přináší vysvětlení pojmů, které se v zákoníku používají. V další části, v rodinném právu, je specifikován zákon o rodině, institut manželství či vztahy mezi příbuznými. Následuje absolutní majetkové právo, které definuje vlastnictví, právo ve vztahu k cizím věcem, ale i problematiku dědictví.

Dále pak relativní majetkové právo, které přináší ujasnění do vztahů ohledně druhů smluv či odpovědnost za škodu. Na závěr jsou pak uvedena tradiční závěrečná, přechodná a společná ustanovení, kde se uvádí, které zákony budou nově přijatým zákoníkem nahrazeny.

A detajlněji

Vybíráme zajímavé pasáže, které mohou překvapit. Například svéprávnost je možné získat nikoliv pouze dovršením osmnáctého roku či sňatkem, ale například emancipací. Pokud je tedy mladiství schopen sám se o sebe postarat a není na nikom existenčně či finančně závislý, může nabýt svéprávnosti. V oblasti dědictví budou do skupiny dědiců zahrnuty již zmínění bratranci a sestřenice. Návrh novely přináší určitou definici věci, jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“.

V oblasti náhradního mateřství dochází k zásadnímu kroku. Bude totiž možné poskytnout zárodečné buňky manželského páru za účelem oplodnění v laboratoři jiné ženy, která následně dítě donosí. Následně pak původní „matka“ dítě osvojí, jelikož matkou dítěte je vždy za každých okolností žena, která dítě porodí. Legalizovat tak vztah dárkyně embrya bude možné tedy pouze pomocí již zmíněného osvojení.

V oblasti majetkového práva jde také o revoluci v podobě nemožnosti situace, kdy majitel pozemku a domu na daném pozemku byli dva odlišní lidé. I cestovní kanceláře možná nebudou z nového zákoníku nadšené. Ty totiž budou muset nahradit ztrátu „radosti z dovolené“. Pokud nesplní podmínky, které výslovně slíbily.

Tím rozhodně novinky nekončí, avšak rozebírat celý zákoník do detailu není účelem tohoto článku. Stejně jde zatím o návrh nového Občanského zákoníku a jeho osmileté tvoření ještě dozná určitých změn. Také proto se uvažuje s jeho uplatněním až od roku 2014, aby se všechny strany stihly na razantní změny dobře připravit a byla dobře informována i laická veřejnost.

Zdroj: www.usporim.cz

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Přestárlý neudržovaný ořech stojí těsně u hranice mé...
Jarka
9. 3. 2012, 19:37
Mám následující dotaz: Oženil jsem se v r. 1964, pak...
Patron1313
18. 5. 2011, 20:38

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená