FinExpert.e15.cz

Obáváte se o místo? Zkuste rekvalifikaci

Přišli jste o místo, nebo nemůžete najít práci v oboru? Jednou z možných cest je rekvalifikace.
Obáváte se o místo? Zkuste rekvalifikaci

Ačkoliv dnes už nežijeme v době, kdy člověk dělal jednu profesi od mládí až do důchodu, rozhodnutí přeškolit se na jinou práci je stále důležitým životním krokem. Je proto dobré vědět, co nás může potkat a jaké jsou podmínky rekvalifikace. V každém případě je to forma vzdělávání, která umožňuje nezaměstnaným zvýšit si své uplatnění na trhu práce a zabezpečit si tak poměrně rychle možnost nového zaměstnání. Podle Olgy Bičákové z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) se uchazeči rekvalifikují v nejrůznějších vzdělávacích programech, které lze vzájemně kombinovat. „Pokud se někdo potřebuje pro své další uplatnění rekvalifikovat, musí se dohodnout s úřadem práce (ÚP), který je příslušný jeho bydlišti,“ zdůrazňuje.

Rekvalifikační programy trvají nejméně týdny. Je proto dobré vědět, jestli uchazeč o novou práci nezůstane bez prostředků. „Nárok na podporu při rekvalifikaci má každý uchazeč o nové zaměstnání, který se programu účastní. Nesmí však pobírat starobní důchod,“ upřesňuje Olga Bičáková.

Kolik dostanu?

Podpora při rekvalifikaci se podle Bičákové poskytuje po celou její dobu ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku. A ještě přesněji - podpora je stanovena ve výši 0,14násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí v roce, který předchází tomu, v němž uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci. „Je zde také pamatováno na ty, kteří bez svého zavinění nemohou doložit svůj průměrný příjem před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Zde činí podpora od letoška 3 212 Kč,“ říká Olga Bičáková.

Zákon myslí i na ty, kteří před rekvalifikací vykonávali činnost, která se nezapočítává do důchodu. Pak se podle slov odbornice z VÚPSV podpora stanoví z průměrného platu, kterého uchazeč dosáhl ve výdělečné činnosti, která se započítává do důchodového pojištění. Dále bude asi každého zajímat maximální výše podpory. „Ta při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku předcházejícího tomu, ve kterém uchazeč nastoupil na rekvalifikaci. Od letošního 1. ledna představuje částku 14 912 Kč,“ pokračuje Olga Bičáková.

Náklady hradí úřad práce

Úřad práce (ÚP) hradí za účastníka rekvalifikace náklady na přeškolení a může mu také poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. „Pokud se přeškolení uskutečňuje mimo obec bydliště uchazeče, pak mu ÚP náklady na cestu zaplatí. Musí však jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky z místa bydliště do místa konání rekvalifikace prokázat. ÚP také hradí například výdaje za ubytování nebo na cestu k přijímacímu řízení. Výše vynaložených prostředků ale nesmí překročit 1 000 Kč na den. K tomu můžeme připočíst stravné, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem, případně další pojištění spojené s rekvalifikací v zahraničí,“ vyjmenovává Bičáková.

Dohoda o rekvalifikaci

Zákon o zaměstnanosti jasně vymezuje obsah dohody o rekvalifikaci. „Musí být uzavřena písemně a musí být v ní uvedeny identifikační údaje účastníků, pracovní činnost, na kterou je rekvalifikace zabezpečována, způsob a doba přeškolení a místo jejího konání,“ vyjmenovává. Dále zde musí být uvedeny podmínky poskytování příspěvku na úhradu nutných nákladů spojených s rekvalifikací či způsob ověření získaných znalostí a dovedností. Důležitý je závazek uchazeče uhradit náklady rekvalifikace, pokud ji bez vážných důvodů nedokončí nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání, na které se školil. Jsou zde vyjmenovány i druhy nákladů, které bude povinen ÚP uhradit a ujednání o vypovězení dohody. Porušení podmínek poskytnutí příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací nebo porušení povinnosti jeho vrácení se považuje za porušení rozpočtové kázně.

Důvody hradit a nehradit

Za vážné důvody pro nedokončení rekvalifikace se považují rodinné důvody spočívající v nezbytné osobní péči o dítě do 4 let, o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, o částečně, převážně, nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu a podobně. Mohou jimi být i zdravotní a jiné osobní důvody, které ÚP v rámci individuálního posouzení bude považovat za vážné. „Účastník rekvalifikace musí ÚP důvody k nedokončení rekvalifikace doložit. Pokud to udělá, není povinen ÚP uhradit náklady na ni,“ upozorňuje Bičáková. I v případě, že účastník rekvalifikace kurz z vážných důvodů nedokončí, ÚP mu poskytne šanci a projedná s ním možnost dodatečného absolvování.

Kurz naopak zaplatí každý, kdo bez vážných důvodů odmítne nastoupit na rekvalifikaci, i když se na ni písemně přihlásil, neúčastní se kurzu ve stanoveném rozsahu nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností. „V případě, že je rekvalifikace nedokončena bez vážných důvodů, musí být ÚP uhrazeny náklady,které byly úřadem zaplaceny. A další důležitá okolnost - pokud absolvent po přeškolení nenastoupí do vhodného zaměstnání, musí rekvalifikaci ÚP také zaplatit,“ zdůrazňuje Olga Bičáková.

Po 5 měsících povinně

Zákon o zaměstnanosti podle Olgy Bičákové ukládá ÚP také povinnost vyřadit z evidence pro zaměstnání uchazeče, který se sice na přeškolení písemně dohodl, ale bez vážného důvodu na ně nenastoupil, kurzu se neúčastnil, neplnil si studijní povinnosti nebo nesložil závěrečné přezkoušení. „Od letoška ÚP také vyřadí uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců a pak odmítne nabídku úřadu na rekvalifikaci. Po tomto vyřazení může být člověk na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po půlroce ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,“ varuje Olga Bičáková.

Kdo programy vede?

Od letoška zákon o zaměstnanosti výslovně stanoví, že rekvalifikaci může provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem, škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení a zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, například o odborné způsobilosti v elektrotechnice. ÚP zabezpečují rekvalifikaci na základě písemné dohody s těmito rekvalifikačními zařízeními, kterým pak mohou hradit náklady spojené s kurzy.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Seznam
Patrik Chrz
19. 8. 2009, 10:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená