FinExpert.e15.cz

O exekuce je v Česku zájem

Počet exekucí v poslední době roste, registrováno je asi 100 Exekutorských úřadů, které si na nedostatek práce nemohou stěžovat.
O exekuce je v Česku zájem

Zákonné možnosti exekutorů jsou široké a jejich úspěšnost u nižších částek je vysoká, a proto je už začínají využívat živnostníci i pro nižší dlužné částky. Základní pravidlo exekuce je jasné – čím dříve se dluhy uhradí, tím menší náklady dlužník musí zaplatit.

Ve Skandinávii se platí včas

České firmy a živnostníci rozhodně nepatří při světovém porovnání mezi nejspolehlivější obchodní partnery. Platební morálka je podprůměrná – platby po lhůtě splatností jsou zcela běžné a nezaplacené faktury ničím výjimečným. Ve Skandinávii jsou nezaplacené faktury nepřijatelné a významně ohrožují budoucnost firmy. Počet exekucí v Česku činí přes 300 tisíc, jejich počet každoročně roste. Hlavními důvody jsou: české domácnosti se naučili žít na dluh (podmínky pro získání spotřebitelského úvěru jsou lehce splnitelné), stačí však ztráta zaměstnání, méně finančně ohodnocené místo a splátky jsou nad finanční možnosti rodiny. Exekutorské úřady začaly využívat orgány veřejné správy, které dříve využívali soudní vykonavatele (např. zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, dopravní podniky).

Exekuce srážkou ze mzdy

Velmi oblíbenou praxí je v Česku postižení exekucí příjem manžela či manželky dlužníka. Tato forma exekuce je ovšem ze zákona nepřijatelná, neboť mzda je odměnou za vykonanou práci a náleží pouze tomu, kdo danou práci vykonal – svědčí o tom rozsudky Nejvyššího soudu. Jednotnost Okresních soudů na tuto problematiku však není jednotná a domoci se svého práva přes vyšší instance (Krajský soud) trvá řadu měsíců po sražení mzdy. Mnoho dlužníků nepodá včas odvolání a tato forma exekuce tak „projde“.

Co nepodléhá exekuci

Možnosti exekuce jsou velmi široké.

  • exekuce přikázáním pohledávky na účtech povinného u bank a jiných peněžních institucí (např. stavební spořitelny, pojišťovny…) - touto exekucí lze postihnout pouze peněžní účty povinného, nelze se touto formou exekuce domáhat vymožení dlužné částky na jakémkoliv účtu jiného majitele, i když by bylo zřejmé, že na něm jsou finanční prostředky našeho dlužníka
  • exekuce přikázáním jiné pohledávky - každá taková pohledávka musí být přesně specifikována (např. smlouvou…), lze vést exekuci na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu
  • exekuce srážkou ze mzdy, pracovní odměny, důchodu, sociální a nemocenské
  • exekuce prodejem movitých věcí - majitelem těchto věcí musí být dlužník, velmi často je v praxi „zabavován“ majetek někoho jiného, ten se musí svého práva a vydání majetku následně domáhat soudní cestou – tzv. vylučovací žalobou
  • exekuce prodejem nemovitosti – lze se samozřejmě domáhat svého práva i na vlastnickém podílu na nemovitosti, jestliže jejím spoluvlastníkem je povinný (dlužník)

Výkonu rozhodnutí a exekuci nepodléhají pouze peněžité dávky sociální péče, náhrady od pojišťovny, příspěvek na bydlení, dávky sociální pomoci v hmotné nouzi a dále běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, hotovost do 1 000 Kč a zdravotnické potřeby.

Kdo platí neúspěšnou exekuci

Každý věřitel by si měl před zahájením exekuce alespoň ověřit, zda-li se jeho dlužník „neodstěhoval neznámo kam“. V případě neúspěchu exekuce, hradí základní sazbu exekutora a soudní poplatky věřitel. Postihnout exekucí člověka, který nic oficiálně nevlastní (všechen majetek přepsal na své blízké) a nikde nepracuje, je velmi těžké.

Odměna exekutora

Možnosti exekuce, jak jsme si ukázali, jsou velmi široké a pouze na exekutorovi záleží, jaká exekuce bude u kterého dlužníka zvolena. Je samozřejmě povolena exekuce kombinací uvedených způsobů, a to především v případě vyšších částek. Základním pravidlem je, že při úspěchu exekutora platí náklady s exekucí spojené dlužník:

  • minimální odměna při vymáhání peněžité částky je 3 000 Kč
  • náhrada hotových výdajů činí 3 500 Kč
  • náhrada za ztrátu času při úkonech mimo úřad 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu
  • doručení jedné písemnosti 50 Kč

Jednoznačně tedy platí, že řešit své finanční problémy včas se vyplatí. Pokud dlužník uhradí své dluhy na základě první výzvy je jeho zaplacená částka podstatně nižší než když nechá dojít záležitost až k exekuci. Při dlužné částce 10 000 Kč, musí dlužník počítat s minimální úhradou nákladů na exekuci ve výši 7 000 Kč! Další odměna roste s výší dlužné částky a pohybuje se většinou okolo 15 % (až u částek v řádech desítek miliónů je procento nižší).

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

účet u pojišťovny
Jirka
2. 8. 2008, 19:09
Re: Hnus fialový
Ondrasz
25. 7. 2008, 23:34
Hnus fialový
25. 7. 2008, 15:06

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená