FinExpert.e15.cz

Nový stavební zákon v praxi

Od ledna platí nový stavební zákon, který má zjednodušit stavební řízení. Jaké jsou nejpodstatnější změny?

Kapitoly článku

Úvod do problematiky, jaké jsou zásadní změny
Praktické příklady a ukázky působení nového stavebního zákona

Nový stavební zákon v praxi

S účinností od 1.1.2007 začal platit tolik očekávaný nový stavební zákon – zákon číslo 183/2006 Sb. V rámci nové úpravy stavebního zákona  mnoho stavebníků očekávalo, že se stavební řízení zjednoduší a zrychlí - vždyť příprava stavby v minulosti mnohdy trvala déle než její samotná realizace. Nový stavební zákon by měl pomoci rozmachu bytové výstavby a usnadnit spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Podívejme se proto blíže na nejpodstatnější změny a poté si sami zhodnoťte, k jak výraznému zjednodušení došlo. 

Rodinný dům stavíme snadněji

Ten, kdo chtěl postavit rodinný dům před 1. 1. 2007, musel projít mnohdy zdlouhavým územním a stavebním řízením a následně netrpělivě čekat na samotné stavební povolení s doložkou nabytí právní moci. Až poté mohl stavbu realizovat. Stavebníci, kteří hodlají stavět podle nového stavebního zákona, mohou svoji stavbu „jen ohlásit“, pokud ovšem splní všechny stanovené podmínky. Zákon takto například umožňuje stavět nejběžnější rodinné domky do 150 m2 zastavěné plochy (s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím včetně), rekreační chaty, bazény a zimní zahrady. Podmínkou však je, že tyto stavby jsou umísťovány v zastavěném území nebo na ploše vymezené v územním plánu pro zástavbu. Dále se posuzuje, zda nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu a jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu předmětné stavby.

Co vyžaduje „ohláška“

K ohlášení, které podáte na místně příslušný stavební úřad předložíte mimo jiné projektovou dokumentaci a doklad o tom, že jste o stavbě informovali sousedy s tím, že proti ní nic nenamítají. Stavební úřad vaše ohlášení posoudí a pokud do 40 dnů od jeho doručení vám stavbu nezakáže, znamená to, že se do stavby můžete pustit. Při tom platí, že souhlas platí jeden rok, během nějž se musí stavba zahájit. V opačném případě nezbývá než podat ohlášení se všemi dokumenty znovu.

Od nového roku rovněž platí, že každé podání musí být učiněno na vyhláškou stanoveném formuláři, který občan obdrží na příslušném stavebním úřadě, popř. si jej bude moci vytisknout a vyplnit z internetových stránek ministerstva pro místní rozvoj či webových stánkách města, kde žije. Najde tam rovněž i seznam všech nezbytných příloh.

Z důvodu, že nový zákon a všechna pravidla ještě nejsou dostatečně vyjasněná, lze jen doporučit, aby stavebník vše před zahájením stavebního řízení předběžně konzultoval se stavebním úřadem v místě svého bydliště.

Nový stavební zákon rozlišuje řadu staveb, na které již není třeba žádat o vydání stavebního povolení a ani je ohlašovat.

Územní souhlas – územní rozhodnutí

Dříve vydávané stavební povolení nebo ohlášení je nahrazeno tzv. územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Neušetříte si sice cestu na stavební úřad, ale budete „jen žádat“ o souhlas, který potvrdí, že stavba může v daném místě stát. Do této kategorie bude patřit například stavba kůlny, přístřešků či zahradních altánků a dokonce i garáže do 25 m2.

Pokud máte v úmyslu na již postavené stavbě provádět jen určité stavební úpravy, kterými nedojde k rozšíření či zvýšení stavby, nebudete ani výše uvedený územní souhlas či rozhodnutí potřebovat. Tato skutečnost rovněž platí v situacích, kdy stavebník nebude zasahovat do nosných konstrukcí opravované stavby, nezmění způsob jejího dosavadního užívání a stavbou nezatíží životní prostředí či neohrozí vlastní či sousední požární bezpečnost nemovitostí.

Stavební povolení s autorizovaným inspektorem

V ostatních případech se nevyhnete klasické žádosti o vydání o stavební povolení. Stavební úřady mají ze zákona povinnost tyto žádosti řešit co možná nejsnadnějšími postupy. Dle nové právní úpravy si tak například výpis z katastru nemovitostí o tom, že jste vlastníkem pozemku či stavby, opatří sám stavební úřad - nikoli stavebník.

Další, doslova průlomovou novinkou, stavebního zákona je možnost tzv. zkrácené stavební řízení s využitím služeb autorizovaného inspektora. Inspektor je stavební odborník, který za úplatu bere na svá bedra povinnosti stavebního úřadu – vydá certifikát, který slouží stavebníkovi jako stavební povolení. Stanoví i termíny kontrol a na průběh stavby dohlíží. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby, může tuto stavbu provádět pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s připojenou projektovou dokumentací a certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem.

Užívání staveb je jednodušší

Nová právní úprava mění užívání dokončených staveb. K radosti stavebníků dochází k výraznému zjednodušení. Stavebník má totiž právo užívat postavenou stavbu v návaznosti na její dokončení do 30 dnů po té, co tuto skutečnost stavebnímu úřadu oznámí. Jakmile do 30 dní od oznámení neobdržíte zákaz k užívání stavby, můžete se do ní s klidným svědomím stěhovat. V opačném případě budete nuceni zjištěné nedostatky odstranit.

Další kapitola
 

Související články


celkem 15 komentářů

Nejnovější komentáře

Je možná stavba v obci která má územní plán ale vá
EL
6. 3. 2007, 18:33
akce : rekonstrukce a přístavba RD vč. přeložek in
ATP
22. 2. 2007, 23:32
Rekonstrukce bytu
PetrX
22. 2. 2007, 22:52
JE TO HRŮZA a DĚS
hombree
22. 2. 2007, 22:48
Re:stavba
bla
22. 2. 2007, 16:20

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená