FinExpert.e15.cz

Novinky roku 2011: Srážky ze mzdy

Kolik musí zůstat dlužníkovi při srážkách ze mzdy v roce 2011?
Novinky roku 2011: Srážky ze mzdy

Počet exekucí každoročně stoupá. Zvyšuje se především rychlost, s jakou věřitelé přistupují k soudnímu výkonu rozhodnutí nebo k exekuci prostřednictvím exekutorských úřadů. Během krize si věřitelé v Česku začali své pohledávky mnohem více hlídat. Pracující dlužníci tak nemají v podstatě šanci věřitelům uniknout.

Zjistit zaměstnavatele není problém

K exekuci srážkami ze mzdy přistupují věřitelé co nejdříve. Hodnota movitých věcí klesá a výtěžek z jejich prodeje nebývá zpravidla velký a exekuce přikázáním pohledávky z účtu bývá často neúspěšná.

Zjistit zaměstnavatele dlužníka není v praxi problém. Všechny veřejné instituce jsou totiž povinny na dotaz sdělovat exekutorský úřadům potřebné údaje k jejich činnosti. Každý zaměstnavatel přitom musí ze zákona přihlásit svého zaměstnance do 8 dní ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a následně za něj hradit zdravotní a sociální pojištění. Dotazem na zdravotní pojišťovnu tak exekutorský úřad ihned zjistí, zdali je dlužník zaměstnán a u kterého zaměstnavatele.

Pokud máte nezaplacené závazky vůči své zdravotní pojišťovně za období, kdy jste neúspěšně podnikali nebo byli vedeni v evidenci jako osoba bez zdanitelných příjmů a nehradili jste zdravotní pojištění, tak musíte počítat s tím, že uvedené instituce mají dostatek údajů ve své evidenci, aby podaly návrh na srážky ze mzdy pro dlužné pojistné.

Jakou částku nelze ze mzdy srazit?

Vyhnout se srážce ze mzdy je takřka nemožné. Mzdová účetní musí totiž po obdržení exekučního příkazu provést srážku ze mzdy ze zákona. Pracujícímu dlužníkovi však nesmí být z jeho výplaty sražena celá částka. Musí mu zůstat nezabavitelné minimum, jeho výše závisí na rodinné situaci dlužníka.

  • Nezabavitelné minimum na dlužníka je v novém roce 5 326 Kč, což jsou dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce 3 126 Kč a normativních nákladů na bydlení jednoho člověka  4 863 Kč.
  • Nezabavitelné minimum na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné¨ v roce 2011 je to částka 1 331,50 Kč. 

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy. Po odečtení nezabavitelného minima lze z částky nad 7 989 Kč (3 126 Kč + 4 863 Kč) srazit celou částku. Pokud je zbylá čistá mzda nižší než 7 989 Kč, tak se vydělí tato částka třemi a třetina musí zůstat dlužníkovi.  

Příklad

Svobodný bezdětný zaměstnanec pan Novák má čistou mzdu 17 000 Kč. Na pana Nováka je uvalena exekuce pro dlužnou částku 100 000 Kč. Kolik může být panu Novákovi exekučně sraženo z lednové výplaty?  

Výpočetčástka
nezabavitelné minimum jednotlivce5 326 Kč
čistá mzda po odečtení minima (17 000 Kč - 5 326 Kč)11 674 Kč
hranice plně zabavitelného zbytku mzdy7 989 Kč
třetina z částky 7 989 Kč2 663 Kč
srážka ze mzdy (11 674 Kč - 7 989 Kč + 2663 Kč)6 348 Kč
panu Novákovi zůstane (17 000 Kč - 6 348 Kč)10 652 Kč

Ještě jeden příklad

Na pana Novotného je vedena exekuce ze mzdy pro dlužnou částku 200 000 Kč. Pan Novotný je ženatý a má jedno dítě. Kolik mu může být panu Novotnému exekučně sraženo z lednové výplaty, když jeho čistá mzda činí 17 000 Kč?

Výpočetčástka
nezabavitelné minimum jednotlivce5 326 Kč
NM na vyživované osoby (na manželku a dítě, 2 ∙ 1 331,50 Kč)2 663 Kč
nezabavitelné minimum celkem (5 326 Kč + 2 663 Kč)7 989 Kč
čistá mzda po odečtení NM (17 000 Kč - 7 989 Kč)9 011 Kč
hranice plně zabavitelného zbytku mzdy7 989 Kč
třetina z částky 7 989 Kč2 663 Kč
srážka ze mzdy (9 011 Kč - 7 989 Kč + 2663 Kč)3 685 Kč
panu Novotnému zůstane (17 000 Kč - 3 685 Kč)13 315 Kč

Srazit mzdu manželky či manžela nelze

Někdy se stane, že provede exekutorský úřad srážku ze mzdy manželky či manžela dlužníka. Provedení této exekuce přitom nemá oporu v zákoně, protože mzda je odměnou za vykonanou práci a náleži pouze tomu, kdo danou práci vykonal. V případě, že je taková neoprávněná exekuce nařízena, tak je zapotřebí se ihned odvolat.

Dohoda s věřiteli se vyplatí

Samozřejmě platí, že je výhodnější se s věřiteli vždy domluvit a předejít exekucím či soudním jednáním. Věřitelé zpravidla upřednostňují mimosoudní domluvu, která je pro ně rychlejší a levnější. V tomto případě mohou být dohodnuté splátky i nižší, než při exekuci ze mzdy. O nepříznivých finačních problémech se v tomto případě nedozví ani zaměstnavatel.  

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Mzdová účetní odmítla vyplatit bratrovi nezabaviteln...
Hanáková
10. 11. 2011, 07:17

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená