FinExpert.e15.cz

Novinky 2011: Příjmy a daně z příjmů

Nový rok jde ruku v ruce se změnami v legislativě.
Novinky 2011: Příjmy a daně z příjmů

Příchod každého nového roku nemá jen symbolický význam, ale přináší spoustu změn. Rok 2011 není výjimkou, ba naopak, změn se urodilo opravdu požehnaně. Letošní změny jsou především ve znamení úsporných opatření současné vlády, které jsou prvním krokem ve snaze vlády dostát svému programovému prohlášení, ve kterém se zavázala dosáhnout do roku 2016 vyrovnaných veřejných rozpočtů. Ne všechny změny však vycházejí z vládního úsporného balíčku. 

Došlo i na státní zaměstnance

Bývá zvykem, že když firma bojuje o svou existenci, tak v první řadě snižuje náklady. Je-li nejhůř, přistoupí pak ke snížení nákladů mzdových, tedy k propouštění zaměstnanců a snižování platů zůstávajících. Tohoto byli doposud státní zaměstnanci ušetřeni bez ohledu na skutečnost, jak si ekonomicky stát vedl.

Podobně argumentoval předseda vlády, když obhajoval úmysl snížit platy státním zaměstnancům. Protože se toto opatření mělo dotknout více jak půl milionů státních zaměstnanců, je pochopitelné, že vyvolalo nejvíce emocí z úsporných opatření vlády. Nicméně bez ohledu na emoce či stávky, k avizovanému snížení platů skutečně došlo a pro stávající rok vyplatí vláda na mzdách zaměstnanců placených z veřejných rozpočtů o deset procent prostředků méně. Snížení platů se však nedotkne platu učitelů, kteří jako jediní dostanou přidáno. Snížení platu se nevyhnulo ani politikům, soudcům, státním zástupcům a dalším ústavním činitelům. Jejich platy se ale sníží „pouze“ o pět procent.

Kromě snížení platů však vstupují v platnost ještě další novinky ovlivňující odměňování zaměstnanců, které mohou plat každého státního zaměstnance ovlivnit podstatně více, než toto snížení. Jedná se o změny v zákoníku práce.

Změny v odměňování zaměstnanců

Dle zákoníku práce má být každý zaměstnance zařazen do jedné z 16 platových tříd, a to podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Potud žádná změna. Ovšem podle dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní nebo civilní služby byl dle staré verze zákoníku zaměstnanec zařazen do jednoho z 12 platových stupňů.

Z nové úpravy se rozdělení do 12 platových stupňů vypouští a nahrazuje se pásmovým odměňováním, které není vázané na délku praxe. Také se ruší pravidla pro stanovení platových tarifů. Zaměstnavatel tak může bez jakéhokoliv omezení sám určit v rámci rozpětí 1. až 12. platového stupně platové tarify jednotlivým zaměstnancům.  Nově se také zavádí institut smluvního platu, který bude možno sjednat se zaměstnanci zařazenými do 13. a vyšší platové třídy.

Změny v daních z příjmů

Zatímco snížení platů se týkalo pouze státních zaměstnanců, zavedení tzv. povodňové daně se dotkne všech poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Povodňová daň není daní v pravém slova smyslu, ale je tak nazýváno snížení slevy na poplatníka, kterým chce vláda financovat odstraňování povodňových škod. Doposud si mohl každý poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na poplatníka v celkové výši 24 840 korun za zdaňovací období, nyní to bude o 1 200 korun méně, tedy 23 640 korun. Toto opatření má „prozatím“ omezenou platnost do konce roku.

Radost neudělala vláda také činorodým důchodcům. Pokud si aktivní důchodce vydělá ke svému důchodu více jak 840 000 Kč, je jeho píle odměněná zdaněním důchodu. Na druhou stranu se mohou důchodci radovat, protože vláda jim přidá na důchodu. Základní výměra důchodů se podle nařízení vlády zvyšuje o 60 Kč na 2 230 Kč a procentní výměra každého důchodu přiznaného před koncem roku 2010 o 3,9 %. V průměru se jedná o zvýšení důchodu o 371 Kč.

Poprvé za měsíc leden odvede daň ze svého platu také prezident republiky. Zdanit musí i vyplácené náhrady.¨Totéž se týká také bývalého prezidenta, kterému bude nově úročena renta včetně paušálních náhrad. Doposud měli stávající i bývalý prezident výjimku. Poslanci pamatovali také na zdanění svých náhrad. Nově budou podléhat 15% dani všechny přímé náhrady poslancům, jako jsou například ošatné, dopravné, stravné a další. Kromě prezidentů poprvé zaplatí daň také bývalí členové bezpečnostních složek z výsluhy, na kterou mají nárok po 15 letech služby.

Staronový daňový řád

Legislativní úprava daňového řádu, která vstupuje od 1. ledna v platnost, měla původně platit již od počátku minulého roku. Nakonec ale politici její účinnost o rok odložili. Tato novela je přelomová a přináší mnoho změn, vzhledem k jejich rozsahu se zde budeme zabývat jen těmi nejvýznamnějšími změnami z pohledu poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Pozitivní změnou je zavedení čtyřdenní ochranné lhůty na připsání daně na účet finančního úřadu. Doposud daňový řád ukládal povinnost zaplatit daň tak, aby byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději v poslední den vymezující lhůtu pro podání daňové přiznání, tedy 31. března, respektive 30. června, pokud daňové přiznání vypracovává daňový poradce. Reálně tak musel poplatník zaplatit daň několik dní dříve, aby měl jistotu, že peníze skutečně dorazí na účet správce daně včas.

Nově se bude případný úrok z prodlení počítat až od pátého pracovního dne následujícího po zákonné lhůtě pro podání daňového přiznání a daň musí být zaplacena nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Že by finanční ústav nedokázal platbu zrealizovat do čtyř dní, se snad dnes již nemůže stát.

Přestože v minulé verzi daňového řádu se také pamatovalo se sankcí na opozdilce s daňovým přiznáním, záleželo jen na úředníkovi, zda sankci udělil, a výsledkem bylo, že se sankce často promíjely. Nově se opožděné podání daňového přiznání určitě nevyplatí. Každý opozdilec bez výjimky dostane pokutu minimálně 500 Kč, a to i v případě, že mu vychází nulová daň či daňová ztráta, byť se opozdil jen o jediný den. Maximálně se může pokuta vyšplhat až na 300 000 Kč. Dosud záleželo na úředníkovi, zda sankci udělí. Finanční úřady navíc nesmí prominout pokuty a penále. Tuto pravomoc má pouze ministr financí, ale pouze při živelných pohromách nebo při nejednoznačném výkladu zákona.

Velkým přínosem nového daňového řádu je odkladný účinek odvolání v případě, že daňovému subjektu je doměřena daň vyšší, než jakou přiznal v daňovém přiznání. Podle minulé verze platí, že doměřená daň je splatná, i přesto, že daňový subjekt podá v řádném termínu odvolání proti daňovému výměru.

Podle nového daňového řádu nemusí subjekt, který podá odvolání, doměřenou daň zaplatit, odvolání má tedy odkladný účinek a to až do doby, než bude odvolání zamítnuto. Splatnost doměřené daně pak bude 15 dní po skončení odvolacího řízení.

V příštím díle se podíváme na změny v sociálních dávkách a státních podporách.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená