FinExpert.e15.cz

Novela zákona o dani z přijmu: Pro firmy praktické i nejasné

Vedle výhod souvisejících s výplatami dividend ze Švýcarska a daňově uznatelnými náklady souvisejícími s poskytováním příspěvků na stravování přinesla i tato novela daňového zákona řadu nejasností. Podle daňových poradců totiž navíc některá zvýhodnění jsou vázána na splnění celé řady podmínek, což ztěžuje jejich praktické využití. Kromě výše uvedené novely je v parlamentu ke schválení předložena další novela, která upravuje některé změny právě schválené novely.
Novela zákona o dani z přijmu: Pro firmy praktické i nejasné

Podpis prezidenta republiky novely zákona o dani z příjmu nepřináší změny jen zaměstnancům a zvýšení příjmů důchodcům. Řada z nich se týká i tuzemských firem. Navíc přijatá novela vzbuzuje i další sérii otazníků.

V Praze nepochodíte s uplatněním odpočtu na ubytování

Daňově odpočitatelné se staly například náklady na přechodné ubytování zaměstnance, pokud není ubytovaný v rodinném domě či bytě a zároveň se nejedná o ubytovávání v rámci pracovní cesty. Celkové uznatelné náklady jsou ovšem shora ohraničené maximální částkou 3,5 tisíce korun měsíčně. V Praze a velkých městech je tento paragraf prakticky neaplikovatelný.

Za svoz do práce autobusem zaměstnavatele zaplatíte vy

Nově se například stávají daňovými náklady na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání, kterou zajišťuje zaměstnavatel vlastními nebo pronajatými dopravními prostředky. Ovšem dopravní prostředky musejí být nejméně pro 10 osob. Zákon dále neřeší, zda uvedené náklady na dopravu nejsou nepeněžním příjmem zaměstnanců. Z obecného principu zákona se nedá vyvodit jiný závěr, než že uvedená doprava by měla být zaměstnancům přidaňována.

Malou pohledávku dáte do nákladů, ale...

Kromě zákona o daních z příjmu dochází ke změně zákona o rezervách. Nejvýznamnější novinkou je možnost až stoprocentních tvorby opravných položek k takzvaným malým pohledávkám – tedy těch, kdy celková výše vůči jednomu dlužníkovi nepřesáhne třicet tisíc korun. Pokud je taková pohledávka starší než rok, dá se zařadit v plné výši do nákladů. Nutné je ovšem vést jejich samostatnou evidenci.

Uvedené ustanovení v sobě ale obsahuje několik nejasností. Není například zřejmé, zda-li je možné ustanovení aplikovat i na pohledávky vzniklé před datem účinnosti zákona, u kterých byly tvořeny daňové opravné položky například 20 procent. Problém ovšem vytváří i textace podmínky, tedy zda lze do nákladů uplatnit všechny pohledávky menší než třicet tisíc korun, nebo zda-li je nutné testovat, zda výše celkového dluhu k dlužníkovi, ke kterému by takové opravné položky byly tvořené, nepřesáhl zmiňovanou částku.

Z textu zákona se tak nedá vyvodit jiný závěr, než že testuji celkovou výši dluhu pouze u těch pohledávek, ke kterým jsem se rozhodl vytvořit opravné položky. Například u dlužníka se dvěma pohledávkami – jednou za milion a s druhou za 29 tisíc korun – si mohu vybrat jen tu nižší pohledávku a rozhodnout se, že k ní budu vytvářet stoprocentní opravné položky. Pravděpodobný záměr zákonodárce byl ovšem asi opačný. Předpokládá seproto i opačný výklad ministerstva financí, popřípadě i brzká další novela.

Náklady na deriváty novela neřeší

Ze zákona navíc vypadlo ustanovení, které řešilo problematiku uplatňování nákladů na deriváty. Podle předchozích pravidel platí, že ztráty vykázané za zdaňovací období započaté v roce 2005 se dají uplatnit a to nejdéle ve třech zdaňovacích obdobích následujících po vykázání ztráty ze spekulativních derivátů. U derivátů se tedy jde na systém zdanění, který platil až do roku 2003. Znamená to, že deriváty vstupují do daňových nákladů přesně tak, jak jsou účtovány podle českých účetních standardů.

Novela má i klady

Nicméně samozřejmě neplatí, že vše je v novele nevýhodné. Pro firmy podnikající v tuzemsku byla přijata i celá řada výhod. Do zákona se například vkládá ustanovení osvobozující výplaty dividend do mateřských společností se sídlem ve Švýcarsku a to za stejných podmínek, které platí v rámci EU. Pro firmy i zaměstnance je pak neoddiskutovatelnou výhodou i fakt, kdy v případě pracovní doby delší než 11 hodin se dá poskytovat příspěvek na stravování na více než jedno jídlo denně.

Ivan Fučík, Fučík & partneři s. r. o.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená