FinExpert.e15.cz

Novela energetického zákona půl roku poté. Známe svá práva?

Víme, které změny nám půl roku poté novela přinesla?
Novela energetického zákona půl roku poté. Známe svá práva?

Již od srpna loňského roku je účinná novela energetického zákona, vzniklá především kvůli povinnosti implementovat tzv. třetí energetický balíček, tj. směrnice EU upravující pravidla pro vnitřní trh s plynem a elektrickou energií (2009/72/ES a 2009/73/ES), do českého právního řádu. Cílem balíčku je další posílení liberalizace trhů s plynem a elektrickou energií a odstranění diskriminačních překážek. Víme však půl roku poté o všech změnách, které nám přinesla?

Začněme změnami na straně dodavatele.

  • oddělení provozovatelů přepravních soustav

Tzv. unbundling, neboli oddělení provozovatelů sítí od výroby a obchodu je dle Evropské unie jedním z hlavních principů liberalizace trhů s energiemi.Požadovaná opatření se v České republice bezprostředně dotkla dvou společností (ČEPS v oblasti elektroenergetiky a Net4Gas v plynárenství). V ČEPSu byla podmínka v podstatě splněna, Net4Gas byl součástí tzv. vertikálně integrovaného podnikatele (koncernu RWE Tansgas).

České zákonodárství se rozhodlo pro řešení prostřednictvím tzv. nezávislého provozovatele přepravní soustavy (označováno jako ITO model), kdy všechny smlouvy mezi dodavateli a provozovateli přepravní soustavy schválení Energetickým regulačním úřadem. Toto i řada dalších opatření a pravidel má být aplikováno na provozovatele přepravní soustavy nejpozději od 3.3.2012.

  • oddělení provozovatelů zásobníků plynu

U vertikálně integrovaných provozovatelů zásobníku plynu je zaváděno právní, funkční a účetní (nikoliv vlastnické) oddělení provozovatele od jiných činností netýkajících se přepravy, uskladňování a distribuce.

Příklad: Schéma začlenění Společnosti RWE GasNet, s.r.o. uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele.

RWE AG, Essen
100,00 %  RWE Gas International B.V.
100,00 % RWE Energie
100,00 %  RWE GasNet
 

Klepněte pro větší obrázek

Schéma odráží organizační a právní nezávislost provozovatele distribuční soustavy, funkční oddělení je zajištěno plněním Programu rovného zacházení.

 

RWE Gas Net, která provozuje 6 zásobníků plynu na principu virtuálního zásobníku plynu s celkovým provozním objemem přesahujícím 2,5 mld. m³, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců, spustila 4. prosince 2011 nový Program rovného zacházení. Ten uvádí do praxe právě požadavky třetího energetického balíčku.

  • postavení a pravomoci Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

Novela posiluje nezávislost a pravomoci ERÚ, a to zejména tím, že předsedu ERÚ bude jmenovat prezident republiky na návrh vlády a prezident republiky bude předsedu ERÚ i odvolávat.

V červenci 2011 do čela úřadu nastoupila nová předsedkyně, kontroverzní Alena Vitásková, bývalá generální ředitelka společnosti RWE Transgas. Právě pro předchozí působení v této společnosti mnozí politici i odborníci její jmenováni odsuzovali. Petr Nečas, zaměstnán řešením problémů uvnitř vlády se chtěl vyhnout možným sporům s prezidentem, a tak na poslední chvíli jmenoval předsedkyni ještě podle starých pravidel.

Zákon výslovně stanoví, že ERÚ nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu ani od jakéhokoliv orgánu výkonné moci. Nezávislost ERÚ má dále zajistit i jeho finanční samostatnost: jeho činnost bude financována zvláštními poplatky účastníků trhu s elektřinou a plynem.

ERÚ je nově oprávněn provádět šetření na trzích s elektřinou nebo plynem, garantuje rovnou hospodářskou soutěž a ukládá opatření (kde není dána kompetence ÚOHS). V rámci šetření má ERÚ oprávnění vstupovat do obchodních prostor, nahlížet do obchodních záznamů, vykonávat dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, urovnávat spory mezi zákazníky a držiteli licencí.

V létě 2011 vydal ERÚ zprávu o tom, že zaznamenal extrémní nárůst stížností zákazníků na dodavatele elektřiny a plynu pro užívání nekalých obchodních praktik, a to zejména při tzv. podomním prodeji. Podle ERÚ často nepravdivým nebo klamavým způsobem informují zákazníky o podmínkách dodávek, příp. o tom, za jakého dodavatele vystupují.

Podomní prodejci údajně falšovali podpisy zákazníků na smlouvách sjednávaných ve prospěch společností České Energetické Centrum, CENTROPOL Energy, České energetické Centrum Jih, X Energie a RSP Energy. Proto ERÚ 3. října 2011 podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

V případě, že se nekalé jednání podaří prokázat, hrozí obchodníkům pokuta až 5 milionů Kč, ztráta licence na obchodování s elektřinou či s plynem (a tedy konec činnosti). Kromě správního řízení ERÚ podnikl kroky i přímo proti podomním prodejcům a podal trestní oznámení pro podvod, těm hrozí až 2 roky vězení a zákaz činnosti v oboru.

  • posílení postavení zákazníka

Zákazník má nyní lepší přístup k informacím: firmy jsou poviny zveřejňovat všechny podstatné informace na internetu, o významných změnách informovat s měsíčním předstihem a zákazníka poučit o možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud dodavatel nečekanou změnu ceny energií nebo jiných podmínek neoznámí včas, má zákazník právo na odstoupení do tří měsíců od data změn, a to bez udání důvodů a sankcí.

Firma Gas for you se chystá od 1. března 2012 výrazně zvýšit cenu dodávek plynu. Zákazníkům tento fakt oznámila na začátku ledna a poučila je o jejich právu na odstoupení od smlouvy. Pokud pan Zelený najde lepší nabídku, má právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před datem ohlášených změn. Pokud by ale firma zvýšení cen oznámila až v průběhu března, měl by pan Zelený právo na odstoupení do tří měsíců od data změn.

Pro smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, především známé právo na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě.

Výše pravidelných měsíčních záloh musí být stanovena v závislosti rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné období, nejvýše však v rozsahu důvodně předpokládané spotřebyDále si zákazník smí výběrat způsob platby bez jakékoliv diskriminace ze strany obchodníka.

Výše, kterou vám pro další rok dodavatel vyměří, není nezvratná. Pokud vám nově nastavená výše připadá neadekvátní, můžete zažádat o její snížení. Výše záloh bývá věcí dohody a operátoři vycházejí rozumný žádostem vstříc i bez uvedení důvodu.

Na základě nových ustanovení lze očekávat další nárůst počtu zákazníků, kteří budou připraveni při nespokojenosti měnit obchodníka a díky vyšší konkurenci mezi dodavateli také tlak na cenu.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Novela zákona každopádně přispěla k zlepšení postave...
www.Energie123.cz
2. 2. 2012, 02:56

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená