FinExpert.e15.cz

Nové zdravotnictví přinese změny, víte jaké?

Zákon počítá s úsporou nákladů a s lepší informovaností pacientů.
Nové zdravotnictví přinese změny, víte jaké?

Návrh zákona ministra zdravotnictví přináší mnoho zajímavých změn. Především je třeba zlepšit transparentnost našeho zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Leoš Heger, který je v současnosti pod palbou lékařů dlouhodobě pracuje na koncepci nového zdravotnictví.

Jeho návrh zákona má přinést jasná a dobře definovatelné pravidla pro poskytování zdravotní péče, exaktní stanovní práv a povinností pacientů a zlepšit fungování záchranné služby. To a celou řadu dalších zlepšovacích návrhů se bude snažit prosadit ve vládě a následně v parlamentu.

Nový zákon – nová pravidla

Zákon o zdravotních službách, který je na pořadu dne, má nastavit jasná pravidla. Důležité je podle ministra výrazně zpřehlednit celý systém poskytování zdravotní péče. Je potřeba jasně definovat pacienta a jeho práva a povinnosti. Pacient má být jakýsi zákazník.

Podle definice má jít o hlavního účastníka procesu poskytování zdravotních služeb a měl by také mít výrazně větší možnosti, jak se tohoto práva domáhat. Důležité je podle pana Hegera také to, že je nutné dohlížet na poskytovanou péči a co více, mít možnost případné pochybení sankcionovat. Nastavení transparentních sankcí a postupů při špatném výkonu a pochybení je jasnou prioritou, od které je nutné se odrazit.

Práva pacienta

Pacient má podle nového zákona mít několik jasných práv a možností. Předně jde o poskytování zdravotních služeb se souhlasem a právo na kompletní informace o svém stavu.

Zajímavé je i právo a možnost vzdát se této informace. Pacienti vítají i možnost nahlížet do zdravotní dokumentace a vytvářet si opisy či kopie informací, které má zdravotní zařízení k dispozici. S tím je také spojeno právo na určení osob, které mají nárok na informace o zdravotním stavu pacienta a mohou také nahlížet do zdravotní dokumentace. Na druhé straně stojí však i pacientovy povinnosti.

Ty musejí být také jasně stanoveny a jejich nedodržování je potřeba také sankcionovat. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by k výrazným disproporcím ve vztahu pacient-lékař. Především jde o omezení ve zneužívání a nadužívání zdravotnických služeb. Jako příklad se uvádí situace, kdy staří či osamělí lidé chodí do ordinace „na pokec“ a nemají žádný lékařský důvod.

Zásadní změny

Podle ministra je jedním ze zásadních kroků a novinek možnost konzultace stanovené diagnózy s dalším lékařem. Jeden lékařský názor tak již nebude dogmatem, ale v případě pochybností či nejasností může svůj zdravotní stav pacient konzultovat s dalším lékařem, které mu na daný problém poskytne jiný pohled.

K tomu se přidává i nové stanovení podmínek pro udělení oprávnění pro poskytování zdravotní péče pro státní i nestátní zdravotnické subjekty. Je potřeba jasně stanovit tyto podmínky a důsledně se jich držet. Důležité je i nastavení kompetencí správních úřadů, jež provádí kontroly zdravotních zařízení. Zde je důvod jasný. Zefektivnění a zkvalitnění služeb našeho zdravotnictví.

Velmi kontroverzním je však návrh na možnost stěžování si každého pacienta. Každá taková stížnost bude muset být vždy prošetřena. Zákon navíc stanoví lhůtu, do které musí být případ prošetřen a uzavřen. To možná přinese nemalé problémy vyšetřovacím a kontrolním orgánům, které mohou být zahlceny a celkově paralyzovány.

Poskytovatelé zdravotních služeb

Každý poskytovatel zdravotní služby bude mít nově povinnost zařídit předání informací o pacientovi ostatním poskytovatelům zdravotních služeb, pokud je daný pacient navštíví či začne využívat jejich služeb a nabídky. To má usnadnit celý proces opakujících se stejných vyšetřených u několika lékařů. Zde je předkládaná nemalá úspora nákladů.

Poskytovatelům zdravotních služeb pak navíc nově vzniknou povinnosti v podobě: zajištění péče praktickým lékařem o své registrované pacienty nepřetržitě a to včetně prohlídek těl zesnulých, zajistit informovanost pacientů o jejich právech a povinnostech, vest zdravotní dokumentaci v souladu s právním předpisy, zachovat mlčenlivost, děti hospitalizovat odděleně od dospělých či zavést interní hodnocení kvality a bezpečnosti.

Zdroj: www.usporim.cz

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená