FinExpert.e15.cz

Nové byty v číslech

Český statistický úřad v pondělí zveřejnil materiál shrnující dostupná data na téma bydlení. Co je možné z těchto statistik vyčíst?
Nové byty v číslech

V loňském roce roce bylo podle materiálu ČSÚ nazvaného Analýza bytové výstavby v roce 2004 dokončeno 32 268 bytů. Tento údaj je nejvyšší od roku 1992 a to svědčí o vzestupném trendu posledních let v oblasti bytové výstavby. Nicméně rekordních hodnot ze sedmdesátých letech bytová výstavba dosud zdaleka nedosahuje. Také v mezinárodním srovnání Česká republika v intenzitě bytové výstavby za většinou vyspělých západoevropských zemí zaostává.

Počty dokončených bytů podle forem výstavby v letech 1948 až 2004

Klepněte pro větší obrázek 

Zdroj: ČSÚ

Loni se mírně snížil podíl bytů dokončených v rodinných domech, a to jak v novostavbách, tak formou nástaveb a přístaveb ke starším rodinným domům. Přesto se v rodinných domech v posledních letech staví téměř polovina nových bytů.

U zahájených bytů je v posledních letech registrováno mírné oživování, které nastalo po propadu zaznamenáném v letech 2001 až 2002. V tomto trendu pokračoval i rok 2004, kdy byla zahájena výstavba 39 037 bytů (nárůst oproti roku 2003 o 7,0 %), což je nejvíc od roku 1990.

Z celkového počtu 146 801 bytů rozestavěných koncem roku 2004 připadal největší, a to bezmála poloviční, podíl na novostavby rodinných domů. Celkem 18,9 % rozestavěných bytů připadlo na bytové domy. Uvedený počet, tedy 146 801 rozestavěných bytů znamená 14,4 bytů na 1 000 obyvatel. Oproti roku 1994 se počet rozestavěných bytů zvýšil téměř 2,5krát.

Jaké byty se u nás staví?

Velikost bytů v průběhu let kolísala v závislosti na struktuře dokončených bytových objektů. V roce 2004 byla průměrná obytná plocha jednoho bytu 68,5 m2 a průměrná užitková plocha 104,4 m2. U rodinných domů převažují byty 5+1, zatímco v bytových domech převládají byty dvoupokojové. Počet pokojů na jeden byt mírně roste. Při výstavbě rodinných domů je obytná plocha téměř dvojnásobná proti bytům v bytových domech (97,0 m2 ku 47,5 m2).
 
Ve všech formách bytové výstavby rostl podíl bytů vybavených plynovodní přípojkou. Bez přívodu plynu bylo v roce 2004 dokončeno pouze 32,5 % bytů. Téměř polovina nových rodinných domů byla napojena na kanalizační síť (47,3 %). Vlastní čističku odpadních vod mělo 10,0 % rodinných domů. Vytápění u rodinných domů bylo z 91,8 % řešeno centrálně. Z bytových domů jich bylo vytápěno centrálně 48,9 % a dálkově 34,4 %. Vysoké je také vybavení rodinných domů garážemi (více než 2/3), v bytových domech (1/3).
 
Ze stavebních materiálů převažuje zděná výstavba – 86 % bytů bylo postaveno z cihel a tvárnic. U rodinných domů je to 94,1 %, u bytových domů 75,9 %. Pokleslo používání montovaných konstrukcí ve výstavbě, a to zvláště u bytových domů z 22,5 % v roce 1997 na 4,6 % v roce 2004. Přetrvává nízký podíl dřevěných konstrukcí (1,4 %).
 
Velikost stavebních pozemků u rodinných domů se v průběhu let trvale zvyšuje. Průměrná plocha jednoho stavebního pozemku se zvýšila z 887,6 m2 v roce 1997 na 1 131,8 m2 v roce 2004. Větší stavební pozemky jsou v menších obcích s počtem do 5 000 obyvatel (průměr až 1 200 m2).

Doba výstavby byla stále dlouhá, i když v posledních letech mírně klesá. V roce 2004 byl rodinný dům postaven v průměru za necelé 4 roky. Téměř 20 % rodinných domů se staví déle než 5 let. Bytové domy se stavěly v průměru o jeden rok rychleji. Nejdéle trvá výstavba nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům (více jak 5 let) a nejrychleji jsou postaveny nástavby, přístavby a vestavby k bytovým domům (2 a čtvrt roku).

V roce 2004 se relativně nejvíce stavělo v Praze a v jejím zázemí, ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně v Karlovarském a v Ústeckém kraji. Pokračoval trend zahájený v druhé polovině devadesátých let kdy se začala významněji uplatňovat tzv. suburbanizace, tedy směřování bytové výstavby do zázemí větších měst. Naopak průmyslové regiony severních a severozápadních Čech vykazují nejnižší hodnoty v intenzitě bytové výstavby.

Kolik byty stojí?

Pro většinu z nás je nejdůležitější pořizovací hodnota, neboli cena nového bydlení. Statistici pod tímto pojmem rozumí celkové náklady na stavbu, jak se uvádí v podkladech pro žádost o vydání stavebního povolení. Do pořizovací hodnoty domů z tohoto hlediska nepatří cena za stavební pozemek. V roce 2004 dosáhla celková hodnota všech dokončených bytů v naší zemi 59,6 mld Kč.

Objevuje se zvyšování nákladů na výstavbu nových obytných objektů (s výjimkou přechodné stagnace v letech 2000 a 2001). V roce 2004 činila průměrná pořizovací hodnota bytu v novém rodinném domě 2 712,5 tis. Kč, ve srovnání s rokem 1997 byla o 568,5 tis. Kč (o 26,5 %) vyšší.

Průměrná pořizovací hodnota bytů dokončených v letech 1997 až 2004

Klepněte pro větší obrázek 

Zdroj: ČSÚ

Jelikož údaj o průměrné pořizovací hodnotě jednoho bytu zastírá rozdíly ve velikosti a kvalitě jednotlivých bytů či domů, je pro posouzení vývoje cen výstavby objektivnější přepočíst celkovou pořizovací hodnotu na plošnou, popř. objemovou jednotku nového bytu. Pořizovací hodnota za 1 m3 kubatury stavby, je důležitým ekonomických ukazatelem také pro stavební firmy. Tato hodnota se od roku 1997 zvyšuje ještě rychleji než průměrné náklady na pořízení jednoho bytu. Během sedmi let se ukazatel zvýšil o 37,3 %. V roce 2004 byla cena 1 m3 3 412 Kč. Podstatně menší, avšak rovněž plynulé tempo zaznamenává nárůst cen za 1 m2 obytné plochy (o 21,0 % na 27 960 Kč) a za 1 m2 užitkové plochy bytů (o 27,0 % na 17 910 Kč).

Dokončené byty na 1000 obyvatel

Klepněte pro větší obrázek 

1) Průměr z let 1971-1980
2) Rok 1991
3) Rok 2002

Zdroj: ČSÚ

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená