FinExpert.e15.cz

Nízký pracovní úvazek zvyšuje produktivitu práce

V každé zemi jsou odvětví, kde je produktivita vysoká a naopak odvětví, ve kterých zaostává za ostatními zeměmi. Všeobecně můžeme říci, že vysoká produktivita práce je ve všech zemích v telekomunikacích, pojišťovnictví, peněžnictví a obchodování s realitami. Ale co ostatní?
Nízký pracovní úvazek zvyšuje produktivitu práce

Dosahovaná produktivita práce je důležitým ekonomickým ukazatelem o vyspělosti jednotlivých zemí. Nejvyšší produktivitu práce mají nejvyspělejší země světa s nejvyšší životní úrovní obyvatel. V zemích s vysokou produktivitou práce jsou i nejvyšší mzdy. Totéž platí o jednotlivých odvětvích národního hospodářství. Vyšší mzdy jsou samozřejmě v odvětvích s vyšší produktivitou práce. Nízká produktivita práce je u živností, obchodu a podnikových služeb.

Nejvyšší produktivita práce je v Norsku

Pro porovnání hodinové produktivity práce mezi jednotlivými členskými zeměmi OECD je jako výchozí hodnota použita produktivita práce ekonomicky nejvyspělejší země světa – Spojených států Amerických  (USA = 100). Pět evropských zemí se může pochlubit vyšší průměrnou hodinovou produktivitou práce než USA (Norsko, Lucembursko, Francie, Belgie a Irsko). Z nejproduktivnějších deseti zemí odpracují však občané ve Spojených státech nejvíce hodin za rok. Navíc na prvních místech, s výjimkou Francie, jsou malé evropské země. Ve Spojených státech jsou státy s nejvyšší produktivitou práce na světě  (Kalifornie, New York či Florida). Díky nižší produktivitě některých vnitrozemských států (Iowa, Alabama, Nebraska, Idaho) je celková produktivita práce nižší než v uvedených čtyřech zemích.

Asie pracuje více než Evropa

Zaměstnanci v Evropě pracují mnohem méně než v ostatních vyspělých zemích světa. V asijských zemích (Malajsie, Thajsko či Japonsko) se odpracují zaměstnanci více než 2000 tisíce hodin za rok. Nejvíce času v práci stráví zaměstnanci v Jižní Korey -  200  hodin za měsíc.  Ve více než dvou třetinách členských zemích Evropské unie pracují občané v průměru méně než 40 hodin týdně (počítá se pouze pracovní doba – mimo přestávek na oběd…). Vždyť ve Francii je zákonem stanovená týdenní pracovní doba dokonce 35 hodin a i v dalších evropských zemích docházelo v minulých letech ke snižování zákonné pracovní doby. Při snížení státem uzákoněné pracovní doby musí zaměstnavatel příjmout nové zaměstnance, aby byly splněny termíny zakázek. Dochází tak ke snižování nezaměstnanosti v zemi. Na druhou stranu rostou zaměstnavateli mzdové náklady a ztrácí tak v boji s konkurencí na světových trzích. Během posledních let došlo téměř ve všech členských zemích Evropské unie k poklesu pracovní doby. V průměru nejméně hodin v práci stráví Nizozemci (113  hodin za měsíc), Francouzi (120 hodin) a Dánové (123 hodin). V Nizozemí je to především proto, že zde více než 40% občanů pracuje na zkrácené pracovní úvazky, ženy dokonce z necelých 80%.

Při krátké pracovní době je produktivita vyšší

Zaměstnanci pracující na  zkrácený úvazek tedy sice pracují denně pouze okolo 4 hodin, ale zato pracují velice rychle, přesně a soustředí se na práci po celou dobu. Produktivita práce je tedy u zaměstnance na zkrácený úvazek mnohem vyšší než u zaměstnance na plný úvazek. Zkrácené pracovní úvazky  umožňují podnikatelům  vyšší flexibilitu v přijímání zakázek, současně   mohou  lépe optimalizovat počet zaměstnanců, čímž si  snižují své  mzdové náklady. Naopak nejvíce času v práci stráví Východoevropané.  Delší pracovní doba je jednou z konkurenčních výhod těchto zemí. Navíc produktivita práce je v nových členských zemí Evropské unie výrazně podprůměrná.

Jak jsme na tom v Česku?

Meziroční průměrný nárůst produktivity práce  v České republice je vyšší než v mnoha  členských zemích OECD, od roku 2000 do roku 2004 se zvýšila o 13,1%. Jedná se však o   relativní výhodu, a ta  nedokáže vyrovnat nižší ekonomickou úroveň. Produktivita práce v českých firmách je srovnatelná s ostatními  středoevropskými zeměmi – Maďarskem a Polskem.     V oblasti produktivity práce  jsou i v České republice  velké rozdíly mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími. Vyšší produktivitu práce  mají společnosti pod zahraniční kontrolou či zahraniční účastní  a firmy, které se orientují na vývoz  svých výrobků do zahraničí.

Budoucnost = mírné zvyšování?

Protože v posledních měsících mají mnohé velké západoevropské firmy problémy s konkurencí na světových trzích především díky vysokým mzdovým a daňovým nákladům, očekává se mírné zvyšování pracovní doby. Ve Francii a Německu již několik firem pohrozilo stěhováním do jiného státu, pokud zaměstnanci nebudou pracovat za stejnou mzdu každý týden o něco déle. Sociální vymoženosti, pracovní ochrana je v zemích Evropské unie na vysoké úrovni, což je pro všechny členské země finančně náročné. Pro udržení nastavených sociálních výhod je nezbytně nutné zvyšovat produktivitu práce, vzdělanost v zemi, podporovat evropské podnikatele  a především investovat do výzkumu a vývoje.

Produktivita práce v členských zemích OECD (rok 2004)

  Produktivita práce (USA = 100) Zvýšení produktivity práce od roku 2000 do roku 2004 (v %)
Norsko 122 7,3
Lucembursko 121 12
Belgie 110 5,9
Francie 103 6,5
Irsko 102 22,3
USA 100 10,5
Nizozemí 95 2,6
Německo 91 2,9
Dánsko 88 5
Švédsko 86 6,3
Velká Británie 86 9,7
Finsko 85 9,6
Rakousko 83 4,9
Španělsko 79 12,8
Švýcarsko 79 2,7
Itálie 78 3,7
Kanada 76 10,5
Austrálie 75 14,6
Island 73 10,1
Japonsko 70 3,9
Řecko 62 17,9
Nový Zéland 57 17
Portugalsko 52 1,9
Slovensko 47 19,7
Maďarsko 46 15,3
Česko 45 13,1
Korea 40 19,8
Polsko 38 12
Mexiko 29 6,6
Turecko 28 15,1

Pramen: OECD estimates, September 2005: „Breakdown of GDP per capita in its components, 2004“

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená