FinExpert.e15.cz

Nízké vzdělání je častou zárukou mizerného platu

Nejbohatší země světa jsou země, kde jsou vzdělaní a kvalifikovaní občané. V těchto státech mají sídlo společnosti zabývající se výrobou náročnou na znalosti a dovednosti pracovníků. Přidaná hodnota u tohoto zboží a služeb je potom samozřejmě vysoká. Jaká je úroveň vzdělání ve světě?
Nízké vzdělání je častou zárukou mizerného platu

Vzdělaní lidé hrají klíčovou roli při rozvoji domácí ekonomiky ve všech vyspělých zemích světa. Lidský kapitál je v současné době hlavním faktorem zlepšující životní úroveň občanů.  Pro výrobu produktů s vysokým podílem nových technologií je vždy zapotřebí to nejdůležitější – schopní zaměstnanci.

Nejlepší v matematice jsou Finové

Z členských zemích OECD mají nejlepší znalosti z matematiky Finové (hodnotili se znalosti 15 letých žáků), následují žáci Japonska a Jižní Korey. V těchto zemích přibližně 20% žáků dokáže velmi dobře řešit složité matematické úlohy. V těchto zemích je velká skupina osob s matematickým myšlením, kteří se podílejí na růstu a rozvoji hi-tech technologií. Nejhorší matematické znalosti vykazují žáci v Itálii, Mexiku, Portugalsku, Řecku a Turecku.

Školy většinou platí stát

Většina výdajů vzdělávacích institucí je dnes financována z veřejných zdrojů. Základní a střední školství je v členských zemích OECD financováno z 80% z veřejných zdrojů. V posledních letech bylo veřejné financování vzdělávání ve většině zemí omezeno.  Nejméně platí občané za vzdělání svých dětí v Dánsku, Finsku, Norsku a Česku (méně než 4%).  Nejvíce za vzdělání musí platit rodiče dětí v Austrálii, Japonsku a Spojených státech (více než 50% nákladů), v Korey dokonce více než 80%. Dle studie OECD jsou výsledky žáků soukromých škol lepší než žáků veřejných škol. Žáci soukromých škol měli průměrně o 35% lepší výsledky.  Největší rozdíl byl v Německu (60%).

Maturita je sice základ, ale ne pro všechny státy

Více než 90%  Dánů složilo úspěšně maturitní zkoušku.  Následuje Švédsko  (87%), Finsko s Rakouskem   (oba  85%) a Německo  (83%).  Naproti tomu v Portugalsku (35%), ve Španělsku   (58%) a v Itálii   (60%) lidí má maturitu. Vzestup významu vzdělání je přesto pozorovatelný ve všech vyspělých zemích světa, v Evropě obzlášť. V jižních státech Evropy (Portugalsko, Španělsko, Itálie a Řecko), kde je úroveň středního školství nejnižší, došlo k největšímu posunu.  Mladí lidé ve věku 25-29 let mají  maturitu oproti svým dědečkům a babičkám o více jak 15%. Jeden ze dvou Portugalců opustí školu po absolvování základní školy.  V Evropské unii ve věku 18-24letých to je potom neuvěřitelných 20%. Samozřejmě jsou mezi jednotlivými státy značné rozdíly. Ve Skandinávii a nových členských zemích z východní Evropy  je toto číslo  nejnižší (necelých 7%).  Naproti tomu na nelichotivé špici stojí Itálie (27%), Španělsko  (29%) a již zmiňované Portugalsko (46%). Ve všech zemích kromě Německa opouští předčasně školu v drtivé většině  chlapci. Rozdílná úroveň vzdělání je patrná i uvnitř jednotlivých států. Jsou regiony, které jsou na tom o poznání lépe než ostatní. Nejvyšší touha po vzdělání je ve velkých městech, kde mladí lidé vidí šanci se uchytit a získat dobře placené místo. K tomu samozřejmě potřebují spousty znalostí a dovednosti, a proto prahnou po vzdělání. Naproti tomu na venkově je motivace ke studiu o poznaní slabší.

Nízké vzdělání = nízká mzda

Občané s nízkou  kvalifikací  vykonávají činnosti, kde je hodinová mzda nižší nežli 75% průměrné mzdy v zemi. Jedná se především o pracovníky v službách, prodavače, zemědělce a další jednoduchá povolání. Počet občanů pracujících za méně než tři čtvrtiny průměrného příjmu je ve všech zemích okolo 30%. Nejméně jich je ve Slovinsku (20%) a  v Německu (22%), naopak nejvíce jich je v Portugalsku (33%) a na Kypru (33%). Naproti tomu v Nizozemí téměř polovina zaměstnaných občanů pracuje v oborech náročných na jejich znalosti a dovednosti. Nizozemská vláda podporuje investování do IT technologií a do progresivních oborů, Nizozemci jsou vzdělaní a podnikaví. To vše jsou výborné podmínky pro zakládání high-tech firem v zemi či dokonce pro jejich stěhování ze zahraničí. Na dalších předních místech se umístily země ze Skandinávie. Firmy podnikající v náročných technologiích neodrazují v těchto zemích ani vyšší daně, protože ve Skandinávii je nejvíce vysokoškolsky vzdělaných občanů. V Evropské unii byl v roce 2004 podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí  25%, v zemích Skandinávie je to více než 32%. Nejnižší zastoupení vysokoškoláků potom je v Itálii, Španělsku a  v  Portugalsku (těsně nad 12%). Naopak nejméně zaměstnanců pracuje v náročných oborech v Portugalsku, Španělsku a Řecku.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená