FinExpert.e15.cz

Nezletilí si paušální tarif na mobilu jen tak nepořídí

T-Mobile neumožňuje osobám mladším 18 let vlastním jménem uzavřít smlouvu, Eurotel to umožňuje pouze se souhlasem rodičů. Mají na to právo? Přitpm s Vodafonem problém smlouvu uzavřít není. Jak se k tomu staví operátoři?
Nezletilí si paušální tarif na mobilu jen tak nepořídí

Považujeme za naprosto běžné a normální, že šestileté dítě si samo může koupit žvýkačku, a desetileté dítě časopis. Proti této možnosti nikdo nic nenamítá. Co ale v případě, že 15letý student si chce pořídit studentský tarif u mobilního operátora? Má na to právo? Odkdy je možné, aby si dítě samo ze své vůle něco koupilo, slovy práva „uzavřelo kupní či jinou smlouvu“? Na tuto jednoduchou otázku nám dává Občanský zákoník odpověď v § 8: Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. § 9 jej doplňuje v tom směru, že nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

V textu budeme používat spojení „uzavřít smlouvu“ pro případ, kdy se uzavírá smlouva o poskytování telekomunikačních služeb pomocí paušálního tarifu, i když smlouva se de iure uzavírá i v případě, že si zákazník pořídí předplacenou kartu.

Jednoduchá odpověď, ale vlastně nic neříkající. Nevíme, zda-li je 15letý člověk natolik vyspělý, aby si mohl sám pořídit na své jméno tarif, tedy zda-li má způsobilost k tomu uzavřít s vybraným operátorem smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb. Třeba samotný fakt, že nezletilý chce uzavřít smlouvu, aby měl paušální tarif a ušetřil tak na provozu telefonu, může sám o sobě indikovat rozumovou vyspělost. Ovšem lidé jsou různí, a klidně se můžeme setkat s případem, kdy 15letý kluk může být rozumově vyspělejší než jeho o deset let starší bratr. Situace je tedy značně nepřehledná. Kdybychom posuzovali každého žadatele o tarif individuálně, nebylo by možné určit nějakou věkovou hranici, protože různí lidé jsou v jednom věku různě vyspělí. A kdybychom umožnili jednomu člověku smlouvu uzavřít a druhému stejně starému ne, to by zavánělo diskriminací.

Co na to operátoři?

Pokud se podíváme do praxe, tak nejvíce benevolentní je v tomto směru Vodafone. U tohoto operátora není problém si pořídit paušál po dosažení věku 15 let. O něco konzervativnější postoj zaujal Eurotel, který sice uzavírá smlouvy s člověkem mladším 18 let, ovšem pouze v případě, že smlouvu spolupodepíše jeho zákonný zástupce, nejčastěji tedy rodič. Postoj T-Mobile je pak striktní. Pouze osoby zletilé mají právo na to mít na své jméno veden paušál. Je však s podivem, že všeobecné podmínky ani jednoho z operátorů neupravují nejnižší možný věk „paušalisty“. Zřejmě tak určování věkové hranice probíhá pomocí vnitřních předpisů, které však nejsou pro zákazníky závazné.

Jak vidno, ani operátoři nejsou zajedno v tom, kdy je člověk natolik způsobilý, aby uzavřel smlouvu. Samozřejmě že hlavním důvodem je jejich opatrnost, aby neměli nějaké problémy. Prevence předchází řešení problémů. Občas jsou sami proti sobě, když nabízejí tarif studentům, ale studenti si jej nemohou pořídit, protože jim ještě není 18 let (T-Mobile Student).

Služební mobil ano, soukromý ne

Poněkud schizofrenní situace nastává v případě, že 15letý člověk nastoupí do práce. V 15 letech má možnost sám za sebe vystupovat v pracovním procesu, často pracuje s hodnotami vyššími než desítky tisíc korun, ale přesto sám nemůže jít do banky a zřídit si účet, na nějž by si mohl nechat posílat mzdu. Musí k tomu mít souhlas svého zákonného zástupce. K nástupu do práce však tento souhlas nepotřebuje. A podobná situace nastává u mobilu. Opět 15letý člověk může v zaměstnání obdržet služební telefon s paušálním tarifem, ale sám si jej soukromně nemůže pořídit. A mohli bychom pokračovat.

Bohužel právo tuto situaci nijak konkrétně neřeší, protože to ani není možné rozumně řešit. Není v silách žádného zákonodárce, aby jasně definoval, jaký právní úkon může člověk v určitém věku provést. Zde nastupuje praxe, která sama samovolně určuje, kdy je člověk natolik vyspělý, že může podepsat smlouvu s mobilním operátorem. Praxe u paušálních smluv mobilních operátorů v České republice je značně roztříštěná. Každý operátor tuto situaci posuzuje jinak, a je tedy zřejmé, že jen jeden z nich by měl mít pravdu. Přece není možné konstatovat, že v 15 letech je člověk způsobilý uzavřít smlouvu u Vodafonu, ale u T-Mobile ne. Z tohoto pohledu možná ostatní dva operátoři postupují protiprávně – neumožňují osobě, která má nárok na uzavření smlouvy, tuto smlouvu uzavřít.

Co s tím?

Zřejmě nejlepší by bylo, kdyby se našel 15letý člověk, který by požádal o zřízení tarifu, a byl by odmítnut. V té chvíli by mohl podat žalobu na daného operátora, že mu bylo odepřeno uzavření smlouvy přestože dle jeho mínění splnil všechny zákonné požadavky. Soud by v tomto případě rozhodl, zda-li skutečně 15letý člověk je natolik vyspělý, že si může pořídit paušál. Rozsudek v tomto případě by se sice nestal precendentem, nicméně je možné se domnívat, že v následujících podobných případech by bylo rozhodnuto stejně, a tak by byli operátoři přinuceni se se stanoviskem soudu ztotožnit. Ovšem těžko asi nalezneme člověka, který by byl ochoten toto soudní martyrium podstoupit.

Pokud se operátoři bojí uzavírat smlouvy s nezletilými proto, že mají obavu o úhradu jejich závazků, mohou tuto situaci vyřešit pomocí povinného složení zálohy a umožnění čerpání služeb pouze do výše této zálohy. Tento princip se zřejmě osvědčil u Vodafonu, a třeba T-Mobile kromě současné akce běžně požaduje složení zálohy ve výši 500 Kč.

Vodafone s nezletilcem smlouvu uzavře

Pro objektivnost článku jsme dali prostor pro vyjádření i oběma zmíněným společnostem, tedy T-Mobile a Eurotelu. Společnost Vodafone jsme neoslovili z toho důvodu, že umožňuje uzavření smlouvy již od 15 let.

Další kapitola
 

Související články


celkem 37 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Oskar
lu.ky
22. 2. 2006, 17:55
Re: Co s tím?
Shrek
12. 2. 2006, 21:22
Vodafone je nejlepší
10. 2. 2006, 15:32
Re: NAZOR SOUDŮ?
Vít Doležálek
10. 2. 2006, 11:22
NAZOR SOUDŮ?
MBC
10. 2. 2006, 10:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená