FinExpert.e15.cz

Nezapomeňte uplatnit slevu na manželku

Víte, v kterých případech můžete tuto slevu uplatnit?
Nezapomeňte uplatnit slevu na manželku

Sleva na manželku či manžela je upravena v § 35ba zákona o dani z příjmu. Ze zákona lze uplatnit za rok 2010 slevu na manželku žijící s daňovým poplatníkem v domácnosti ve výši 24 840 Kč, pokud nemá vlastní příjem přesahující za rok 2010 částku 68 000 Kč. V případě, že je manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně, průkaz ZTP/P, lze uplatnit slevu na manželku ve výši 49 680 Kč. Pokud jste zaměstnanec uplatníte slevu v ročním zúčtování, OSVČ v daňovém přiznání.

Jaké příjmy se počítají?

Do vlastního příjmu manželky se podle zákona o dani z příjmu nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky státu na penzijní připojištění, státní podpora stavebního spoření a stipendium poskytované studentům. Nezahrnuje se také příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Nejčastějšími případy, kdy můžete slevu uplatnit

  • Manželka pobírala po celý rok pouze rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně.
  • Manželka pobírala čtyři měsíce mateřskou ve výši 10 000 Kč a následně již pouze rodičovský příspěvek. Mateřská se sice započítává, ale v tomto případě je nižší než 68 000 Kč, slevu uplatnit lze.
  • Manželka pobírala během roku podporu v nezaměstnanosti ve výši 65 000 Kč a následně sociální příplatek. Podpora v nezaměstnanosti se do příjmu počítá, sociální příplatek nikoliv.

Kdy slevu na manželku uplatnit nelze:

  • Manželka pobírala po celý rok invalidní důchod ve výši 6 000 Kč. Invalidní důchod se do příjmu manželky započítává, má-li tedy manželka za rok 2010 příjem z invalidního důchodu vyšší, než 68 000 Kč, tak slevu uplatnit nelze.
  • Manželka podniká a její zisk z podnikání za rok 2010 činil pouze 40 000 Kč (příjmy však činily 100 000 Kč). Pro účely uplatnění slevy na manželku je rozhodujícím kritériem vlatní příjem manželky, nikoliv zisk. Protože je příjem vyšší než 68 000 Kč, tak nelze slevu uplatnit.
  • Manželka pobírala během roku 2010 nemocenskou ve výši 84 000 Kč. Slevu na manželku uplatnit nelze, protože nemocenská se do vlastního příjmu manželky započítává.
  • Manželka prodala vlastní auto za 100 000 Kč, jinak pobírala pouze rodičovský příspěvek. Slevu na dani uplatnit nelze, protože pro účely slevy na dani se do vlastního příjmu započítávají i některé příjmy osvobozené od daně, např. příjem z prodeje auta nebo bytu.

Termín pro zaměstnance – do 15. února 2011
 

U mnoha zaměstnanců neodpovídají sražené zálohy na dani z příjmu fyzických osob skutečnosti a jedním z důvodů je právě i možnost uplatnění slevy na manželku. Patříte mezi ně? Pak máte nárok na vratku daně. Když jsou tedy splněny podmínky k uplatnění slevy na manželku, tak je třeba tyto skutečnosti doložit k ročnímu zúčtování, např. čestné prohlášení manželky, že neměla vlastní příjmy za rok 2010 vyšší než 68 000 Kč.

O roční zúčtování daně je potřeba požádat zaměstnavatele nejpozději do 15. února 2011. Pokud nepožádáte, tak ho zaměstnavatel neprovede. O roční zúčtování můžete svého zaměstnavatele požádat, když nemáte povinnost odevzdat daňové přiznání za rok 2010 a podepsali jste u svého zaměstnavatele prohlášení k dani. Při změně několika zaměstnavatelů během roku, provede roční zúčtování poslední zaměstnavatel.

OSVČ – do konce března 2011

Osoby samostatně výdělečně činné musí uplatnit slevu na dani v daňovém přiznání za rok 2010, které je nutné na FÚ odevzdat do konce března, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce. Daňová povinnost OSVČ, jehož manželka za rok 2010 neměla vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč, bude nižší o 24 480 Kč. 

Praktický příklad: OSVČ pan Novák měl příjem ve výši 900 000 Kč a výdaje ve výši 540 000 Kč. Pan Novák je bezdětný a svobodný. OSVČ pan Novotný měl rovněž za rok 2010 příjem ve výši 900 000 Kč a výdaje ve výši 540 000 Kč. V daňovém přiznání však uplatní slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, neboť neměla vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč. Manželka pobírá pouze invalidní důchod ve výši 5 600 Kč. Jaká bude daňová povinnost pana Nováka a pana Novotného? 
 

VýpočetOSVČ NovákOSVČ Novotný
dílčí základ daně z podnikání (900 000 Kč - 540 000 Kč)360 000 Kč360 000 Kč
Základ daně360 000 Kč360 000 Kč
daň (15 % z 360 000 Kč)54 000 Kč54 000 Kč
sleva na poplatníka24 840 Kč24 840 Kč
sleva na manželku0 Kč24 840 Kč
daň po uplatnění slevy29 160 Kč4 320 Kč
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená