FinExpert.e15.cz

Nezapomeňte na placení silniční daně

Zase se blíží konec roku a tím vznikají starosti. Nejen vánoční přípravy, ale i přípravy na ukončení účetního období. Do konce ledna je pak povinnost podat daňové přiznání k silniční dani. Pojďme si shrnout základní informace o této dani.
Nezapomeňte na placení silniční daně

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním. To platí i pro vozidla soukromé, které zaměstnanec použije pro služební účely. Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Za jízdu soukromým autem na služební cestu se platí

Silniční daň platí fyzická osoba nebo právnická osoba, která je zapsána v technickém průkaze jako majitel vozidla. Platí též, že poplatníkem je např. zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci, pokud ten použije svoje soukromé vozidlo pro služební účely. A to buď 25 Kč na den nebo roční sazbu (nebo poměrnou část) podle toho co je pro něj výhodnější.

Základem daně je zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. a další pokyny a sdělení.

Přehled sazeb

Roční sazba daně pro osobní automobily 
Obsah Roční daň
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč
nad 3 000 cm3 4 200 Kč

Pro ostatní automobily (t.j. autobusy, nákladnícvozidla, tahače, přívěsy atd.) se základ daně stanovuje podle nejvyšší povolené hmotnosti a počtu náprav:

Hmotnost Daň
1 náprava  
do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 5 400 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6 900 Kč
nad 6,5 t do 8 t 8 400 Kč
nad 8 t 9 600 Kč
2 nápravy  
do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4 800 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6 000 Kč
nad 6,5 t do 8 t 7 200 Kč
nad 8 t do 9,5 t 8 400 Kč
nad 9,5 t do 11 t 9 600 Kč
nad 11 t do 12 t 10 800 Kč
nad 12 t do 13 t 12 600 Kč
nad 13 t do 14 t 14 700 Kč
nad 14 t do 15 t 16 500 Kč
nad 15 t do 18 t 23 700 Kč
nad 18 t do 21 t 29 100 Kč
nad 21 t do 24 t 35 100 Kč
nad 24 t do 27 t 40 500 Kč
nad 27 t 46 200 Kč
3 nápravy  
do 1 t 1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč
nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč
nad 8,5 t do 11 t 7 200 Kč
nad 11 t do 13 t 8 400 Kč
nad 13 t do 15 t 10 500 Kč
nad 15 t do 17 t 13 200 Kč
nad 17 t do 19 t 15 900 Kč
nad 19 t do 21 t 17 400 Kč
nad 21 t do 23 t 21 300 Kč
nad 23 t do 26 t 27 300 Kč
nad 26 t do 31 t 36 600 Kč
nad 31 t do 36 t 43 500 Kč
nad 36 t 50 400 Kč
4 nápravy a více náprav  
do 18 t 8 400 Kč
nad 18 t do 21 t 10 500 Kč
nad 21 t do 23 t 14 100 Kč
nad 23 t do 25 t 17 700 Kč
nad 25 t do 27 t 22 200 Kč
nad 27 t do 29 t 28 200 Kč
nad 29 t do 32 t 33 300 Kč
nad 32 t do 36 t 39 300 Kč
nad 36 t 44 100 Kč

Slevy

  • Pokud vozidlo splňuje normu EURO 2 se sazba daně snižuje o 60 % do 31. prosince 2005
  • Pokud vozidlo splňuje limity úrovně EURO 3 a limity vyšší úrovně se sazba daně snižuje o 66 % do 31. prosince 2006

V tabulce na konci článku je uveden přehled „všech možných“ názvů normy EURO 2, 3 a 4. Tím, že ČR vstoupila do EU se názvy různě měnily.

Přirážky

  • U vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989 se sazba daně podle  zvyšuje o 15 %.

U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti (tj. podnikatel nebo právnická osoba, vložili automobil do obchodního majetku). Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání. U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši. Např. daň silniční se promíjí za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém jsou vozidla dočasně vyřazena z registru silničních vozidel.

Přiznání podejte do konce ledna

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost nejpozději do 31. ledna kalendářního roku za předchozí zdaňovací období.

Termímy pro placení záloh silniční daně

  • 31. 1. 2006 termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2005
  • 15. 4. 2005 termín splatnosti zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2005
  • 15. 7. 2005 termín splatnosti zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2005
  • 17. 10. 2005 termín splatnosti zálohy na daň silniční za III. čtvrtletí 2005
  • 15. 12. 2005 termín splatnosti zálohy na daň silniční za měsíc říjen a listopad 2005


Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost.

Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel. Doporučuji tuto evidenci vést, nejenom kvůli Vašemu přehledu, ale i proto, že silniční daň je daňově uznatelným nákladem i když není zaplacena.

Další „novinkou“ je možnost si stáhnout formulář pro daňové přiznání k silniční dani s podrobným návodem, jak jej vyplňovat. Je zde  možnost i elektronického podání – buď s platným certifikátem poslat na FÚ nebo uložit na disketu a jít osobně na FÚ s disketou.

Tabulka předpisů EHK OSN a směrnic EU podle kategorií vozidel a úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech - aktualizace 19.2.2004 
  EURO 2 EURO 3 EURO 4
osobní automobily kat. M1 s celkovou hmotností do 2,5 t nebo obsaditelností do 6 osob R 83-03 B,C   R 83-04 B,C R 83-05A R 83-05B
ES 94/12   ES 96/44 ES 98/69A ES 98/69B
ES 96/69   ES 98/77 ES 1999/102A ES 1999/102B
      ES 2001/1A ES 2001/1B
  ES 2001/100A ES 2001/100B
  ES 2002/80A ES 2002/80B
  ES 2003/76A ES 2003/76B
- osobní automobily kat. M1 s celkovou hmotností nad 2,5 t a/nebo obsaditelností nad 6 osob R 83-04 B,C     R 83-05A R 83-05B
- užitková vozidla kat. N1 ES 96/69     ES 98/69A ES 98/69B
- některá užitková vozidla kat. M2 a N2 ES 98/77     ES 1999/102A ES 1999/102B
          ES 2001/1A ES 2001/1B
    ES 2001/100A ES 2001/100B
    ES 2002/80A ES 2002/80B
    ES 2003/76A ES 2003/76B
- autobusy kat. M2 a M3 R 49-02B     R 49-03A R 49-03B1
- užitková vozidla kat. N1, N2, N3 ES 91/542B     R 49-04A R 49-04B1
    ES 96/1     ES 1999/96A ES 1999/96B1
          ES 2001/27A ES 2001/27B

M1 = vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
M2, M3 = ostatní vozidla pro přepravu osob (autobusy)
N1 = vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t
N2, N3 = ostatní užitková vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t

Pro posouzení oprávněnosti nároku na snížení příslušné sazby daně je rozhodující číslo předpisu nebo směrnice a písmena "B","C" za číslem předpisu.

Pro uplatnění nároku na snížení příslušné roční daňové sazby nejsou zkratky "EHS" nebo "ES" nebo "EU" před nebo za číslem směrnice rozhodující, stejně jako písmeno "R" u předpisů EHK OSN, které také nemá závaznost pro uplatnění nároku na snížení příslušné roční sazby daně. Rovněž se nepřihlíží se ani k zápisům "S1" a "S2".

Další článek


 

celkem 12 komentářů

Nejnovější komentáře

Skutečnost je taková, že...
Vít Doležálek
26. 11. 2005, 17:05
Re: Podle mně je tu ....
NovoCZ
24. 11. 2005, 17:43
Re: Podle mně je tu velká ....
Daňový popleta
24. 11. 2005, 13:20
Re: Přeplatek?
Romana Juříčková
23. 11. 2005, 23:03
Podle mně je tu velká chyba
NovoCZ
23. 11. 2005, 22:50

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená