FinExpert.e15.cz

Nezaměstnanost v EU opět klesla, kde se zastaví?

Evropské ekonomice se v současné době velmi daří – jedním z důsledků je i neustálé snižování míry nezaměstnanosti.
Nezaměstnanost v EU opět klesla, kde se zastaví?

Dle posledních údajů z ledna 2008 činí míra nezaměstnanosti za celou EU pouze 6,8 %. Najít nového zaměstnance začíná být v mnohých evropských regionech opravdu problém…

Zlepšování situace na trhu práce ve všech evropských zemích přineslo jenom za poslední tři roky snížení míry nezaměstnanosti za celou Evropskou unii o téměř 2 %. Snižování míry nezaměstnanosti je jednou z hlavních priorit jednotlivých domácích vlád. Nejvíce je potom zaměřena pozornost na snižování nezaměstnanosti padesátníků, mladých lidí do 25 let a na snižování dlouhodobé nezaměstnanosti.

Nezaměstnaní se budou mít hůře…

Životní úroveň nezaměstnaných se ve většině evropských zemích mírně zhoršuje, přestože jsou při světovém porovnání evropské sociální systémy poměrně štědré. Důvodem je především růst průměrných mezd, na které dostatečně nereagují sociální systémy v jednotlivých zemích – sociální schémata nejsou přepočítávána každý rok. V Česku se navíc uvažuje o snížení podpory v nezaměstnanosti ze současných 6 měsíců na 5 měsíců při snížení procentní sazby.

Když nepracují celé rodiny

Velmi častým jevem ve všech evropských zemích je, že sociální dávky pobírají všichni členové rodiny (nesplňují většinou ani podmínky pro výplatu podpory v nezaměstnanosti). Každý desátý Evropan v produktivním věku žije v domácnosti závislé na státních příspěvcích a dávkách. Tito občané nejsou rodinou motivování k hledání práce a všichni členové rodiny se stávají postupně dlouhodobě nezaměstnanými. Celé rodiny si tak zvykají na život bez práce, ztrácejí pracovní návyky a zvykají si na štědrý sociální evropský systém.

Najít práci v Nizozemí? Žádný problém!

Domácím ekonomikám členských zemí Evropské unie se daří – zvyšuje se HDP na jednoho obyvatele, klesá nezaměstnanost, reálné mzdy rostou… Míra nezaměstnanosti v některých regionech je již tak nízká, že je pro zdejší firmy problém sehnat nového pracovníka, což žene samozřejmě cenu práce nahoru. Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Nizozemí (2,9 %), následuje Dánsko (3,1 %) a Kypr (3,6 %). Naopak nejvyšší je na Slovensku (10,4 %) a Španělsku (8,8 %). Přestože je míra nezaměstnanosti na Slovensku nejvyšší, je současně Slovensko spolu s Polskem zemí, kde klesla nezaměstnanosti nejvíce ze všech členských zemí EU(vždyť ještě začátkem roku 2004 činila 17 %). Polsko za stejnou dobu srazilo míru nezaměstnanosti dokonce o 10 % - hnacím motorem hospodářského růstu je export, který roste rok od roku. Polsko se může pochlubito živením výrobní aktivity průmyslových podniků, růstem exportu a dynamickému rozvoji služeb.

Nezaměstnanost žen je vyšší než mužů

Ženy v Evropě jsou častěji nezaměstnané než muži. Ve většině členských zemích Evropské unie to mají ženy při uplatnění na trhu práce těžší než muži. Za celou Evropskou unii činí nezaměstnanost žen 7,4 % oproti nezaměstnanosti mužů 6,3 %. Pouze ve Velké Británii, Irsku, Estonsku a Lotyšsku je nezaměstnanost žen nižší než nezaměstnanost mužů. Naproti tomu nejvyšší rozdíly v nezaměstnanosti žen amužů jsou v jižních zemích Evropy, například v Řecku činí nezaměstnanost žen 12,6 % což je dvojnásobně více než u mužů (5,2 %). Obdobná situace je také ve Španělsku, Itálii a Lucembursku.

Kde je podpora v nezaměstnanosti nejvyšší?

Ve většině členských zemích Evropské unie je podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu šesti měsíců, v mnoha případech její délka závisí na počtu odpracovaných let – stejně jako v Česku (s rostoucím věkem roste délka doby po kdy je podpora vyplácena). Poměrně vysoká podpora je v Lucembursku či Švédsku:

  • Švédsko - nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan, který v uplynulém roce řádně odváděl sociální pojištění po dobu šesti měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti činí 80% z průměrné mzdy za poslední čtvrtletí.Nárok na podporu má občan po dobu 300 dní, ve zvláštních případech po dobu 600 dní.
  • Lucembursko - nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan, který v uplynulém kalendářním roce řádně odváděl sociální pojištění po dobu 26 týdnů. Výše podpory v nezaměstnanosti činí 80% z průměrného příjmu za poslední 3 měsíce. Rodiny s dětmi potom ve výši 85%. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je po dobu 365 dní.
  • Dánsko - nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan, který v uplynulých třech letech minimálně 52 týdnů byl zaměstnaný a odváděl všechny daňové odvody. Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného příjmu za poslední 3 měsíce. Výše podpory činí 90%. Délka podpory závisí na počtu odpracovaných let (lze i dva roky).

Míra nezaměstnanosti v EU (v lednu 2008, v %)

Země

Nezaměstnanost
Nizozemí2,9
Dánsko3,1
Kypr3,6
Slovinsko4,1
Rakousko4,2
Litva4,5
Lucembursko4,6
Česko4,7
Irsko4,7
Lotyšsko5,0
Velká Británie5,1
Estonsko5,6
Švédsko5,6
Malta5,8
Itálie6,0
Bulharsko6,2
Finsko6,4
Rumunsko6,5
Belgie7,0
Maďarsko7,2
Portugalsko7,5
Německo7,6
Francie7,8
Řecko8,2
Polsko8,6
Španělsko8,8
Slovensko10,4
Pramen: Eurostat: Pressemitteilung Nr. 26/2008 von 29.2.2008

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená