FinExpert.e15.cz

Nezaměstnanost: 7,6 % nebo 9,4 %

Metoda statistického úřadu vede k jiným výsledkům než metoda ministerstva práce.

Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla v ČR za první čtvrtletí letošního roku 7,6 %, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla v květnu 9,4 %, oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Kdo z nich má pravdu? Oba. Rozdílné údaje jsou výsledkem rozdílné metody při zjišťování nezaměstnanosti.

Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. Převážně se však uvádí ta, kterou zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na základě statistik úřadů práce. Již méně je známa nezaměstnanost, kterou zjišťuje Český statistický úřad na základě tzv. Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Jak již název napovídá, šetření ČSÚ není zaměřeno pouze na nezaměstnanost, ale věnuje se pracovní síle v mnoha aspektech. Provádí se kontinuálně v náhodně vybraném vzorku domácností s cílem zjistit parametry ekonomického postavení obyvatelstva na území celé republiky. Rozsah šetření a charakteristiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti osob bydlících ve vybraných bytových domácnostech plně odpovídají definicím Mezinárodní organizace práce (ILO) a metodickým doporučením Eurostatu. Míra nezaměstnanosti „made in“ ČSÚ se proto od té z ministerstva práce liší, neboť je zjišťována jiným způsobem, na základě odlišné metodiky.

ČSÚ zjišťuje v rámci VŠPS nezaměstnanost podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO). Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů.
Od 1. ledna 2002 byl plně harmonizován dotazník VŠPS se standardem Eurostatu včetně otázek kladených respondentovi. Prioritou je dotaz na ekonomickou aktivitu respondentů v referenčním týdnu. Jestliže respondent uvedl, že v tomto týdnu pracoval alespoň 1 hodinu, je podle metodiky ILO striktně klasifikován jako osoba v zaměstnání.

Podle ILO nejsou jako nezaměstnaní klasifikováni rovněž ti, kteří sice patří mezi registrované uchazeče, ale nehledají si aktivně práci. Ve VŠPS proto náležejí do kategorie ekonomicky neaktivních. Formou aktivního hledání práce se rozumí hledání prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále hledání práce přímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků k založení vlastní firmy, podání žádosti o pracovní povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem.

Která z měr nezaměstnanosti je „lepší“? Takto nelze v žádném případě otázku klást, neboť oba dva ukazatele nejsou v rozporu, ale doplňují se.

Zdroj: TZ ČSÚ

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená