FinExpert.e15.cz

Nesdělovat úřadům adresu se nevyplácí

Mnoho lidí často podceňuje svoji povinnost sdělovat úřadům adresu pro doručování písemností.
Nesdělovat úřadům adresu se nevyplácí

Zvláště OSVČ by na tuto povinnost neměly zapomínat. Nahlášení adresy může zabránit vzniku mnoho nepříjemností. Adresu trvalého bydliště si jednotlivé instituce mohou zjistit, ale mnoho občanů na adrese trvalého bydliště nebydlí a poštu si zde samozřejmě nepřebírá. Nenahlášením adresy pro zasílání korespondence se občané často zbytečně zbavují šance včas reagovat na písemnosti od úřadů. 

Jak doručují písemnosti například zdravotní pojišťovny?

Způsob zasílání písemností je mezi jednotlivými institucemi obdobný a v legislativě upravující např. zdravotní pojištění, sociální pojištění nebo daně se řídí správním řádem. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se lehce mohou dostat do problémů s platbou zdravotního pojištění (stačí např. jedno opomenutí při měsíční platbě). Jejich příslušná zdravotní pojišťovna je na tuto skutečnost několikrát upozorní.

Nenahlášením adresy pro koresondenci však OSVČ i OBZP minimalizují své šance na včasné odvolání či řešení problémů se zdravotní pojišťovnou před soudním vymáhání dlužné částky. V některých případech se jedná o pouhé nedorozumění, které by se jednou osobní návštěvou po obdržení dopisu vyřešilo. Nepřebírání pošty však jedno malé nedorozumění může dostat až k soudu. I když se třeba následně vše vyřeší, ty nervy za to rozhodně nestojí. Sdělovat včas korespondenční adresu a přebírat poštu se jednoznačně vyplácí.

Kam doručují písemnosti pojišťovny?

Zdravotní pojišťovny zasílájí písemnosti prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště, pokud tedy pojištěnec nenahlásí jinou kontaktní adresu pro zasílání písemností. Problémem je, že mnoho písemností zasílájí zdravotní pojišťovny do vlastních rukou (další možností je běžnou zásilkou, doporučeně nebo veřejnou vyhláškou). I když na adrese trvalého bydliště bydlí některý z rodinných příslušníků, tak danou písemnost nemůže převzít a následně sdělit pojištěnci. Do vlastních rukou se zasílají veškeré rozhodnutí, platební výměry, výkazy nedoplatků, zprávy o zahájení správního řízení… Když však pojištěnec se svoji zdravotní pojišťovnou komunikuje, tak si může domluvit i zasílání těchto důležitých písemností obyčejně. Vyhne se tak případnému chození na poštu.

Nenahlášení adresy = veřejná vyhláška

Když se zdravotní pojišťovně nepodaří zajistit adresu pro zasílání písemností a na adrese trvalého bydliště se pojištěnec nezdržuje, tak zasílá pojišťovna veškeré písemnosti veřejnou vyhláškou. V tomto případě vyvěsí příslušná zdravotní pojišťovna v místě svého sídla po dobu 15 dní písemnost s přesným označením. Poslední patnáctý den vyvěšení je považován za den doručení. Přestože tedy pojištěnec nic nepřevzal a o ničem neví, tak je daná písemnost považována za doručenou a následně nabude právní moci a vykonatelnosti.

Kdy se nepřevzatá pošta považuje za doručenou?

Někteří občané mající problémy s úřady si myslí, že se svým problémům vyhnou nepřebíráním pošty. Tato myšlenka je však zcela chybná. Když je např. pojištěnci zaslán platební výměr na dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 10 tisíc Kč a pojištěnec si písemnost nevyzvedne, tak se tato písemnost považuje za doručenou (a začíná běžet lhůta pro odvolání) ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení. V tomto případě totiž platí fikce doručení. Jestliže k nevyzvednutí pošty došlo z důvodu nepřítomnosti, tak je důležité tuto nepřítomnost prokázat a požádat o nové zaslání písemnosti.

Nepřebíráním pošty se exekuci nezabrání

V praxi se často stávají případy, že na dveře klepe exekutor, aniž by pojištěnec převzal jedinou písemnost od pojišťovny, soudu nebo exekutorského úřadu. Exekuce může být totiž soudně nařízena, i když dlužník nepřevezme žádnou výzvu či doklad k upozornění na dluh do svých rukou. Pro exekuci se navíc nenařizuje žádné soudní jednání, jak se někteří dlužníci mylně domnívají.

Mnohdy mohlo k vyčíslení dluhu dojít nedopatřením, které se mohlo včas vysvětlit. Jakékoliv řešení situace vedoucí k dluhu až při návštěvě exekutora v bytě je velmi problematické, zdlouhavé a s nejasným výsledkem. Většinou musí být navíc i v tomto případě uhrazeny náklady exekuce. Nepřebíráním poštovních zásilek a nesdělování adresy pro korespondenci ztrácíte v případě řešení dlužných pohledávek přehled o svém případu a možnost se včas odvolat.

Další článek


 

celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

To zase nekdo "chytre" vymyslel. Jednak nikoho nemam...
khonsun
15. 9. 2010, 19:35
+ imo zmenovy zakon 7/2009 resi v §50j Dorucovani do...
jgzhgfdtz
14. 9. 2010, 20:03
napr. ve formulari na ohlasovne pobytu (tam kde dava...
jgzhgfdtz
14. 9. 2010, 19:45
Re: Komu vsemu
khonsun
14. 9. 2010, 10:11
Re: Komu vsemu
sdfgh
13. 9. 2010, 00:46

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená