FinExpert.e15.cz

Nepodvádí vás lékař?

Zdravotní pojišťovny vyzývají své plátce, aby si zkontrolovali, co si za ně jejich lékaři účtují. Někteří doktoři si totiž píší náklady a výkony, které u pacienta vůbec nedělali.
Nepodvádí vás lékař?

Magdu Jiroutkovou, klientku Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) zajímalo, jakou zdravotní péči vykazovali lékaři její zdravotní pojišťovně. Proto si zažádala o výpis ze svého účtu pojištěnce. Následovalo dost velké překvapení. Klientka totiž zjistila, že její zubařka, u které se nechala ošetřit pouze jednou v roce 2007, pravidelně každý rok její pojišťovně účtuje tisícikorunové náklady. Podle výpisu z jejího účtu pojištěnce jí během let 2007 až 2009 plombovala několik zubů. Po pojišťovně požadovala 3 456 korun. Stejně to dopadlo také u jejího manžela Jiřího. Také on zubařku navštívil pouze jednou. Z výpisu, který si nechal vystavit, zjistil, že i u něho si v letech 2007 až 2009 přilepšila o několik tisícovek.

Bez trestu

Manželé Jiroutkovi byli vykazovanými výkony zubařky pobouřeni, protože mimo jiné zjistili, že ve dnech, kdy jim podle výpisu měla lékařka spravovat zuby, byli dokonce v zahraničí, kde oba dlouhodobě pracují. Pracovníkům pojišťovny řekli, že doktorkou vykazované výkony jsou neoprávněné.

V pojišťovně začali případ ihned zkoumat a obratem došli k závěru, že paní doktorka skutečně vykázala u obou manželů náklady neoprávněně, a celou sumu jí odúčtovali. Tímto řešením případ pro OZP skončil. Manžele Jiroutkovy ale způsob uzavření jejího případu neuspokojil. „Vnímám jako přinejmenším zvláštní, že pojišťovna tyto neprávem vyplacené peníze pouze odúčtovala. Pokud zjistí, že nejde o omyl, ale o systematické okrádání, měla by dle mého názoru reagovat podstatně tvrději. Když se zloděj pokusí v obchodě něco ukrást a je chycen, také není potrestán pouze tím, že ukradenou věc musí vrátit,“ namítá logicky Magda Jiroutková.

„Zdravotnické zařízení je vždy posuzováno v celé šíři, zejména s přihlédnutím k revizní činnosti vykazované péče. Jedním z rozhodujících kriterií je i četnost a množství zjištěných nedostatků,
případně jejich opakování. U zmíněného zdravotnického zařízení se jednalo o první
případ. Proto bylo provedeno pouze odúčtování a toto zařízení bylo zařazeno mezi zařízení
se zvýšenou revizní činností,“ shrnul postup pojišťovny její mluvčí Mario Bőhme.

Pojišťovny lékaře sledují

Pojišťovna se ve vyjádření přiznala, že se na zdravotnická zařízení, u kterých byla zjištěna pochybení, při revizní činnosti více zaměřuje. K tomuto postupu se hlásí i další zdravotní pojišťovny. „Pokud zjistíme, že došlo k neoprávněnému vyúčtování zdravotní péče, tak zdravotnické zařízení na tuto skutečnost upozorníme a dále mu věnujeme zvýšenou pozornost,“ vysvětlila Zuzana Trávníková ze Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance.

Další postup již závisí na tom, zda se u lékaře bude jednat o první a ojedinělé pochybení, nebo o opakované neoprávněné vykazování zdravotní péče. Pokud se prokáže, že došlo k omylu, pojišťovna lékaři vždy neoprávněně vyúčtované peníze strhne. „Je-li škoda větší a máme podezření na trestný čin, řešíme případ ve spolupráci s Policií ČR, v krajním případě ukončíme smluvní vztah,“ doplňuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Nelehké prokázání úmyslu

Ne každé pochybení lékaře při vykazování poskytnuté péče je však podvodem. „Pokud není zřejmý úmysl, není možné neoprávněné vykázání zdravotní péče považovat za protiprávní jednání a případ předat k řešení orgánů činným v trestním řízení,“ upozorňuje mluvčí Mazurová.

Zdravotní pojišťovny ze své praxe znají případy, kdy dojde k chybám v zadání rodného čísla, záměně jmen pojištěnců nebo lékař splete číslo kódu, kterým se výkon či zdravotnický materiál vykazují. „Chyby v rodných číslech se stávají u sourozenců a u pojištěnců stejného příjmení, kdy zdravotnické zařízení použije při vyúčtování rodné číslo jmenovce,“ vysvětluje Petr Kvapil ze Zdravotní pojišťovny Škoda.

Chtějte vidět svůj účet

Abyste mohli zjistit, zda lékaři vaší zdravotní pojišťovně účtují výkony, které skutečně provedli, je třeba si zažádat o výpis z účtu pojištěnce tak, jak to učinila paní Jiroutková. „Pacienti mají ze zákona nárok požádat svoji zdravotní pojišťovnu jednou za rok o písemný bezplatný výpis z osobního účtu o vykázané zdravotní péči,“ vysvětluje Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

Výpisem získáte údaje o zdravotní péči uhrazené pojišťovnou v období posledních 12 měsíců včetně zaplacených regulačních poplatků a doplatků, a částečně hrazených léčivých přípravcích a potravinách pro zvláštní lékařské účely. „Zpracování potřebných dat však vyžaduje určitý čas, a proto je ideální požádat o přehled výdajů na zdravotní péči za určitý rok nejdříve následující rok v dubnu,“ připomíná mluvčí VZP Jiří Rod.

Na vaši žádost vám zdravotní pojišťovny zpracují výpisy i za období delší než jeden rok. Například Revírní bratrská pokladna poskytne výpis za běžný i celý předcházející kalendářní rok, stejně tak Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra i tři roky zpět. Ve Zdravotní pojišťovně Škoda můžete zažádat i o speciální individuální výpisy, například týkající se pouze některého okruhu zdravotní péče, jako jsou léky, stomatologická péče a podobně.

Zkuste internet

Zdravotní pojišťovny umožňují svým pojištěncům získat informace mnoha způsoby. Máte možnost zajít osobně na pobočku, kde vám výpis na základě předložení průkazu pojištěnce připraví na počkání. Požádat o něj ale můžete i písemně a zároveň jej písemně v doporučeném dopise dostanete.

Další možností je zažádat elektronicky přes webové stránky pojišťovny. Některé zdravotní pojišťovny šly ještě dál a svým pojištěncům umožňují kdykoliv nahlížet do jejich záznamů o vykázané péči přes internet. Patří mezi ně Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, Zdravotní pojišťovna Média a Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Jak se dívat do svého účtu přes internet?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Vstup prostřednictvím e-přepážky ČPZP. Zabezpečení pomocí SMS kódu.

Zdravotní pojišťovna Média: Po zadání přístupového kódu (uživatelského jména a hesla) je možnost nahlížet do přehledu zdravotní péče.

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance: Webová samoobsluha – prostřednictvím hesla a přes SMS přístup do přehledu zdravotní péče.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: Karta života – přístup prostřednictvím PINu a hesla.

Všeobecná zdravotní pojišťovna: Osobní účet pojištěnce s přehledem výdajů na zdravotní péči je součástí elektronické zdravotní knížky iZIP.
 

Další článek


 

celkem 15 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Náhodou
Roman
27. 8. 2010, 08:16
Náhodou
Miloslav Kláštererecký
26. 8. 2010, 09:57
Re: No a?
Roman
26. 8. 2010, 09:35
Re: No a?
Tomáš Marný
23. 8. 2010, 22:04
Re: No a?
SocPredator
23. 8. 2010, 19:12

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená