FinExpert.e15.cz

Neplaťme daň dvakrát

Vždyť cenné papíry nebo nemovitost byly pořízeny již za zdaněné peníze.
Neplaťme daň dvakrát

Cenné papíry nebo nemovitost pořizujeme za náš čistý příjem. Z příjmu ze zaměstnání nebo podnikání jsme museli zaplatit daň z příjmu a povinné pojistné. Při špatném načasování prodeje však platíme daň podruhé.

Při nedodržení časového testu při prodeji nemovitosti nebo cenných papírů odvádíme daň z příjmu fyzických osob fakticky podruhé. Při investování do cenných papírů nebo nemovitostí je tedy potřeba s touto variantou počítat a zbytečně neplatit dvakrát daň. Vždyť cenné papíry nebo nemovitost byly pořízeny již za zdaněné peníze.

  • Zdravotní pojištění a sociální pojištění se při prodeji cenných papírů nebo nemovitosti neplatí.

Jak je to u cenných papírů?

V roce 2013 nepodléhá prodej cenných papírů dani z příjmu fyzických osob, jestliže je dodržen časový test v délce šesti měsíců. Právě při dodržení šesti měsíců mezi nabytím a převodem cenných papírů je tento příjem osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Současně musí být dodrženy další zákonné podmínky (např. osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku).

  • Jestliže není časový test dodržen, potom je nutné příjem z prodeje cenných papírů zahrnout do daňového přiznání. Daňovým základem je přitom rozdíl mezi příjmem a výdajem. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že příjmem se rozumí částka, za kterou byly cenné papíry prodány a výdajem je vynaložená částka související s prodejem cenných papírů (např. nabývací cena + různé poplatky). Daň z příjmu se tedy bude počítat z rozdílu mezi příjmem a výdajem. Přitom je nutné pamatovat na to, že ztráta nesnižuje daňový základ. Podnikatel nebo zaměstnanec, který během roku prodá cenné papíry se ztrátou si ztrátovou transakcí nesníží celkový základ daně pro výpočet daně z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad

Pan Novotný nakoupil v únoru cenné papíry za 100 000 Kč, v květnu je prodal za 120 000 Kč. Základ daně dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob (jestliže již nebude mít žádné příjmy z prodeje cenných papírů) bude 20 000 Kč (120 000 Kč - 100 000 Kč). Čistý zisk z této transakce bude 17 000 Kč, protože 3 000 Kč (20 000 Kč ∙ 15 %) bude daň z příjmu fyzických osob.

Jak to bude v roce 2014?

Přestože daňová reforma nakonec pravděpodobně přinese méně novinek než se čekalo a některé změny byly odloženy, tak prodloužení časového testu při prodeji cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky je nadále součástí daňové reformy. Zahrnutí zisku z prodeje cenných papírů by se tak týkalo mnohem více lidí než v současnosti. Drobní investoři se mohou daňovému přiznání vyhnout, neboť při prodeji cenných papírů do 100 tisíc Kč nebude mít vliv na daňové přiznání. Započítávat by se však měl příjem, nikoliv zisk.

Nemovitost neprodávejme příliš brzy

Pořízení nemovitosti za účelem jejího zhodnocení v čase nebo pravidelného příjmu z pronájmu je pro řadu občanů nejsrozumitelnější investicí. Vždy je však nutné správně prodej nemovitosti naplánovat, aby se nemusela platit z prodeje nemovitosti daň z příjmu fyzických osob. Při dodržení zákonných podmínek se totiž z prodeje nemovitosti a pozemku daň z příjmu fyzických osob neplatí a příjem z prodeje nemovitosti se nezahrnuje do daňového přiznání. Jaký je časový test u prodeje nemovitosti a tato transakce nemá vliv na obsah daňového přiznání?  

  • Jestliže má prodávající v prodávané nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let před prodejem, tak je zákonná podmínky splněna. Rovněž jsou splněny zákonné podmínky, když nemá prodávající bydliště v prodávané nemovitosti po dobu dvou let, avšak využije získané finanční prostředky z prodeje nemovitosti na uspokojení své bytové potřeby.
  • Při vlastnění prodávané nemovitosti po dobu pěti (není již zapotřebí v prodávané nemovitosti bydlet) let před jejím prodejem je rovněž dodržen časový test. 

Trošku jiná je situace u družstevního bytu, kde se jedná o převod členských práv družstva. V tomto případě se neplatí daň z příjmu, jestliže mezi nabytím členských práv a jejich převodem uplynulo pět let. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená