FinExpert.e15.cz

Neplatit pojistné za zaměstnance se nevyplácí

Co čeká zaměstnavatele, když pojistné neplatí?
Neplatit pojistné za zaměstnance se nevyplácí

Pro platbu zdravotního pojištění mohou být zaměstnanci poměrně v klidu. Když jsme totiž zaměstnanci, tak nám za toto období nemohou vzniknout dluhy na veřejném zdravotním pojištění. Za odvod zdavotního pojištění je ze zákona zodpovědný zaměstnavatel, který se musí starat taky o všechny oznamovací procedury.

Zaměstnavatel odvádí na účet příslušné zdravotní pojišťovny nejenom pojistné placené zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy zaměstnance), ale také pojistné placené zaměstnancem (4,5 % z rubé mzdy zaměstnance). Dlužné pojistné na veřejném zdravotním pojištění tedy požadují zdravotní pojišťovny vždy po zaměstnavateli.

Zaměstnavatelem může být i OSVČ

V praxi nejsou zaměstnavateli pouze společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Velmi důležitými zaměstnavateli jsou i osoby samostatně výdělečně činné. Právě OSVČ-zaměstnavatelé se mohou přechodně dostat do finančních problémů a nehradit zdravotní pojištění. Vždy je však nutné vzniklé problémy včas řešit. Soudní vymáhání dlužné částky není nic příjemného. V některých případech hrozí i trestní stíhání.

Možnosti exekuce jsou široké

V případě, že zaměstnavatel neuhradí včas a v plné výši zdravotní pojištění za své zaměstnance na účet příslušné zdravotní pojišťovny, tak mu nabíhá penále. Sazba penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. Zdravotní pojišťovny následně dlužné pojistné i dlužné penále vymáhají soudní cestou. Možnosti exekuce jsou velmi široké.

V praxi zpravidla zdravotní pojišťovny spolupracují s exekutorskými úřady. Pro všechny zaměstnavatele, ať už právnické osoby nebo fyzické osoby je dobré se zdravotní pojišťovnou včas komunikovat a zkusit najít včas řešení vzniklých dluhů. Eventuální exekuční vymáhání některým z exekutorských úřadů se značně prodraží. Exekuční náklady a penále jsou následně vyšší než samotné dlužné pojistné.

Kdy se jedná o trestný čin?

K odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. U daňových trestných činů je nutné úmyslné zavinění. Daňové trestné činy jsou zpravidla ve vyspělých zemích světa upraveny zvlášť daňovými právními normami, v Česku nikoliv.

Tresné činy hospodářské jsou u nás upraveny v hlavě VI trestního zákoníku. Prozatím je v Česku možná pouze trestní odpovědnost fyzických osob, poslanci však 27. září odhlasovali trestní odpovědnost právnických osob. V případě úspěšného legislativního procestu, tak budou být moci stíhány i právnické osoby.

Jsou případy, kdy zaměstnavatelé úmyslně jednají tak, aby bylo vyměřené zdravotní pojištění nižší nebo nebylo vyměřeno vůbec. Podle okolností případu, pak zaměstnavateli může hrozit až 8 let za mřížemi. 

V případech podle § 240 trestního zákoníku, kdy zaměstnavatel neodvede zdravotní pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny, i když nezatajuje skutečnost, že má povinnost zdravotní pojištění odvést, se jedná o trestný čin pouze, když zaměstnavatel neodvede třetinu zdravotního pojištění sraženou zaměstnanci z jeho hrubé mzdy. Když zaměstnavatel neodvede pouze dvě třetiny zdravotního pojištění, tak se o trestný čin nejedná. V praxi tak zaměstnavatelé raději odvádí pouze jednu třetinu zdravotního pojištění, aby se vyhnuli trestnímu stíhání. Zde podle výše škod může hrozit až deset let vězení.

Odpovědnost za trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby zaniká, jestliže pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená