FinExpert.e15.cz

Neplacení v termínu v Česku běžná věc

Většina živnostníků či podnikatelů zažila situaci, kdy jim nebyla uhrazena jejich pohledávka sjednaná např. kupní smlouvou.
Neplacení v termínu v Česku běžná věc

Pokud se nemůžeme s dlužníkem domluvit na mimosoudním vyrovnáním, je jediným řešením podaní žaloby a následné vymáhání exekutorem. Jak postupovat a kolik nás to bude stát?

Platební morálka v Česku se zlepšuje, ale…

Přestože se platební morálka podnikatelů i občanů v Česku zvyšuje, pořád výrazně zaostává za vyspělými západoevropskými zeměmi (prim v placení svých závazků hrají Skandinávci – kde neuhradit svůj závazek včas a v požadované výši je jednoduše společensky nepřijatelné). Platby po lhůtě splatnosti v Česku jsou běžnou praxí a dokonce měsíce nezaplacené faktury nejsou ničím mimořádným.

Nezaplaceným pohledávkám se věnujte včas

Každý živnostník či podnikatel by měl mít důkladný přehled o svých pohledávkách a případné neuhrazené faktury či částky sjednané kupní smlouvou urgovat již třeba 5 dní po splatnosti. Je velmi důležité mít ihned zprávu, proč není naše pohledávka uhrazena. Vždy totiž platí, že mimosoudní řešení je levnější a rychlejší. V Česku totiž soudní jednání trvají na evropské poměry dlouho a ani soudní usnesení či platební rozkaz nejsou zárukou, že peníze uvidíme na našem bankovním účtu. Proto je v mnoha případech výhodnější domluvit např. s naším dlužníkem splátkový kalendář a snažit s ním najít nějaké řešení (pokud to aspoň trošku jde). Jednoznačně platí, čím dřív své pohledávky řešíme, tím máme větší šanci na jejich úhradu. U vyšších částek je potřeba našeho odběratele prověřit před uzavřením obchodu.

Podat žalobu není těžké

V případě, že se s dlužníkem nedaří domluvit žádné řešení jeho závazku, není jiné cesty než se obrátit s naším nárokem na soud. Soudní cestou však můžeme vymáhat pouze pohledávku, která je prokazatelná (ať už na základě kupní smlouvy, potvrzené a podepsané faktury, zajištěné směnkou či jiného písemného potvrzení). S touto listinou se můžeme následně obrátit na soud a podat návrh na vydání platebního rozkazu (pokud nejsme schopni tento návrh podat sami, můžeme se obrátit na advokáta či nějaký exekutorský úřad). Pro podání žaloby je potřeba dodržet určitá procesní pravidla.

Žaloba se podává u Okresního soudu, v jehož obvodu má bydliště žalovaný. Dále je nutno zaplatit soudní poplatek. Jestliže se návrhem domáháme peněžitého plnění do 15 tisíc korun, činí soudní poplatek 600 Kč u vyšších částek jsou to 4 % z požadované částky. Věřitel o tuto zaplacenou částku nepřijde, neboť v případě vyhovění žaloby, je dlužník soudem zavázán žalobci soudní poplatek nahradit v nákladech řízení. Pravomocný platební rozkaz soudu má účinky pravomocného rozsudku a na základě této listiny může být již prováděna exekuce.

Soudní jednání přichází na řadu v těch případech, kdy si dlužník podá v zákonné lhůtě odpor. Nemusí být dokonce uveden žádný důvod a je bez poplatku. Na základě dlužníkem podaného odporu dochází ke zrušení platebního rozkazu a následuje soudní jednání, u kterého musí věřitel prokázat oprávněnost své pohledávky. Místně příslušný soud následně vydá usnesení, ve kterém je dlužník zavázán svůj dluh uhradit v daném termínu. K úhradě však v mnoha případech nedojde ani v těchto případech a na řadu přichází exekuce.

Věřitel má i nárok na úroky z prodlení

V případě, že pohledávka není ve stanovenou lhůtě uhrazena má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění uvedené např. v kupní smlouvě i úroky z prodlení. Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené českou národní bankou a platné k prvému dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

Ani exekutor není vždy úspěšný

Jestliže ani na základě soudního usnesení nebo platebního rozkazu nedošlo k dobrovolné úhradě dlužné částky, je nejlepším řešením obrátit se s naší pohledávkou na nějaký exekutorský úřad zapsaný v Exekutorské komoře ČR (jsou jich desítky). Každý věřitel by si měl před zahájením exekuce alespoň ověřit, zda-li se jeho dlužník „neodstěhoval neznámo kam“. V případě neúspěchu exekuce, hradí totiž základní sazbu exekutora a veškeré soudní poplatky spojené s podáním návrhu na výkon rozhodnutí věřitel. Postihnout exekucí člověka, který nic oficiálně nevlastní (všechen majetek přepsal na své blízké) a nikde nepracuje je velmi těžké… Možnosti exekuce jsou velmi široké. Výkonu rozhodnutí a exekuci nepodléhají pouze peněžité dávky sociální péče, náhrady od pojišťovny, příspěvek na bydlení, dávky sociální pomoci v hmotné nouzi a dále běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, hotovost do 1 000 Kč a zdravotnické potřeby. Základní exekuce jsou:

  • přikázání pohledávky na účtech povinného u bank a jiných peněžních institucí(např. stavební spořitelny, pojišťovny…)
  • přikázání jiné pohledávky
  • srážka ze mzdy, pracovní odměny, důchodu, sociálních a nemocenských dávek…
  • prodej movitých věcí
  • prodej nemovitosti

 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Bejvávalo
Vladimír
27. 5. 2008, 10:54

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená