FinExpert.e15.cz

Neplacené volno není zadarmo


xor  |  13. 01. 2014 09:52

V případě delšího neplaceného volna (v řádech měsíců) - není lepší se se zaměstnavatelem domluvit tak, že podám na tu dobu výpověď a následně mě přijme zpět? Tak se z neplaceného volna stane státem placené volno (podpora v nezaměstnanosti + úhrada zdravotního pojištění).

 | 
MaB  |  23. 10. 2014 13:36

A měl by pak ten zaměstnanec jistotu, že ho zaměstnavatel vezme zpět do pracovního poměru? Všecho má své "mouchy".

 | 
ivísek  |  07. 12. 2015 20:14

Tuto jistotu stejně nemá, podle zákoníku práce požívají ochrannou lhůtu zaměstnanci v nemocenské a těhotné či matky do věku 3let dítěte:)

 | 
Jan Jurníček  |  30. 10. 2014 16:35

Podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, § 7 odst 1 písm. l) je stát plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d).

Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Není tedy důvod, proč by si matka, která si vzala neplacené volno kvůli péči o dítě a splňuje podmínky §7 odst. 1 písm. l) zákona musela platit zdravotní pojištění sama: Plátcem pojistného je za ni stát, i když je v pracovním poměru (v zákoně je podmínka, že nemá ze zaměstnání příjem, což bývá u neplaceného volna splněno).

 | 
Klanovsky Emil  |  08. 12. 2017 08:17

Potřebujete půjčky na projekt, investice, osobní půjčky, úvěry na podnikání, úvěry na bydlení, studentské půjčky, půjčky na konsolidaci a vánoční půjčky? Potřebujete půjčku k zahájení malého, středního nebo velkého podnikání? Potřebujete úvěr na vybudování domu nebo úvěru na auto? Potřebujete půjčku na nákup vybavení pro práci? Získejte odpověď na všechny vaše problémy a získejte svůj úvěr dnes s úrokovou sazbou 2% a naše transakce jsou rychlé, bezpečné a pohodlné a 100% záruka. e-mail prostřednictvím: klanovskyemil@gmail.com

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená