FinExpert.e15.cz

Neoprávněná exekuce

Může vám exekutor obstavit bankovní účet, i když na to nemá právo? Bohužel může; vy však máte možnosti, jak se proti tomu bránit.
Neoprávněná exekuce

Životní situaci, kterou prošla paní Katka, zná mnoho manželek či manželů, jejichž partner se ocitl pod bičem exekutora. Ani nemusí tušit, že se jedná o situaci, která je nepřípustná.

Manžel paní Katky, pan Tomáš, podnikal, ovšem neodváděl řádně zdravotní pojištění. Ani po doručení platebního rozkazu, kterým soud panu Tomášovi uložil povinnost zaplatit pojišťovně dlužné pojistné, nebyl dluh vyrovnán. Pojišťovna proto podala na Tomáše návrh soudu na nařízení exekuce. Protože k tomu byly splněny všechny podmínky, soud návrhu vyhověl a exekuci na pana Tomáše nařídil. Nemilé překvapení však zažila paní Katka ve chvíli, kdy chtěla ze svého účtu prostřednictvím své kreditní karty vybrat nějaké peníze. Nejenže jí bankomat žádnou částku nevydal, dokonce jí kartu „zabavil“. Vydala se tedy do své banky, aby zjistila, co se s jejím účtem děje.

Dopis plný překvapení

Pracovník banky paní Katce sdělil, že její bankovní účet byl zablokován na základě exekučního příkazu exekutora. Její prosby, aby mohla vybrat alespoň část prostředků, které potřebovala na nájem a nákup, byly marné. Zanedlouho jí domů přišel dopis od exekutora, který ji informoval o nařízené exekuci na jejího manžela. Společně s dopisem přišlo také ono usnesení o nařízení exekuce, ještě další usnesení, kterým exekutor přibral paní Katku do řízení jako dalšího účastníka, a příkaz k zablokování jejího bankovního účtu – tak zvaný exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Po nějakém čase banka odepsala veškeré prostředky nacházející se na bankovním účtu paní Katky na účet exekutora.

Za několik měsíců po této události se paní Katka dozvěděla o Poradně při finanční tísni, která se snaží pomáhat klientům řešit jejich závazky. To nebyl sice případ paní Katky, ale protože poradna nabízí i konzultace k exekucím, rozhodla se Katka poradnu kontaktovat. Po telefonu si domluvila osobní schůzku a dostavila se do poradny se všemi dokumenty, které měla k dispozici. Poradce vyslechl její příběh, prostudoval předložené dokumenty a zjistil, že exekuční příkaz, kterým byl zablokován její bankovní účet, je v rozporu se zákonem. Vysvětlil paní Katce, že peníze na jejím bankovním účtu nespadají do společného jmění manželů (SJM) a nemohou být tedy postiženy exekucí. Poradce navrhl, aby paní Katka nejdříve písemně vyzvala exekutora, aby jí zabavenou částku vrátil. S formulací žádosti jí ochotně pomohl.

„Spravedlivé“ ministerstvo

Asi za měsíc přišlo paní Katce vyjádření exekutora, že žádný zákon neporušil a že jí nic vracet nebude. Jelikož s touto odpovědí poradce počítal, navrhl další krok. Ze zákona za činnost exekutorů odpovídá stát, respektive Ministerstvo spravedlnosti ČR, a proto Katce doporučil, aby sepsala žádost o náhradu škody vzniklé protiprávním jednáním exekutora a uplatnila ji u ministerstva. S vyhotovením žádosti jí poradce opět pomohl. Zároveň paní Katku upozornil, že ministerstvo má na vyřízení její žádosti lhůtu 6 měsíců.

Po půl roce navštívila paní Katka znovu svého poradce a přinesla mu rozhodnutí ministerstva, kterým však byla žádost o náhradu škody zamítnuta. Ačkoliv poradce nesouhlasil s argumenty ministerstva, nezbylo, než rozhodnutí respektovat. Poradce však nesložil zbraně a navrhl další postup. Tentokráte měla Katka vyzvat k náhradě škody samotnou banku, která zablokovala její bankovní účet. Banka totiž měla odmítnout vyplatit prostředky z jejího bankovního účtu, neboť paní Katka není osoba povinná podle usnesení o nařízení exekuce. Tím, že banka prostředky z bankovního účtu Katky odepsala na účet exekutora, porušila příslušné právní předpisy a způsobila paní Katce škodu. Katka tedy opět sepsala za pomoci poradce žádost o náhradu škody a odeslala ji bance.

Poslední instance

Banka odpověděla na žádost paní Katky během 3 týdnů, žádosti však nevyhověla s odvoláním na skutečnost, že splnila příkaz exekutora a že jí nepřísluší přezkoumávat oprávněnost jeho příkazu. O další zamítnuté žádosti na náhradu škody paní Katka neprodleně vyrozuměla poradce. Za těchto okolností měl poradce pro paní Katku už jedinou možnost, jak se domoci náhrady škody, a to podání soudní žaloby na náhradu škody vůči bance. Poradce Katce vysvětlil všechna rizika a upozornil ji, že soud žalobě nemusí vyhovět, a v takovém případě by ji soud navíc uložil povinnost zaplatit náklady právního zastoupení banky. Paní Katka se přesto rozhodla, že žalobu na banku podá. Poradce ji tedy odkázal na právníka, který jí pomůže se sepsáním žaloby. V současné době leží žaloba u soudu a paní Katka čeká na rozhodnutí.

Tento příběh ukazuje, že ani v případě, kdy dojde k porušení zákona, není cesta k nápravě jednoduchá, ba naopak může být velmi trnitá, časově a psychicky dosti náročná a vždy s nejistým výsledkem.

Autor je poradcem Poradny při finanční tísni.

Potřebujete pomoct?

Poradna při finanční tísni, o.p.s., Praha, Americká 22 Po–Pá: 8.00–18.00 h Tel.: 222 922 240
Zelená linka: 800 722 722

Poradna při finanční tísni, o.p.s., Moravská Ostrava, Vítkovická 1 Po–Pá: 8.00–18.00 h Tel.: 595 532 740

Další článek


 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

V dnešnej dobe by sme mali byť pripravení na všetko....
Emma.Mannova
4. 9. 2012, 19:27
Mě se stalo něco podobného, také mi exekutor zabloko...
Milena
30. 1. 2011, 07:04
Re: Lumpům
xaya
30. 8. 2010, 06:31
Re: Lumpům
Andy
28. 8. 2010, 10:53
Re: Lumpům
Petr
24. 6. 2010, 08:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená