FinExpert.e15.cz

Neodevzdání přehledu pojišťovně se prodraží

Pokud živnostník neodevzdá přehled o příjmech pojišťovně, zaplatí pokutu a pojistné navíc.
Neodevzdání přehledu pojišťovně se prodraží

Všichni živnostníci musí nejčastěji do konce dubna odevzdat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích (dále jen Přehled) za uplynulý rok. Přehled o příjmech a výdajích je pro všech devět zdravotních pojišťoven působících na našem trhu velmi důležitým tiskopisem. Na výši dosaženého zisku závisí výše měsíčních záloh v dalším období a výše nedoplatku na zdravotním pojištění za uplynulý rok. Když není Přehled odevzdán, nemá zdravotní pojišťovna k dispozici požadované údaje pro výpočet zdravotního pojištění. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.) však na tuto možnost pamatuje.

Přehled musí být odevzdán do konce dubna. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak do konce července. Pojišťovna o této skutečnosti musí být informována do konce dubna. Když není Přehled řádně odevzdán v zákonné lhůtě, tak následují ze strany zdravotní pojišťovny dva úkony:

  • OSVČ obdrží pokutu
  • pojistné je stanoveno v pravděpodobné výši

Pokuta až 50 000 Kč

Za neodevzdání Přehledu může zdravotní pojišťovna ze zákona uložit pokutu až do výše 50 tisíc Kč (dle § 26). V praxi se zpravidla postupuje tak, že jedná-li se o první provinění, tak je pokuta nižší. Při opakovaném neodevzdání Přehledu je pokuta vyšší. Konkrétní výše záleží na přístupu jednotlivých zdravotních pojišťoven. Dodatečné podání Přehledu neznamená, že je pokuta zrušena.

Proti pokutě se lze odvolat

Pokuta je OSVČ uložena ve správním řízení, ve kterém je vydán platební výměr. Ve správním řízení je OSVČ písemně informována, proč je jí pokuta uložena. V platebním výměru je i stanovena lhůta, ve které musí být uložená pokuta uhrazena. Není-li ve stanovené lhůtě vyměřená pokuta uhrazena, je dlužná částka vymáhána zpravidla exekutorským úřadem. V tomto případě se náklady spojené s úhradou pokuty ještě výrazně zvýší.

Proti pokutě se lze však v zákonné 15denní lhůtě odvolat k Rozhodčímu orgánu příslušné zdravotní pojišťovny. Odvolání je však nutné směřovat na adresu pobočky zdravotní pojišťovny, která pokutu vyměřila. Aby bylo odvolání úspěšné, je nutné, aby bylo oprávněné. Např. pokuta neměla být vůbec uložena, neboť Přehled byl řádně poštou odeslán (máme o tom doklad). Chyba je tedy na straně zdravotní pojišťovny. Eventuelně se lze odvolat, že výše pokuty je příliš vysoká. Například jedná se o první provinění a Přehled jsme, i když opožděně, již podali. Rozhodnutí Rozhodčího orgánu je však již konečné. Neexistuje proti němu žádný opravný prostředek. Během doby odvolání se samozřejmě pokuta nevymáhá. 

Pojistné stanovené v pravděpodobné výši

Protože OSVČ neodevzdala Přehled, nemá zdravotní pojišťovna z čeho vypočítat výši pojistného. Rozhodně to však neznamená, že OSVČ pojistné již platit nebude. Zdravotní pojišťovny se snaží zjistit požadované údaje od dalších institucí (např. OSSZ, finančního úřadu). Nejsou-li úspěšné, stanoví pojistné v pravděpodobné výši (dle § 25a). V tomto případě se má za to, že měsíčním příjmem OSVČ je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U OSVČ se má přitom za to, že tato částka je jejím měsíčním příjmem ze samotné výdělečné činnosti, který je již snížen o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení. Stanovení pojistného v pravděpodobné výši neznamená, že se nemusí Přehled již odevzdat. V případě, že je Přehled následně doložen, tak zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.

I pojistné stanovené v pravděpodobné výše se vymáhá soudní cestou. V případě vymáhání exekutorskými úřady jsou náklady velmi vysoké. Navíc při neuhrazení pojistného stanoveného v pravděpodobné výši, musí OSVČ za každý den prodlení hradit penále ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Penále je opět následně důsledně vymáháno.

Řádné odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích je hlavní povinností (současně s platbou zdravotního pojištění) všech OSVČ vůči svým zdravotním pojišťovnám. Nesplnění této základní povinnosti znamená pro OSVČ spoustu nepříjemností. Navíc nemalé a naprosto zbytečné finanční výdaje navíc.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená