FinExpert.e15.cz

Není sektor jako odvětví

Mezi nejznámější systémy sektorové, resp. odvětvové klasifikace patří GICS a ICB. S výjimkou spotřebního zboží a služeb se jejich klasifikace podobá.
Není sektor jako odvětví

Někteří akcioví investoři rádi investují sektorově, tzn. zaměřují se pouze na firmy z vybraných odvětví. Ve svém portfoliu mohou tedy pomocí vhodných investičních nástrojů převažovat tzv. perspektivní odvětví, zatímco do akcií z jiných odvětví nemusí investovat vůbec. Kromě akcií je možné sektorově rozlišit i korporátní dluhopisy, nicméně vzhledem k malé váze této třídy aktiv ve většině investičních portfolií to není účelné.

Při sektorovém investování je dobré vědět, jaká konkrétní odvětví, pododvětví nebo typy společností daný sektor reprezentuje. Dvě ETF, které investují do shodně označeného sektoru, nemusí nutně pokrývat stejné spektrum firem, i když se zaměřují na identický investiční region. Rozhodující je v tomto směru, zdali používají stejnou nebo odlišnou metodologii sektorové klasifikace. Nejvýznamnější světoví poskytovatelé indexů, MSCI Barra ve spolupráci se Standard & Poor’s a FTSE ve spolupráci s Dow Jones, vyvinuli mírně odlišné systémy sektorové klasifikace akciových společností. Jejich hlavními úkoly jsou přiřadit konkrétní odvětví či pododvětví jednotlivým sektorům a zařadit konkrétní firmy do správného (pod)odvětví. Jedná se přitom o jiné typy odvětvové klasifikace než Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) podle Českého statistického úřadu.

GICS: Deset velkých sektorů

Nejznámější sektorovou klasifikaci poskytuje společná čtyřstupňová databáze společností MSCI Barra a S&P, která nese zkratku GICS (Global Industry Classification Standard, česky globální standardy sektorové klasifikace). Klasifikace GICS používá systém 10 sektorů, 24 odvětvových skupin, 68 odvětví (industry) a 154 pododvětví. Pro přiřazení konkrétní společnosti do pododvětví GICS je relevantní ta její obchodní činnost, z které získává největší objem tržeb. Obecnými cíli klasifikace GICS jsou univerzalita (použitelnost na všech světových trzích), spolehlivost (sektorové členění odráží skutečnou strukturu odvětví na finančních trzích), flexibilita (čtyřstupňová hierarchie od nejobecnějších sektorů po nejvíce specializovaná pododvětví) a evolučnost (pravidelné roční revize). Celý projekt GICS se opírá o databázi více než 37 000 společností a 42 000 cenných papírů klasifikovaných v souladu s metodologií GICS. Na základě této klasifikace jsou pak sestavovány sektorové indexy MSCI, které se nejčastěji vymezují globálně (jako podmnožiny indexu MSCI Global Investable Markets) nebo regionálně.

Do sektoru energetika jsou zařazeni výrobci energetických zařízení (např. vrtů) i společnosti podílející se na těžbě, rafinaci a přepravě energetických surovin. Sektor materiály zahrnuje široké spektrum komodit využitelných ve zpracovatelském průmyslu. Patří sem mj. těžba průmyslových i drahých kovů. Sektor průmysl pokrývá vedle tradičních odvětví také různé služby (tabulka 1) a oblast dopravy. Cyklické spotřební zboží zahrnuje celou řadu spotřebních odvětví, které jsou citlivé na výkyvy ekonomického cyklu. Jedná se převážně o produkci zboží dlouhodobé spotřeby, jehož cílem není uspokojit základní lidské potřeby. Sektor necyklické spotřební zboží sestává z producentů a distributorů spotřebního zboží, které je méně citlivé na ekonomický cyklus. Patří sem např. výroba a distribuce potravin a dalšího základního zboží pro domácnost. Zdravotnictví zahrnuje jak společnosti, které vyrábějí nebo dodávají zdravotnické vybavení nebo technologie, tak i klasické poskytovatele zdravotních služeb. Další skupiny tvoří firmy provádějící výzkum a vývoj ve farmacii nebo biotechnologiích. Sektor finančnictví představují zejména banky, poskytovatelé hypoték a další specializované finanční instituce, např. pojišťovny nebo správci nemovitostí. Sektor informační technologie zahrnuje poskytovatele a distributory hardwaru, softwaru nebo informačních služeb a dále producenty polovodičových zařízení. Do sektoru telekomunikací patří společnosti poskytující drátové i bezdrátové telekomunikační služby. Posledním sektorem v rámci členění GICS jsou distribuční služby, kam patří rozvodné společnosti a distributoři energií a vody.

ICB: Deset velkých odvětví

Systém odvětvové klasifikace, vypracovaný společnostmi FTSE a Dow Jones, se nazývá odvětvový klasifikační benchmark (industry classification benchmark, ICB). V databázi tohoto systému je přes 60 000 společností z celého světa a jim odpovídajících 65 000 cenných papírů. Základní cíle systému ICB jsou podobné jako u GICS: flexibilita (čtyřstupňová struktura odvětví a sektorů), globální pokrytí (cenné papíry v ICB reprezentují asi 65 % světové tržní kapitalizace), nespornost a přesnost (jednoznačnost zařazení firem). Nejširší kategorie představují odvětví, která se skládají ze supersektorů a ty se dále člení na sektory a podsektory. Klíčem pro zařazení konkrétní společnosti do podsektoru je zde opět činnost, která generuje největší objem tržeb.

V odvětví Ropa a zemní plyn (ICB) jsou ve srovnání s podobným sektorem energetika (GICS) navíc zařazeni producenti alternativních energií a paliv. Odvětví základní materiály (ICB) se podobá sektoru materiály (GICS), ale má mírně užší záběr – neobsahuje totiž stavební materiály a obalové materiály. Tyto segmenty jsou v klasifikaci ICB zařazeny do průmyslu, který se jinak podobá průmyslu v klasifikaci GICS. Větší rozdíly se vyskytují u spotřebního zboží a služeb. V případě klasifikace GICS není podstatné, zda někdo nabízí zboží nebo služby, ale zda je jeho nabídka citlivá na výkyvy ekonomického cyklu nebo ne. Naproti tomu, klasifikace ICB rozlišuje mezi spotřebním zbožím a spotřebními službami. Většina spotřebních služeb spadá v klasifikaci GICS do sektoru cyklického spotřebního zboží. Podobná je v obou třídících systémech struktura zdravotnictví, finančnictví, informačních technologií, telekomunikací a distribučních služeb. Menší rozdíl existuje v případě informačních technologií pro zdravotnictví, které jsou v klasifikaci GICS zařazeny do zdravotnictví.

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že sektorové (resp. odvětvové) klasifikace GICS a ICB se příliš neliší až na oblast spotřebního zboží a služeb. Z investičního pohledu je zde podle našeho názoru přínosnější rozdělení na cyklické a necyklické spotřební zboží, které umožňuje investici do takto vymezených sektorů vhodněji načasovat.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 10/2009:

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená