FinExpert.e15.cz

Není krize jako krize

Zatímco dřívější finanční krize byly spojeny s rozvíjejícími se trhy, ta poslední měla svůj původ ve vyspělých zemích.

Výkonnost akcií z „emerging markets“ se přitom velmi liší podle regionů.

Řada investorů si při dosavadním růstu akciových trhů klade otázku, zdali nevylepšit dlouhodobou výkonnost svých portfolií převážením akcií z rozvíjejících se trhů. Jejich váha v globálních akciových indexech zahrnujících celý svět se v současnosti pohybuje mezi 10 % až 15 %. Po „přestávce“ v podobě útěku z rizikových aktiv, která vyvrcholila v druhé polovině minulého a začátkem letošního roku, se tak opět obnovuje zájem investorů o rozvíjející se akciové trhy. Podle údajů společnosti EPFR Global se dolarový objem majetku v (nejen akciových) fondech zaměřených na „emerging markets“ od roku 1999 téměř zdevítinásobil.

Dobrá výkonnost podpořená fundamenty

K opětovnému zvýšení prestiže akcií z rozvíjejících se trhů přispěla jejich slibná výkonnost v posledních měsících i příznivé fundamenty v klíčových zemích, které tvůrci akciových indexů řadí mezi méně vyspělé. Zatímco většina akciových indexů z kategorie „emerging markets“ překonala v září 2009 své úrovně dosažené před rokem (měřeno v USD), klíčové akciové indexy z vyspělých trhů se v tomto měsíci na „předlehmanovské“ hodnoty ještě vrátit nestihly. I když akcie obchodované na „emerging markets“ zažily loni na podzim krušné chvíle a koncem minulého roku se propadly poněkud více než vyspělé akciové trhy, po březnovém obratu trendu si všechno vynahradily. Za poslední tři roky navíc zaznamenal globální index rozvíjejících se akciových trhů MSCI Emerging Markets podstatně lepší výkonnost, avšak jen mírně vyšší volatilitu než globální index vyspělých akciových trhů MSCI World (tabulka 1). V dřívějších letech přitom byly odchylky ve volatilitě daleko výraznější.

K relativně dobré výkonnosti rozvíjejících se akciových trhů v posledních letech přispěla především skutečnost, že na rozdíl od vyspělých trhů nebyly postiženy vleklou krizí finančního sektoru. Dalším příznivým faktorem, který nyní hraje mnoha rozvíjejících se zemím do karet, je nízká zadluženost, a to jak na straně veřejných rozpočtů, tak na korporátní úrovni. Průměrná úroveň veřejného dluhu vyspělých zemí již přesahuje podle odhadů MMF 100 % HDP a rychle roste, u rozvíjejících se zemí však delší dobu zůstává pod 40 %. Bernardo Mariano, analytik společnosti Research Equity Desk, odhaduje podíl poskytnutých úvěrů firmám na HDP v Brazílii na úrovni 22 %, v Japonsku na 44 %, v Británii 96 % a v USA dokonce na 160 %. V této souvislosti se začínají objevovat názory, že rizikovost rozvíjejících se akciových trhů se příliš neliší od vyspělých trhů a hranice mezi oběma kategoriemi se stírají (více TÉMA FS 20/09).

Klepněte pro větší obrázek

Krize dopadly na vyspělé a rozvíjející se trhy rozdílně

Akcie z „emerging markets“ byly za posledních 10 i 20 let celkově výkonnější než akcie z vyspělých trhů (viz grafy 1 a 2). Neplatilo to však vždy. Kromě nepříznivého vývoje v druhé polovině roku 2008 přinesly ve srovnání s vyspělými akciovými trhy horší výsledky zejména mezi roky 1995 a 1998. Zatímco globální index vyspělých akciových trhů MSCI World v tomto čtyřletém období zdvojnásobil svou dolarovou hodnotu, index MSCI Emerging Markets ji snížil téměř o 35 % (zahrnuto reinvestování dividend). K jeho absolutnímu poklesu ale docházelo až od poloviny roku 1997 vlivem asijské finanční krize. Ta postihla zejména Indonésii, Jižní Koreu a Thajsko, ale i některé další asijské země. Čína, Tchaj-wan, Singapur a Hong Kong se naproti tomu ukázaly odolnější. K asijské finanční krizi přispělo udržování vysokých úrokových sazeb v některých asijských zemích při zafixování měnového kurzu proti americkému dolaru. Kombinace těchto politik dočasně zatraktivnila asijský region pro zahraniční spekulativní kapitál při uměle nízkém riziku. To se však naplno projevilo v roce 1997, kdy výrazně posílil dolar a s ním i zavěšené asijské měny. Následná ztráta exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti asijských ekonomik vedla k devalvaci asijských měn. Asijská krize zhoršila sentiment investorů nejen vůči Asii, ale i vůči všem rozvíjejícím se zemím. Přesto je v grafu 1 vidět, že akciové trhy Latinské Ameriky postihla tato krize výrazně méně než akciové trhy východní Asie. Index MSCI Latin America nezaznamenal v letech 1997 až 2001 v dolarovém vyjádření prudké propady, ale spíše prošel stagnací.

Klepněte pro větší obrázek

Rok po asijské krizi prohloubila propady rozvíjejících se akciových trhů i jejich zaostávání za vyspělými trhy ruská finanční krize. Ta naplno vypukla v srpnu 1998 v důsledku neutěšeného stavu ruské ekonomiky, který se projevoval rostoucím deficitem veřejných rozpočtů, vysokou inflací a výrazným poklesem HDP. Negativním impulsem byl i pokles poptávky po ruských komoditách z jihovýchodní Asie v důsledku asijské krize. Ruská vláda se při financování deficitu stále více spoléhala na zahraniční trhy, avšak vysoká inflace a i deficit běžného účtu platební bilance vzbuzovaly u zahraničních investorů obavy z možné devalvace rublu, který byl zafixován vůči dolaru. K devalvaci nakonec došlo v srpnu 1998. Ruská krize tehdy poslala akciové indexy rozvíjejících se trhů dočasně dolů. Graf 2 ukazuje, že v polovině roku 1998 se nejvíce propadl středo- a východoevropský akciový index MSCI Emerging Markets Eastern Europe, v němž zaujímá ruský trh významnou váhu (tabulka 1). K absolutnímu propadu indexu přispěla také devalvace rublu vůči dolaru. Na rozdíl od asijské krize se však dopady ruské krize omezily prakticky jen na jednu zemi a pro rozvíjející se trhy jako celek nebyly příliš závažné. Z tohoto důvodu akciový index MSCI Emerging Markets klesal jen dočasně. Již v roce 1999 začal růst a přestal zaostávat za akciovým indexem vyspělých trhů MSCI World.

Velmi úspěšné období zažily rozvíjející se akciové trhy včetně reformovaného Ruska na býčím trhu od roku 2003. Index MSCI Emerging Markets rostl v letech 2003 až 2007 průměrným tempem 37 % p.a. v USD, zatímco index vyspělých trhů zhodnocoval „pouze“ 17 % p.a. v USD. K nadvýkonnosti rozvíjejících se trhů přispěla nejen ustupující averze k riziku v prostředí celosvětového hospodářského růstu, ale také prognózy předních finančních institucí poukazující na pravděpodobné zvyšování váhy „emerging markets“ ve světové ekonomice v příštích desetiletích. Jeho katalyzátorem má být zejména vysoký populační růst. Příznivé klima pro rozvíjející se trhy vytvořila i značka BRIC, díky níž vznikaly akciové fondy a ETF investující pouze do brazilských, ruských, indických a čínských akcií. U těchto trhů se přitom předpokládá, že budou z výše popsaných příznivých trendů nejvíce profitovat.

Růstové období ukončila až současná finanční krize, která se poprvé projevila v polovině roku 2007 nesplácením hypoték nízkobonitními klienty v USA. Naplno propukla na podzim 2008, kdy byl finanční sektor ve vyspělých zemích zatížen velkou nejistotou ohledně korektního ocenění kolateralizovaných dluhopisů a prudkým zvýšením kreditního rizika. V této situaci enormně vzrostla averze investorů k veškerým rizikových aktivům včetně akcií z rozvíjejících se trhů. Ty se do března 2009 dramaticky propadaly. Avšak vzhledem k tomu, že krize neměla svůj původ v rozvíjejících se zemích, nebránilo po následném obratu tržního trendu nic tomu, aby akcie z rozvíjejících se trhů byly opět nadvýkonné. Ukázalo se, že finanční krize jim ve střednědobém horizontu zásadně neublížila. Naopak, jestliže při dřívějších krizích dělaly chyby v hospodářské politice rozvíjející se země, které podceňovaly rizikovost zafiuxování kurzu domácí měny, dnes se kritika obrací proti vyspělým zemím – nejčastěji za udržování velmi nízkých úrokových sazeb a zadlužování.

Klepněte pro větší obrázek

Není region jako region

Bylo by poněkud zjednodušující házet všechny rozvíjející se trhy do jednoho pytle, protože mezi nimi existují výrazné rozdíly. Z regionálního pohledu vydělaly za posledních 20 let daleko více akcie z Latinské Ameriky (18 % p.a. v USD) než akcie z východní Asie (6 % p.a. v USD), které vlivem asijské krize nedokázaly překonat ani globální akciový index vyspělých trhů (6 % p.a. v USD). Dlouhodobé prvenství Latinské Ameriky mezi rozvíjejícími se trhy však nemusí trvat věčně. V tabulce 1 je vidět, že za posledních 10 let přizvukovala Latinské Americe zejména východní Evropa (dominantně zastoupená ruským trhem), kdežto v posledních třech letech vylepšila svou relativní pozici především východní Asie. Asijský region navíc na růstovém trhu od března 2009 nezaostával tak zásadně jako dříve. V současnosti mu prospívají nízké úrokové sazby z komerčních úvěrů, nízká inflace a dobré růstové vyhlídky Číny. Pro ruský akciový trh může být dobrým signálem růst cen ropy a zemního plynu, což jsou komodity, které Rusko nejvíce vyváží. Ve prospěch Brazílie – nejdůležitějšího latinskoamerického trhu – zase hovoří provedené strukturální reformy, dobrá úroveň správy společností (corporate governance) a stabilita bankovního systému.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 21/2009.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 21/2009:

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená